Media|02.05.2017|12:25
GALA VEČER VILCEK FUNDATION

VILCEK FUNDATION je newyorska  nadácia, ktorú založil v roku 2000 profesor JÁN VILČEK s manželkou MARICOU.

(Prof. MUDr. Ján T. Vilček, PhD., patrí medzi popredné svetové kapacity v oblasti imunologického a mikrobiologického výskumu. Narodil sa roku 1933 v Bratislave, štúdium absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského roku 1957, o päť rokov sa stal kandidátom vied. Roku 1965 spolu s manželkou Maricou, historičkou umenia, emigrovali do USA.)

Poslanie nadácie sa inšpirovalo príslušnou kariérou páru v oblasti biomedicínskej vedy a histórie umenia, ako aj ich osobné skúsenosti a ocenenie príležitostí, ktoré im boli ponúkané ako imigrantom do Spojených štátov. Okrem svojej výročnej ceny nadácia tiež sponzoruje kultúrne programy a organizácie, ktorých práca sa zhoduje s ich poslaním a vlastní umeleckú zbierku amerického moderného umenia.

Profesor Ján Vilček sa ako mikrobiológ pôsobiaci na newyorskej Lekárskej fakulte podieľal na vývine nového lieku, ktorý sa používa  pri liečbe Chronovej choroby, psoriázy, a reumatoidnej artritídy. V roku 2012 dostal najvyššie ocenenie pre vedcov žijúcich v USA – Národnú medailu za technológiu a inováciu, ktorú mu osobne odovzdal v Bielom dome americky prezident Barack Obama.

Vilčeková nadácia finančne podporuje výskum a oceňuje vedcov a umelcov z radu imigrantov. Aj v tomto roku sa konal GALA VEČER VILCEK FUNDATION , ktorého hlavným cieľom bolo udelovanie cien talentovaným ľuďom z radu imigrantov vo vede a umeni.

Hlavná cena VILCEK PRIZES v lekárko - biomedicínskom výskume bola udelená - Lily Jan, PhD. a Yuh-Nung Jan, PhD., profesori fyziológie UC San Francisco. Počas viac ako štyroch desaťročí spolupráce vytvoril tím manželov početné objavy, ktoré odhalili základné mechanizmy nervového vývoja a sú lídrami v oblasti iónových kanálov a vývojovej neurovedy.

Ďalšie tri ceny CREATIVE PROMISE v biomedicinskej vede udelila nadácia pani Michaela Gack, PhD. Jej práca v molekulárnej biológii odhalila komplikovanosť, ako sa vírusy vyhýbajú ľudskému imunitnému systému a odhalila molekulárne ciele pre vývoj liekov a vakcín pre množstvo infekčných ochorení.

Michael Halassa, M.D,PhD. ukázal ako sa mozog venuje podnetom vo vonkajšiom svete a udržuje dlhotrvajúcu myšlienku.

Ahmet Yildiz získal cenu Creative Promise 2017 v oblasti biomedicínskej vedy, za vývoj biologických zobrazovacích metód, ktoré umožnili vizualizáciu molekúl v neskôr nevídanom meradle a využívajúc tieto metódy na odhalenie mechanizmu pôsobenia molekulárnych motorov v bunkách.

V druhej časti boli udelené ďalšie ceny v kategórii výtvarných umení.

V roku 2017 je víťazom výtvarného umenia jamajský umelc Nari Ward. Výhercu vybrala porota pozostávajúca z vplyvných profesionálov v oblasti umenia.  

Nari Ward, získal Vilčekovu cenu vo výtvarnom umení za súbor umeleckých diel založených na objektoch, ktoré pozývajú na verejnú diskusiu a intímny dialóg s divákmi o témach, ako je rasa, chudoba, prisťahovalectvo a identita karibskej diaspóry.

Cena "Vilcek prize for creative promise in fine art" (cenu za kreatívny prísľub vo výtvarnom umení) sa udeľuje trom mladým imigrantským umelcom so sídlom v Spojených štátoch.

Túto cenu nadácia udelila Iman Issa, za to, že prostredníctvom diel rozličných médií skúmala zložité filozofické otázky, ako napríklad vzťah jednotlivca k miestam, osobám a udalostiam, ktoré sú kolektívne známe, alebo rozdiel medzi skúsenosťami a uznaním.

Mewleko Mogosi, maliar, ktorý predtým, ako vytvorí prácu, strávi hodiny výskumu, čítania a rozhovoru s ľuďmi. Zostavuje zobrazenia Afriky a jej obyvateľov a zaujíma sa predovšetkým o politiku, snažiac sa pochopiť a osvetliť vzťahy moci, ktoré formujú ľudí, rodiny, dediny, regióny a národy.

Carlos Motta pracuje v širokej škále médií vrátane filmu, fotografie a sochárstva. Jeho práca skúma otázky identity, sexuality a politiky a snaží sa identifikovať a rozpoznať vzťahy medzi jednotlivcom a kultúrou, ktorá ich formuje. Od svojho presunu do Spojených štátov v roku 1996 Motta skúmal myšlienky reprezentácie a skúsenosti s demokraciou, emocionálnymi základmi politického povedomia a spôsobmi, ktorými sa dominantné dejiny histórie stali zaujatými.

V roku 2018 bude cena udelená aj v architektúre.

Víťazi súťaže Vilček získali finančné ocenenie a trofej, ktorú jedinečne navrhol pre každého víťaza Stefan Sagmeister.

Neopisatelná a výnimočna atmosféra s prínosom ocenených laureátou a prítomnosťou vzácnych hosti panovala počas celého večera.

 

text: Elena Fedorková

Foto: The Vilcek Foundation

 
 
 
Stiahni si aktuálne číslo magazínu WomanMan