Media|04.10.2018|16:30
Kandidátka na post prezidentky Slovenskej republiky Bohumila Tauchmannová

Dnes som zavŕšila nielen moje ročné putovanie naprieč Slovenskom, aby som sa osobne  stretla s občanmi, ale aj 60 rokov mojej životnej púte.

Prvú etapu prezidentskej kampane som tak úspešne absolvovala. Počas dvanástich mesiacov som na   142 výjazdoch vyzbierala viac ako 15 000 podpisov pod petičné hárky. Posledný mesiac mi intenzívne pomáhali aj moji priatelia. Počas 5 hodín oslovovania okoloidúcich, čo bol priemerný čas strávený v teréne jedného výjazdu, som vyzbierala od 40 do 120 podpisov pod petíciu. Počet podpisov závisel od viacerých faktorov, nielen od počasia. Spolu som oslovila približne 70 000 okoloidúcich. Aktívnym zberom podpisov v teréne som strávila viac ako 700 hodín. Nebol to len zber podpisov, boli to najmä aktívne diskusie o problémoch bežných ľudí. Od osobných tém, až po celospoločenské.  Diskutovala som s viac ako 5 000 ľuďmi, čo predstavuje cca 35 rozhovorov počas jedného výjazdu. Spoznala som názory a nálady ľudí na spoločnosť a porozumela im. 

Počas môjho volebného putovania som sa uistila, že moje rozhodnutie kandidovať na post prezidentky SR je správne a všetky nadobudnuté skúsenosti budem vedieť zužitkovať zmysluplným spôsobom aj v budúcnosti. 

Priamo u mnohých občanov som si overila, že rozmýšľajú podobne ako ja. Preto sa budem môcť oprieť o ich názory, a to nielen v kampani na prezidentku SR.

Presvedčila som sa, že je správne ísť do volieb ako nezávislý kandidát. Bez podpory politikov, záujmových skupín či osobností. Zistila som, že želania mnohých ľudí sú podobné a prekvapivo nenáročné. Či sú to voliči ľavice, stredu, alebo pravice. Základné ciele majú rovnaké, len ich chcú dosiahnuť inou cestou. Mnohí uznali, že ak má byť prezident prezidentom všetkých občanov, musí byť nezávislý. A to nielen v minulosti a počas volebnej kampane, ale aj v budúcnosti. 

Od jesene 2017 do jesene 2018 som mala možnosť vidieť zmenu správania spoločnosti. Ľudia sú viac aktívni, viac si uvedomujú  význam jednotlivca v spoločnosti. Toto je tiež základ, na ktorom budem stavať. Taktiež som sa utvrdila v tom, čo som písala ohľadom nálady v spoločnosti pred vyše rokom na mojej webovej stránke. Je to žiaľ ešte intenzívnejšie ako som predpokladala. Stratila sa dôvera ľudí v štát a bude ťažké ju prinavrátiť späť. Jedinou cestou je zmena morálneho nastavenia spoločnosti, cez pravdivé pomenovanie problémov a poukázanie na vinníkov a ich potrestanie. Bude to dlhá púť, ale s podporou občanov sa to dá dosiahnuť. Aj toto presvedčenie som si odniesla z môjho ročného putovania.

Čím som ľudí zaujala? 

Odvahou. Že mám odhodlanie postaviť sa zaužívaným, nezdravým praktikám v spoločnosti. Že ma osobne stretli na ulici a mohli sa so mnou otvorene rozprávať. Že som nezávislá a pozitívne vnímali aj to, že som „nežnejšia“ časť populácie. Že sa mi podarilo za viac ako desať rokov práce rozhýbať nákupný patriotizmus a podporiť tak ekonomiku Slovenska pomocou projektov „Kvalita z našich regiónov“ a Národných dní „Pýtajme si slovenské“. Že sa zaujímam aj o ekologické témy prostredníctvom projektu „Odpad je surovina“, ku ktorému som v týchto dňoch dokončila vzdelávací muzikál. Že sa snažím prispieť projektom „Remeslo má zlaté dno“ k zmene vzťahu detí a rodičov  k rôznym povolaniam. Bolo im sympatické, že tieto projekty tvorím popri práci ako občianska aktivistka. Tiež pozitívne vnímali moment, že nechodím so štábom, ale väčšinou úplne sama. Oceňovali, že kampaň stíham popri mojom zamestnaní.

Čo sa ma často pýtali ľudia v uliciach? 

„Ako chcete vyhrať, keď nemáte peniaze, aby ste si kúpili a tým zabezpečili svoju znalosť u občanov cez marketingovú komunikáciu?“ Som presvedčená, že väčšina z nás túži po zmenách v spoločnosti. Preto si myslím, že mediálna pozornosť voči kandidátom na prezidenta SR nebude priamo úmerná  k preinvestovaným peniazom na ich kampaň.

Financovanie kampane 

Kampaň si financujem sama. Za rok som minula na kampaň viac ako 12 000 EUR. Doterajšie výdavky som hradila z rodinných financií. Mám taktiež zriadený transparentný účet. Na tento účet mi do dnešného dňa neprišli peniaze od žiadneho podporovateľa. V zmysle vyjadrenia na www.zazdravyrozum.sk budú všetky takto poskytnuté financie použité výlučne na prezidentskú kampaň a nevytvára sa žiaden záväzok z mojej strany voči prispievateľovi. Výdavky sú tiež sumárne vyčíslené na mojej  webovej stránke.    http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5136578808

 

foto: archív B.T.

 
 
 
Stiahni si aktuálne číslo magazínu WomanMan