Media|05.11.2018|11:03
Aktívne si pýtajme slovenské - každý deň!

Počas Národných dní na podporu ekonomiky Slovenka iniciovala agentúra Incoma v dňoch 15. až 21. októbra  v spolupráci s mestami a obcami vyzývať občanov, aby aktívne pristupovali k nákupom. Dôležité je, aby nielen nakupovali, ale aj komunikovali s predajcami a dávali im tipy na zaujímavé domáce produkty a taktiež upozorňovali, ak niečo v regáloch chýba. 

 Každoročne sa do Pýtajme si slovenské zapája viac ako milión občanov Slovenska. Za posledných pár rokov projektu Kvalita z našich regiónov, ktorého sú Národné dni súčasťou, sa podarilo zvýšiť záujem spotrebiteľov o sledovanie krajiny pôvodu pri nákupoch až o 60%. Je povzbudzujúce, že si  spotrebitelia čoraz viac uvedomujú dôsledky svojho nákupného správania na makroekonomiku krajiny, v ktorej žijú. Dôležitosť nakupovania domácich produktov sa stala celospoločenskou témou. Viac ako 60% ľudí sa doma, v práci i medzi priateľmi rozpráva o dopadoch nákupného patriotizmu na kvalitu nášho života. Až 65% spotrebiteľov nakupuje potraviny zo Slovenska, pokiaľ ich má na výber a považuje ich za najkvalitnejšie. 75% spotrebiteľov súhlasí, že je dôležité zastúpenie domácich výrobkov na regáloch predajní. Už 40% kupujúcich sa orientuje pri svojich nákupoch na slovenské výrobky. Od roku 2016 sa toto % preferencie nakupujúcich slovenské produkty zvýšilo o 4%. Za posledné dva roky sa o 4% znížil počet tých spotrebiteľov, ktorým je jedno, z akej krajiny potraviny pochádzajú. V roku 2016 ich bolo 20,2% a aktuálne je ich 16,2%. Bude dôležité zamerať sa v budúcnosti aj na túto cieľovú skupinu nakupujúcich.

Katarína Brychtová - ambasádorka projektu Pýtajme si SK

Na základe výsledkov a zmien správania sa spotrebiteľov za posledných desať rokovsa ukazuje, že dozrel čas na rozšírenie komunikácie so spotrebiteľom o ďalšie, súvisiace oblasti, ako je neplytvanie potravinami či surovinovými zdrojmi a upriamenie ich pozornosti na hodnoty, ktoré sú v nich ukryté a ako sa k nim správať. Dostali sme sa do bodu, kedy treba poukázať na ďalšie súvislosti, ktoré sú spojené s nakupovaním domácich produktov. Nejde len o dopad na našu ekonomiku, ale aj na naše zdravie, životné prostredie a taktiež na kvalitu života, za ktorú nesieme spoločnú zodpovednosť a ktorú vytvárame na základe nášho správania počas života každého z nás.

Viac info na www.incoma.sk

 

foto: incoma.sk

 
 
 
Stiahni si aktuálne číslo magazínu WomanMan