Media|24.06.2019|15:59
Matej Tóth: Angličtiny sa netreba báť

Vrcholom Týždňa otcov Helen Doron Slovakia bolo pobudnutie Mateja Tótha, špičkového atléta a zároveň ambasádora spomenutej jazykovej školy pre deti od 3 mesiacov do 19 rokov, vo výučbovom centre v Banskej Bystrici, ktoré od začiatku tohto školského roka navštevuje jeho dcéra.

„Emmka chodí na tieto kurzy angličtiny veľmi rada, teší sa na hodiny, veľmi dobre si rozumie s partiou, ktorá sa tu stretáva. Pre mňa ako rodiča je najpodstatnejšie, že vnímam veľký posun v jej znalostiach. V škole vždy bola veľmi dobrá študentka, ale keď sa ocitla v jazykovo cudzom prostredí, tak zrazu akoby sa tie angličtinárske vedomosti stali nepoužiteľnými. Zo školy aj predtým nosila jednotky, ale aktívna slovná zásoba a najmä odvaha komunikovať v angličtine prišla až teraz – odkedy chodí na kurzy Helen Doron English,“ vyhlásil olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na 50 km.

„Naozaj za ten necelý rok registrujem obrovský pozitívny rozdiel. Presvedčil som sa, že táto metodika funguje aj v jej veku – má 11 rokov. Ja som si dosiaľ spájal Helen Doron English najmä s mladšími ročníkmi ako učenie sa počúvaním z pozadia, ale už viem, že metodika je veľmi dobre prepracovaná a prispôsobená aj pre deti v Emmkinom veku. Som teda veľmi rád, že Helen Doron English mojej dcére takto pomohla. Verím, že je to veľký vklad pre jej budúcnosť,“ skonštatoval Tóth.

„Emmka väčšinou sama počúva a študuje, čo práve preberajú na kurzoch. Aj vo voľnom čase si pustí niečo v angličtine na YouTube. Samozrejme, že v jej veku už deti nepočúvajú ´Old MacDonald had a farm´: často rozoberajú texty popových pesničiek, z čoho veľa pochytia, pozerajú filmy, popri tom majú aj gramatiku, klasické cvičenia a prípravu na rôzne testy. Vtedy si aj ja občas aspoň približne pozriem, čím sa práve zaoberajú, a niekedy veru mám problémy zorientovať sa, prípadne si rôzne veci oživím,“ povedal 36-ročný nitriansky rodák.

Športovec roka 2016 v SR patrí k zástancom všestranného napredovania detí, aj preto sa stal ambasádorom Helen Doron Slovakia: „O mne je známe, že podporujem športovanie detí a snažím sa ich rôznymi aktivitami motivovať k pohybu. Pre rozvoj čo najkomplexnejšej osobnosti je však podstatná vyváženosť tela a ducha. Nuž a práve angličtinu považujem za jednu z najdôležitejších súčastí vzdelania, dnes už patrí priam k všeobecnému základu. Aj preto som sa rozhodol ísť do tohto projektu. O to viac, že Helen Doron English je prostredníctvom úspechov svojich študentov príkladom, ako môže kvalitná metodika pomôcť pri výučbe cudzieho jazyka. Ukazuje, že angličtiny sa netreba báť.“

Pre samotného Mateja Tótha je angličtina doslova pracovným nástrojom: „Bez nej by som bol stratený. Veľa cestujem a komunikujem. Neviem si napríklad predstaviť, že by som na rôznych tlačových konferenciách musel mať tlmočníka. Angličtinu som sa učil odmalička a na žurnalistike som absolvoval štátnu jazykovú skúšku, ale najväčšiu prax a istotu som nadobudol až tým, že som si naučené musel priebežne rozvíjať pri cestovaní. Je to o sústavnom vzdelávaní sa: keď z toho vypadnete na pár mesiacov, chvíľku to trvá, kým do angličtiny znova nabehnete. Snažím sa - rovnako ako v slovenčine – byť vždy originálny vo vyjadreniach a nepoužívať frázy. Myslím si, že na 90 % dokážem aj v angličtine zodpovedajúco vyjaviť moje pocity.“

 

foto: Helen Doron English

 
 
 
Stiahni si aktuálne číslo magazínu WomanMan