Showbiz|04.04.2018|10:47
„ČO SME SI, TO SME SI, VYPIME SI? DIEVČATÁ...“

Mladé dievčatá v pití alkoholu v posledných rokoch dobiehajú chlapcov, pričom sa im plne emancipovali, čo sa týka množstva vypitého alkoholu, ale aj frekvencie opíjania sa...

Na otázku, prečo ľudia užívajú návykové látky, vrátane alkoholu, neexistuje uspokojivá odpoveď. Isté je však jedno, že následky ich užívania sú často veľmi smutné. Sú o to smutnejšie, ak sa týkajú našich detí. Aktuálne prieskumy potvrdzujú nárast nadmerného pitia alkoholu u stále mladších tínedžerov, pričom výnimkou už nebývajú ani deti vo veku okolo 10 – 11 rokov. Novodobý fenomén pitia alkoholu s cieľom rýchlo a čo najviac sa opiť (binge-drinking) sa stále viac spája s neplnoletou dievčenskou populáciou.

V pondelok 26. marca 2018 sa v Bratislavskom kine Lumiére uskutočnil slávnostný krst dokumentárneho filmu „AŽ DO DNA...“ (30 min.), autora námetu RNDr. Jaroslava Malchárka a režisérky Jany Pirohovej. Film je súčasťou výchovno-vzdelávacieho filmového projektu pre mládež „ČO SME SI, TO SME SI, VYPIME SI? DIEVČATÁ...“. Projekt z dielne občianskeho združenia Športom proti drogám je svojim spracovaním a cieľovou skupinou neplnoletých dievčat prvým na Slovensku.

Dokumentárny film „AŽ DO DNA...“ a tým aj samotný projekt, uviedli na slávnostnej premiére do života najrýchlejší Slovák a reprezentant SR v atletike Ján Volko so svojou trénerkou Naďou Bendovou (atletická trénerka roka 2017), raper KALI, šéfredaktorka časopisu Slovenka Mária Miková a klinická psychologička Alica Kantorková.


Na krste, ktorý moderovala Katka Brychtová, sa zúčastnil aj známy bývalý hokejový útočník Miroslav LAŽO, ktorý projekt podporil prostredníctvom svojej nadácie Vaša nádej. Krstilo sa čírou vodou, ktorá svojou podstatou odráža čistotu detskej duše.

Emóciami nabitý dokument si doslova so zatajeným dychom pozrelo vyše 200 pozvaných hostí z radov najmä odbornej verejnosti a tínedžerov z bratislavských škôl. projekt „ČO SME SI, TO SME SI, VYPIME SI? DIEVČATÁ...“, bude v najbližších dňoch na DVD, najmä vďaka finančnej podpore Ministerstva zdravotníctva SR distribuovaná bezplatne do škôl a všade tam, kde sa pracuje s mladou generáciou v oblasti zodpovednosti za ochranu vlastného zdravia a prevencie vzniku závislostí, s dôrazom na alkohol. Projekt má potenciál byť efektívnou súčasťou tematických aktivít aj mimo školského prostredia, ako aj pri práci s rodičmi. 

Atmosféru premiéry v priestoroch kina emotívne dotvárali živé obrazy - scény z dokumentu. „Opité“ neplnoleté dievčatá verne zahrali žiačky ZUŠ Jána Albrechta z Bratislavy. Mnohí hostia znechutene odvracali hlavy, alebo sa snažili „opitým“ deťom pomôcť... Snaha priblížiť „dospelákom“ takmer každodennú realitu nočného života v meste sa teda vydarila.          

Už prvé pozitívne reakcie tínedžerov aj odbornej verejnosti pri predpremiérových projekciách, ako aj na samotnej premiére sú neklamným signálom toho, že sa úspešne naplní pôvodný zámer autora projektu a to iniciovať celospoločenskú diskusiu k tak alarmujúcej téme, ako je pravidelné pitie alkoholických nápojov stále mladšími tínedžermi a deťmi.

Dokument z dielne občianskeho združenia Športom proti drogám prostredníctvom skutočných príbehov dievčat, ale aj výpovedí renomovaných odborníkov poukazuje na príčiny a vážne následky takéhoto pitia najmä po zdravotnej a sociálnej stránke. Otvára veľmi dôležitú tému úlohy rodiny a spoločnosti, ako kľúčového faktora pri formovaní postojov dieťaťa a tému predaja alkoholu neplnoletým konzumentom. Silne emotívny dokument je spracovaný moderným, mladej generácii blízkym a atraktívnym spôsobom. Je najvyšší čas prelomiť spoločenskú apatiu a podceňovanie tejto situácie. Pomôcť tým aj rodičom uvedomiť si ich nezastupiteľné miesto pri formovaní hodnotového rebríčka a osobnosti ich detí.

Súčasťou filmovej trilógie pre mládež sú aj dva doplnkové dokumenty, ktoré sa dotýkajú témy vplyvu pitia alkoholu počas tehotenstva na vývin plodu a riziká pitia alkoholu z neoverených a nelegálnych zdrojov.

Na projekte sa podieľali aj Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Odbor prevencie kriminality KMV SR.  

 

Text: JM, Foto: Milan Krupčík, Roman Skyba

 
 
 
Stiahni si aktuálne číslo magazínu WomanMan