Media|04.07.2019|14:01
Prezidentka Zuzana Čaputová prijala 38 slovenských učiteľov ako jednu z prvých návštev v paláci

Učitelia zapojení do vzdelávacieho programu Komenského inštitútu sa stretli s prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou len niekoľko dní po jej uvedení do funkcie.

Učiteľom a zástupcom škôl, ktorí sa účastnia vzdelávacieho programu Komenského inštitútu sa tejto pocty dostalo za ich snahu ďalej na sebe pracovať a rozvíjať svoje učiteľské zručnosti vo svojom voľnom čase, s cieľom, aby prinášali svojim žiakom kvalitnejšiu a inovatívnejšiu formu výučby. Inovatívnymi aktivitami tak zdokonaľujú a rozvíjajú nielen seba, ale inšpirujú aj ostatných kolegov na školách a podnecujú v žiakoch záujem o ďalší vlastný rozvoj a štúdium. Prezidentka Zuzana Čaputová počas svojho prijatia pedagógom poďakovala za to, čo robia pre naše deti a celé školstvo.

,,Verím, že kvalitní a empatickí učitelia, ktorí dokážu deti nadchnúť a motivovať k učeniu, inšpirovať k objavovaniu, sú a vždy budú tým najdôležitejším faktorom vzdelávacieho procesu,“ povedala Zuzana Čaputová.

Prezidentka, ktorá sa stretla s 38 účastníkmi, vedením škôl a organizátormi štvrtého ročníka Komenského inštitútu sa zároveň oboznámila s inšpiratívnymi príbehmi učiteľov. Jednou z prijatých bola aj absolventka Komenského inštitútu, Janka Šuchterová zo ZŠ v Brehoch. Vďaka Komenského inštitútu sa jej podarilo oživiť fungovanie školského parlamentu a za pomoci školskej psychologičky a špeciálnej pedagogičky zostavili sadu aktivít zameraných na prevenciu proti šikane, ktoré prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania realizujú starší žiaci s mladšími.

Ďalší projekt, ktorý výrazne ovplyvnil k lepšiemu situáciu na škole, patrí Petrovi Humayovi, triednemu učiteľovi hokejistov na ZŠ v Nitre, ktorý sa rozhodol zlepšiť vzťahy v triede medzi žiakmi a ich spoločné fungovanie. Zaviedol pravidelné ranné kruhy, ktoré sa rýchlo ujali, lebo žiakov dobre naladili na školský deň a vyriešili aj prípadné problémy v kolektíve. Ranné kruhy dnes na škole robia vo všetkých 35 triedach s 812 žiakmi a vidia reálny vplyv na deti ako aj na študijné výsledky.

,,Podobných príbehov máme v Komenského inštitúte oveľa viac a nesmierne nás teší, že sa k nám každoročne hlásia desiatky ďalších učiteľov, ktorí majú chuť robiť veci inak. Meniť naše školstvo nezištne, bez čakania na reformu či zmenu zhora,“ priblížila Veronika Suváková, manažérka vzdelávania Komenského inštitútu.

Komenského inštitút, ktorý aktuálne otvára štvrtý ročník, ponúka ročný vzdelávací program pre 20 pedagógov. Tých čaká už počas prázdnin letná škola osobného rozvoja a príprava ich pedagogického projektu. Následne počas roka absolvujú zážitkové workshopy o kritickom myslení, modernej didaktike, nenásilnej komunikácii, či facilitácii konfliktov so špičkovými lektormi. Realizácia ich projektu je aj finančne podporená a k dispozícii budú mať aj vlastného mentora.

 

O Komenského inštitúte

Komenského inštitút od roku 2016 vytvára inšpiratívny priestor pre rozvoj pedagogických lídrov Slovenska - riaditeľov a zástupcov, učiteľov základných a stredných škôl i budúcich pedagógov. Poukazuje na výzvy, ktorým čelí slovenské školstvo a prostredníctvom príkladov realizovaných priamo pedagógmi ukazuje možné cesty ich postupného prekonania.

V Komenského inštitúte majú učitelia možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti potrebné k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Pozitívnymi príkladmi ukazujú, ako je možné školstvo postupne reformovať zdola.

V roku 2017 bol Komenského inštitút zaradený nadáciou Varkey Foundation medzi 4 najinšpiratívnejšie vzdelávacie programy sveta.

Komenského inštitútu realizuje aj Ocenenie Učiteľ Slovenska ako súčasť medzinárodnej iniciatívy Global Teacher Prize, ktorá vznikla aj preto, aby sa zvýšila povedomie o dôležitosti profesie pedagógov.

O Živici

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venuje sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého. Viac informácií o aktivitách nájdete na www.zivica.sk

 

foto: Komenského inštitút

 
 
 
Stiahni si aktuálne číslo magazínu WomanMan