Cestujeme|22.08.2016|13:57
Poistenie batožiny zmierni nepríjemnosti na cestách

K letnému cestovaniu neodmysliteľne patria kufre, v ktorých si nesieme šaty, veci dennej potreby, ale i zopár cennejších predmetov ako je fotoaparát či športové potreby. No nie vždy s nami naša batožina dorazí v poriadku až do cieľa. Najčastejšie sa to stáva pri leteckej doprave...

Ak si na letisku po prílete na dovolenku nenájdete svoju batožinu, prípadne k vám príde poškodená či vykradnutá, ihneď o tom informujte zástupcu leteckej spoločnosti, ktorou ste leteli. Ak dovolenkujete prostredníctvom cestovnej kancelárie, tak aj jej delegáta. Spravidla máte nárok na základné hygienické potreby a dovolenkové oblečenie, lepšie letecké spoločnosti v takomto prípade dokonca v rámci náhrady škody ponúkajú aj cestovné kufre. Avšak pokiaľ ste mali v stratenej alebo poškodenej batožine aj drahšie veci ako fotoaparát, notebook, či športové potreby, ktoré sa vám nezmestili do povolenej príručnej batožiny, takúto škodu vám letecká spoločnosť nenahradí.

Cennosti v batožine si pripoistite

Počas cestovania sa môže sa vyskytnúť mnoho rôznych situácií, pre prípad ktorých je dobré mať batožinu poistenú v rámci cestovného poistenia. „Toto poistenie vám zabezpečí finančnú náhradu za poškodené, odcudzené alebo stratené veci počas poistenej cesty. Pri oneskorenom dodaní batožiny vám poisťovňa preplatí nákup nevyhnutných predmetov osobnej spotreby ako sú napríklad zubná kefka, spodnú bielizeň a podobne,“ hovorí Pavol Michalec, odborný garant pre neživotné poistenie Universal maklérsky dom. Poistenie batožiny v rámci cestovného poistenia teda kryje riziká ako sú krádež, vlámanie či lúpež, rovnako aj poškodenie, zničenie alebo stratu batožiny pri dopravnej nehode alebo živelnej udalosti. V niektorých poisťovniach si však drahšiu elektroniku, fotoaparáty, kamery, notebooky, či športové potreby treba poistiť zvlášť, pretože nie sú v základnom krytí poistenia batožiny.

Čo vám poisťovňa nepreplatí?

Poistenie sa nevzťahuje na vreckové krádeže a krádeže batožiny zo stanu. Tak isto pokiaľ necháte svoju batožinu bez dozoru či už na lavičke v parku, alebo ju necháte v nezamknutom aute. „Poisťovne preplácajú škody pri odcudzení batožiny len vtedy, ak bola prekonaná prekážka. Poistné plnenie sa taktiež nebude vzťahovať na ukradnuté doklady, cestovné lístky, hotovosť, platobné karty, kľúče, nosiče dát, predmety zberateľskej hodnoty, okuliare, potraviny a nápoje. Poisťovňa preplatí len náklady na úradné poplatky za obstaranie náhradných dokladov. Pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov vám poisťovňa môže poskytnúť finančnú zálohu, ktorú vrátite po návrate domov,“ uvádza Pavol Michalec z Universal maklérsky dom. Doklady, peniaze, platobné karty a cennosti preto majte vždy pri sebe. V prípade straty dokladov kontaktujte náš najbližší konzulát. Po prihlásení sa do mobilnej siete v dovolenkovej destinácii vám spravidla príde SMS s kontaktom.

 

Čo robiť, ak zistíte stratu, či poškodenie batožiny?

Ak ste o batožinu prišli pri vlámaní, krádeži alebo lúpeži, vždy kontaktujte políciu a žiadajte o tom písomný záznam. Pri vzniku škody na batožine v ubytovacom zariadení sa obráťte na prevádzkovateľa zariadenia. Pri strate alebo poškodení počas dopravy si o tom vyžiadajte potvrdenie od dopravcu.

Ak si nie ste istí, ako v danej situácii postupovať, kontaktujte asistenčnú službu, ktorá vám poskytne potrebné rady. Ihneď po návrate navštívte svoju poisťovňu. Spolu s nahlásením predložte aj všetky potrebné doklady, na základe ktorých vám bude škoda nahradená.

 

foto: 123rf

 
 
 
Stiahni si aktuálne číslo magazínu WomanMan