Media|16.10.2017|12:31
CELOŠTÁTNY PROJEKT PESTRÁ STRAVA ŠTARTUJE NA SLOVENSKU

Cieľom projektu Pestrá strava, ktorý už 4. rokom funguje v Českej republike, je odporučiť a zaradiť kvalitné potraviny a pokrmy bez zbytočnej chémie do školských jedální a bufetov a zábavnou formou meniť stravovacie návyky detí. Zbytočnou chémiou rozumieme konzervanty, umelé sladidlá, farbivá a glutaman, teda látky, ktoré by kvalitné potraviny pre deti nemali obsahovať.

Projekt má ambíciu naučiť deti orientovať sa v ponuke potravín a aktívne ich zapojiť do procesu prípravy jedla. Výsledkom je aktivita, ktorá ich baví a prináša konkrétne výsledky – deťom jedlo chutí, desiate sú zahrnuté do ponuky jedální alebo bufetov a dieťa túto informáciu odovzdáva rodine (konkrétne recepty).

Projekt Pestrá strava vychádza zo skúseností získaných v priebehu troch rokov v Českej republike. Tam sa do projektu zapojilo cez 200 škôl, prvé projektové dni mali možnosť vyskúšať si koncom školského roku aj tri školy v Bratislave. Aktivity projektu môžu využiť školy v rôznych regiónoch Slovenska, kde má projekt svojich zástupcov, akreditovaných a skúsených výživových a nutričných terapeutov a poradcov.

Projekt Pestrá strava bez zbytočnej chémie má i tento rok generálneho partnera METRO Cash & Carry SK, ďalšími partnermi sú: Aliancia výživových poradcov SR (AVP SR), občianske združenie SportAnalytik a zdravyzivka.sk. Mediálnym partnerom sa stal časopis Zdravie.

AKO PESTRÁ STRAVA BEZ ZBYTOČNEJ CHÉMIE FUNGUJE?

Projekt pestrá strava funguje prostredníctvom siete výživových poradcov (akreditovaní MŠMT) a nutričných terapeutov. Títo odborníci komunikujú so školami v krajoch, kde sami žijú a majú svoje poradne. Sú dôkladne preškolení, pracujú podľa jednotnej metodiky, s jednotnými prezentáciami a informáciami. Výživoví odborníci v školách organizujú prednášky, besedy pre rodičov i učiteľov, ale tiež hry pre deti. Mnohí poskytujú v školách pravidelné konzultácie pre deti a ich rodičov, školy tak nemajú iba školského psychológa, ale tiež svojho výživového odborníka. Jedná sa o aktivity prevyšujúce rámec činností bežne ponúkané školami. Najčastejšou a najžiadanejšou aktivitou v školách, ktorú projekt Pestrá strava bez zbytočnej chémie poskytuje, sú Projektové dni – výroba desiat podľa odporúčaných receptov. Jedná sa o 4-hodinový proces prebiehajúci v rámci školského vyučovania, kedy deti v maximálnom počte 30 vyrábajú po skupinách (5-6 detí) rôzne recepty, na ne potom kreslia reklamu, píšu zloženie, vymýšľajú názov a finálne prezentujú svoju originálnu desiatu ostatným. Na Slovensku deti touto činnosťou bude sprevádzať postavička Zdravýživka, ktorá zábavnou formou oživí metodiku. Vo väčšine prípadov prebiehajú projektové dni v školských jedálňach, teda i kuchárky alebo vedúce školských jedální majú možnosť desiate ochutnať a zaradiť ich do ponuky jedál. Aktivita končí ochutnávkou, deti dostanú diplomy, varechy a hlavne recepty domov – aby túto informáciu mohli zdieľať s rodinou a skúsiť pripraviť rovnakú desiatu i doma.

Po trojročnom pôsobení vidíme v Čechách konkrétne pozitívne zmeny, zo škôl miznú automaty, vedúce školských jedální alebo prenajímatelia jedální sa čím ďalej častejšie prichádzajú radiť s našimi ľuďmi, aké desiate by mali ponúkať alebo na aký sortiment sa zamerať – týka sa to potravín i nápojov“, potvrdzuje zakladateľka projektu Ivana Bednářová Častvajová. „Budeme veľmi radi, keď budeme mať rovnaký úspech aj na Slovensku. Počet obéznych detí narastá, síce vieme, že všetko sa začína a končí s rodinou, avšak  škola je ideálne prostredie, kde deťom môžeme ukázať, že stravovať sa dá aj inak.“


Projekt Pestrá strava upozorňuje na vhodné potraviny, ktoré by mali mať miesto nielen v školách, ale i v rodinách – ideálne čerstvé - bez konzervantov, umelých farbív, sladidiel a glutamanu. Zdôrazňuje pestrosť a sezónnosť, použitia miestnych kvalitných potravín, ktoré obsahujú dôležité nutričné látky.

Okrem nevyhnutnej základnej teórie projekt zdôrazňuje nutnosť pestrej stravy, najlepšie zo sezónnych miestnych potravín, nakoľko to napomáha k vyváženosti a pokrytiu všetkých nevyhnutných nutrientov. Podľa manažérky projektu Strava bez zbytočnej chémie Ivany Bednářovej medzi najčastejšie chýbajúce minerálne látky a vitamíny u žiakov na 1. stupni patrí vápnik, jód, zinok, vitamín D. Na 2. stupni potom nedostatok vápniku, vitamínu C, železa a jódu. Dôsledky nesprávnej výživy v tomto veku môžu dlhodobo alebo i trvale poškodiť zdravie našich detí.

Ivana Bednářová vidí nedostatky vo výžive českých i slovenských detí hlavne v nepravidelnom príjme potravy, kedy deti vynechávajú raňajky, desiatu, zanedbajú obed v jedálni,  a potom to doháňajú večer nevhodnými potravinami. Ďalším problémom je  nevhodné zloženie jedálnička, kedy školáci konzumujú nadmerne energeticky bohaté a nutrične ochudobnené potraviny (vysmážané jedlá, chipsy, tučné pochutiny, sladené nápoje, cukrovinky…) a naopak v nedostatočnom množstve prijímajú čerstvé ovocie, zeleninu a ryby.  V rámci iniciatívy CEFF (Certified E-Friendly Food), ktorá certifikuje potraviny BEZ ZBYTOČNEJ CHÉMIE zdôrazňuje, že je dôležitý i výber medzi zameniteľnými potravinami podľa ich detailného zloženia a spôsobu výroby. Odporúča vyhnúť sa potravinám obsahujúcim konzervanty, umelé farbivá, sladidlá a glutamany (označované E kódmi).

 

foto: pestrastrava.sk

 
 
 
Stiahni si aktuálne číslo magazínu WomanMan