Media|13.02.2019|22:34
Dobročinný Ples v opere pomôže najvyššou čiastkou za desaťročie

Devätnásty ročník dobročinného Plesu v opere opätovne potvrdil svoj významný charitatívny rozmer. Výťažok v celkovej hodnote až 270 486 eur bude v plnej výške použitý na naplnenie dobročinného poslania, ktorým je po druhýkrát podpora inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.

Dobročinný Ples v opere už desať rokov prispieva k pozitívnym zmenám v spoločnosti. Počas tohto  obdobia si vybudoval postavenie jedného z najväčších charitatívnych podujatí na Slovensku. Štedrosť hostí a ich ochota pomáhať spojená so záujmom o dobročinné poslanie každým rokom stúpa, čoho dôkazom je aj výška výťažku, ktorá v rámci 19. ročníka Plesu v opere dosiahla rekordnú hodnotu 270 486 eur.

„Sme úprimne radi, že tento rok sa nám spolu podarilo prispieť na dobrú vec najvyššou sumou za celé desaťročie dobročinnosti. Bez podpory našich vzácnych hostí a ich štedrosti by to nebolo možné, preto všetkým patrí naša úprimná vďaka,“ uviedla riaditeľka Plesu v opere Andrea Cocherová, ktorá slávnostne odovzdala symbolický šek Koalícii pre deti Slovensko a Nadácii pre deti Slovenska. Výťažok z 19. ročníka Plesu v opere v plnej výške využijú mimovládne neziskové organizácie Nadácia pre deti Slovenska a Koalícia pre deti Slovensko na rozvoj programu, ktorý prispeje k zlepšeniu a rozšíreniu možností vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. „Sme veľmi milo prekvapení zo sumy výťažku, ktorý sa podarilo v tomto roku vyzbierať. Ďakujeme Plesu v opere a predovšetkým hosťom a podporovateľom za ich štedrosť a záujem. Sme nesmierne potešení, že téma inkluzívneho vzdelávania rezonuje a opätovne našla u hostí Plesu v opere tak veľkú odozvu,“ povedal Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

„Vďaka vyzbieraným financiám mohli byť pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska spustené projekty, v rámci ktorých je na školách s pomocou regionálnych odborných konzultantiek vytvorený priestor na rozvoj vzdelávania, ktoré rešpektuje individuálne potreby všetkých detí. Cieľom je, aby školy dokázali pracovať s rozmanitosťou svojich žiakov, aby dokázali prispôsobiť vzdelávacie podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám detí a vytvoriť tak v triedach pozitívnu atmosféru spolupráce a prijatia bez rozdielu,“ doplnil Ondrej Gallo.  

 

Desaťročie dobročinnosti

„Ples v opere je skvelou možnosťou ako pomáhať a sme radi, že dobročinné poslanie plesu sa 

podarilo za 10 rokov dostať do takých rozmerov, že dokážeme podporiť naozaj veľké projekty, ktoré majú potenciál zlepšiť život v našej krajine,“ vysvetľuje Pavol Lančarič. Vďaka štedrej pomoci hostí sa tak za uplynulú dekádu podarilo podporiť vznik a prevádzku troch centier včasnej intervencie, zakúpiť prístroje a vybavenie pre Detské kardiocentrum, pomôcť šiestim perinatologickým centrám, štyrom detským klinikám anestéziológie a intenzívnej medicíny či prispieť na kultúrne podujatia pre zdravotne hendikepovaných spoluobčanov a ľudí zo sociálne slabších pomerov. V neposlednom rade mohol vďaka výťažku z 18. Ročníka dobročinného Plesu v opere vzniknúť program, ktorý podporuje inkluzívne vzdelávanie.

„Mám tú česť hovoriť o významnom míľniku, ktorý Ples v opere dosiahol práve v tento jubilejný desiaty rok, kedy ho sprevádza prívlastok dobročinný. Vďaka výťažku z tohtoročného Plesu v opere sa nám totiž podarilo prekročiť hranicu dvoch miliónov eur, ktoré mohli v plnej výške putovať na podporu spomínaných projektov a aktivít,“ prezradil s hrdosťou Pavol Lančarič. Odovzdávania symbolického šeku a oslavy prekročenia významnej hranice 2 miliónov eur sa zúčastnila aj Terézia Drdulová, ktorá denne pracuje s deťmi so zdravotným znevýhodnením a ich rodinami a tento rok sa zhostila významnej úlohy úderu na gong. „Šťastie detí s postihnutím máme v rukách my - zdraví. Je dobré separovať čokoľvek, avšak nie deti. Dobre nastavené spoločné vzdelávanie detí nikoho o šťastie neoberie. Práve naopak - prispeje k budovaniu spoločnosti, v ktorej partnerský prístup bude výhrou pre väčšinu z nás. Dobročinný rozmer Plesu v opere vnímam ako kľúč k tej časti spoločnosti, ktorá sa prirodzene nestretne s touto problematikou, avšak môže veľa ovplyvniť. Čaká na to množstvo konkrétnych slovenských detí a ich rodín,“ povedala špeciálna pedagogička a zakladateľka Slovenskej spoločnosti pre spina bifida a/alebo hydrocefalus Terézia Drdulová.

