Media|19.09.2018|18:19
Lekárne odhaľujú problémy so srdcom a cievami Slovákov

Lekárne Dr.Max sa už po štvrtý raz pridávajú k známej odborno-edukačnej kampani MOST (Mesiac o srdcových témach), ktorá upozorňuje na najvážnejšie rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení, možnosti ich prevencie aj liečby. Celoslovenská preventívna kampaň v lekárňach Dr.Max s názvom „Tento deň si získa vaše srdce“ bude opäť spojená s vyšetrením rizikových faktorov. 

Jednodňová akcia bude prebiehať v stredu 26. septembra 2018 vo všetkých lekárňach Dr.Max na Slovensku. Počas tohto dňa lekárnici zákazníkom ponúknu komplexné vyšetrenie „rizikových“ faktorov, ako je meranie krvného tlaku, glukózy, cholesterolu a BMI indexu. Zo zistených hodnôt a vyplneného dotazníka návštevníkom lekárne následne poskytnú odborné poradenstvo podľa individuálne zistených parametrov. V prípade, že niektoré kontrolované hodnoty prekročia odporúčané limity, lekárnici odporučia návštevu lekára. Je dokázané, že prevencia je základným pilierom každého ochorenia, vie sa ňou dokonca oddialiť akékoľvek ochorenie vrátane tých kardiologických.

Vďaka dlhoročnej tradícii sa odborná kampaň teší veľkému záujmu zo strany verejnosti. V minulom roku sa na meraniach v lekárňach Dr.Max a ďalších verejných stanoviskách zúčastnilo viac ako 10 000 ľudí, pričom na základe zistených hodnôt bola početná skupina rizikových pacientov odporučená na ďalšie vyšetrenie u špecialistu. „Veľký záujem zo strany verejnosti, ako aj namerané hodnoty potvrdzujú dôležitosť preventívnych meraní. Ochorenia srdcovo-cievneho systému sa aktuálne radia medzi najzávažnejšiu skupinu chorôb, a preto nás teší, že sa opäť podieľame na realizácii tak významnej preventívnej kampane,“ vyjadrila sa Mgr. Zdenka Slunská, PhD., manažérka pre vzdelávanie a odborný rozvoj v Dr.Max.

„Na choroby srdcovocievneho systému zomiera polovica svetovej populácie. Poznanie a správny manažment kardiovaskulárnych rizikových faktorov môže túto nepriaznivú skutočnosť významne ovplyvniť. Preventívna kampaň s cieľom edukácie verejnosti a detekcie hodnôt krvného tlaku, hladiny cukru, cholesterolu a parametrov obezity je veľmi účinnou metódou ako zvýšiť povedomie o zdraví a jeho rizikách. Zároveň u konkrétneho jednotlivca dokáže odhaliť abnormality vyžadujúce si ďalšie lekárske vyšetrenia. Dôležitou súčasťou kampane je aj edukácia týkajúca sa dodržiavania zásad zdravej životosprávy, ktorá má v prevencii kardiovaskulárnych ochorení enormný význam,“ uviedla MUDr. Ivana Šoóšová, PhD, FESC, správkyňa Slovenskej nadácie srdca.

Počas kampane budú pre verejnosť k dispozícii aj špeciálne edukačné brožúry Sprievodca starostlivosťou o zdravé srdce a cievy, ktoré obsahujú informácie o ochoreniach srdcovo-cievneho systému. Ďalej sa zaoberá prejavmi jednotlivých ochorení, ako im možno predchádzať, aké sú možnosti liečby či rady k režimovým opatreniam a úspešnej liečbe. 

 

Kampaň v roku 2017 poukázala na rizikové hodnoty Slovákov

 

Hladina cholesterolu – Vyššia ako stanovená norma bola nameraná u viac ako 2/3 ľudí z celkovej vzorky 10 124 pacientov, ktorí absolvovali merania.

Krvný cukor – Vyšší, ako je norma nalačno, bol zistený až u 7 % vyšetrených zo skupiny 2 061 ľudí, ktorým sa hladina krvného cukru nalačno vyšetrila.

Krvný tlak – Hodnota viac ako 140/90 mmHg, ktorá môže predstavovať ochorenie vysokého krvný tlaku (hypertenziu), bola zistená u 1 499 vyšetrených z celkovej vzorky 10 303 ľudí. Krvný tlak s hodnotami viac ako 180/110 mmHg, odpovedajúci hodnotám ťažkého vysokého krvného tlaku, bol nameraný u 118 vyšetrených ľudí.

 

Za kampaňou s názvom MOST, ktorej súčasťou je aj preventívny program lekární Dr.Max, „Tento deň si získa vaše srdce“, stojí Slovenská nadácia srdca a Občianske združenie Únia pre zdravšie srdce. Kampaň MOST je organizovaná pod záštitou Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Zoznam zapojených lekární Dr.Max nájdete na webe www.drmax.sk/lekarne. Všetky informácie o kampani nájdete na weboch www.presrdce.euwww.tvojesrdce.sk.

 

foto: tvojesrdce.sk

 
 
 
Stiahni si aktuálne číslo magazínu WomanMan