 

 

Devätnásty ročník dobročinného Plesu v opere opätovne potvrdil svoj

významný charitatívny rozmer. Výťažok v celkovej hodnote až 270 486 eur bude v plnej výške

použitý na naplnenie dobročinného poslania, ktorým je po druhýkrát podpora inkluzívneho

vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.

Dobročinný Ples v opere už desať rokov prispieva k pozitívnym zmenám v spoločnosti. Počas tohto

obdobia si vybudoval postavenie jedného z najväčších charitatívnych podujatí na Slovensku. Štedrosť

hostí a ich ochota pomáhať spojená so záujmom o dobročinné poslanie každým rokom stúpa, čoho

dôkazom je aj výška výťažku, ktorá v rámci 19. ročníka Plesu v opere dosiahla rekordnú hodnotu

270 486 eur. „Sme úprimne radi, že tento rok sa nám spolu podarilo prispieť na dobrú vec najvyššou

sumou za celé desaťročie dobročinnosti. Bez podpory našich vzácnych hostí a ich štedrosti by to

nebolo možné, preto všetkým patrí naša úprimná vďaka,“ uviedla riaditeľka Plesu v opere Andrea

Cocherová, ktorá slávnostne odovzdala symbolický šek Koalícii pre deti Slovensko a Nadácii pre deti

Slovenska.

Výťažok z 19. ročníka Plesu v opere v plnej výške využijú mimovládne neziskové organizácie Nadácia

pre deti Slovenska a Koalícia pre deti Slovensko na rozvoj programu, ktorý prispeje k zlepšeniu

a rozšíreniu možností vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. „Sme veľmi milo prekvapení

zo sumy výťažku, ktorý sa podarilo v tomto roku vyzbierať. Ďakujeme Plesu v opere a predovšetkým

hosťom a podporovateľom za ich štedrosť a záujem. Sme nesmierne potešení, že téma inkluzívneho

vzdelávania rezonuje a opätovne našla u hostí Plesu v opere tak veľkú odozvu,“ povedal Ondrej Gallo,

riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

„Vďaka vyzbieraným financiám mohli byť pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska spustené projekty, v

rámci ktorých je na školách s pomocou regionálnych odborných konzultantiek vytvorený priestor na

rozvoj vzdelávania, ktoré rešpektuje individuálne potreby všetkých detí. Cieľom je, aby školy dokázali

pracovať s rozmanitosťou svojich žiakov, aby dokázali prispôsobiť vzdelávacie podmienky a

pedagogické stratégie rôznorodým potrebám detí a vytvoriť tak v triedach pozitívnu atmosféru

spolupráce a prijatia bez rozdielu,“ doplnil Ondrej Gallo.

Desaťročie dobročinnosti

„Ples v opere je skvelou možnosťou ako pomáhať a sme radi, že dobročinné poslanie plesu sa

podarilo za 10 rokov dostať do takých rozmerov, že dokážeme podporiť naozaj veľké projekty, ktoré

majú potenciál zlepšiť život v našej krajine,“ vysvetľuje Pavol Lančarič. Vďaka štedrej pomoci hostí sa

tak za uplynulú dekádu podarilo podporiť vznik a prevádzku troch centier včasnej intervencie,

zakúpiť prístroje a vybavenie pre Detské kardiocentrum, pomôcť šiestim perinatologickým centrám,

štyrom detským klinikám anestéziológie a intenzívnej medicíny či prispieť na kultúrne podujatia pre

zdravotne hendikepovaných spoluobčanov a ľudí zo sociálne slabších pomerov. V neposlednom rade

mohol vďaka výťažku z 18. ročníka dobročinného Plesu v opere vzniknúť program, ktorý podporuje

inkluzívne vzdelávanie.

„Mám tú česť hovoriť o významnom míľniku, ktorý Ples v opere dosiahol práve v tento jubilejný

desiaty rok, kedy ho sprevádza prívlastok dobročinný. Vďaka výťažku z tohtoročného Plesu v opere sa

nám totiž podarilo prekročiť hranicu dvoch miliónov eur, ktoré mohli v plnej výške putovať na

podporu spomínaných projektov a aktivít,“ prezradil s hrdosťou Pavol Lančarič.

Odovzdávania symbolického šeku a oslavy prekročenia významnej hranice 2 miliónov eur sa

zúčastnila aj Terézia Drdulová, ktorá denne pracuje s deťmi so zdravotným znevýhodnením a ich

rodinami a tento rok sa zhostila významnej úlohy úderu na gong. „Šťastie detí s postihnutím máme v

rukách my - zdraví. Je dobré separovať čokoľvek, avšak nie deti. Dobre nastavené spoločné

vzdelávanie detí nikoho o šťastie neoberie. Práve naopak - prispeje k budovaniu spoločnosti, v

ktorej partnerský prístup bude výhrou pre väčšinu z nás. Dobročinný rozmer Plesu v opere vnímam

ako kľúč k tej časti spoločnosti, ktorá sa prirodzene nestretne s touto problematikou, avšak môže veľa

ovplyvniť. Čaká na to množstvo konkrétnych slovenských detí a ich rodín,“ povedala špeciálna

pedagogička a zakladateľka Slovenskej spoločnosti pre spina bifida a/alebo hydrocefalus Terézia

Drdulová.


 

 
 
 
Stiahni si aktuálne číslo magazínu WomanMan