Domácnosť|31.07.2017|10:37
Reklamy na zníženie konzumácie alkoholu nefungujú, spotrebitelia potrebujú viac informácií

Tak, ako nie je dokázané, že reklamy na alkohol zvyšujú jeho nadmernú konzumáciu, ani reklamy zamerané na striedmosť či abstinenciu neplnia preukázateľne svoj účel. Prieskumy ukazujú, že ak ide o edukáciu k zodpovednej konzumácii alkoholu, sú komplexné fakty a prepracované programy dôležitejšie ako kreativita.

Vzťah medzi sledovaním reklamy na alkohol a reálnym zvýšením konzumácie alkoholu je sporný. Mnoho výskumov, ktoré sa touto problematikou zaoberali, totiž zaznamenalo len nízke percento zvýšenia spotreby alkoholu (ak vôbec) u ľudí, ktorí reklamy sledovali, pričom nie je dokázané, že tento vzťah je spôsobený práve reklamou. Aktuálna štúdia austrálskych vedcov[1] ukazuje, že reklamy zobrazujúce škodlivé účinky alkoholu, ktorých cieľom je znížiť jeho nadmernú konzumáciu, nemajú jednoznačný výsledok. 

Väčšina reklám u spotrebiteľov totiž nevyvoláva žiadne hlbšie reakcie, či už ide o lepšie alebo horšie hodnotené reklamy. Vo všeobecnosti viac fungujú reklamy s negatívnym odkazom, to však môže byť v konečnom dôsledku kontraproduktívne. Neexistuje tiež žiaden rukolapný dôkaz, že spotrebitelia natrvalo znížia konzumáciu alkoholu či sa ho úplne vzdajú, aj keď sa tak bezprostredne po zhliadnutí reklamy vyjadria. Vedci prišli na to, že reklamy skrátka neposkytujú spotrebiteľom žiadne hlbšie fakty a preto sú neúčinné.

Dôležité sú relevantné informácie

Na to, aby ľudia porozumeli vzťahom medzi pitím alkoholu a jeho zdravotnými dôsledkami, sú potrebné kompletné informácie, ktoré jednoduchá reklama nemôže obsiahnuť. Erik Čížek z Fóra Pi s rozumom, ktoré sa dlhodobo venuje aktivitám vedúcim k osvete a zníženiu škodlivých následkov zneužívania alkoholu hovorí: „Spotrebiteľom sa snažíme podávať relevantné informácie a upozorniť na riziká, ktoré môže nadmerná konzumácia alkoholu priniesť. Kladieme dôraz na to, aby spotrebitelia vedeli nielen to, aké množstvo alkoholu je už škodlivé, ale aj to, prečo je to tak a sami sa mohli rozhodnúť, či budú alkohol piť a v akej miere. Rozumné pitie totiž vo všeobecnosti nevedie k poškodzovaniu zdravia a neprieči sa zdravému životnému štýlu.“

Zástupcovia združenia dlhodobo pracujú s mladistvými, najmä žiakmi siedmych ročníkov základných škôl, no tiež edukujú dospelých – rodičov aj učiteľov, ktorí majú na nich priamy vplyv. Samozrejmosťou je aj komunikácia na sociálnych sieťach.

Reklama na alkohol má prísne pravidlá

Fórum Pi s rozumom je združenie významných výrobcov, distributérov a importérov alkoholu na Slovensku. Ich reklamy sú regulované Radou pre reklamu i vlastným Etickým kódexom, ktorý upravuje, v akom kontexte môže reklama konzumáciu alkoholu zobrazovať. Reklamy nesmú prezentovať nezodpovedný prístup k alkoholu a ani zobrazovať osoby v stave opitosti bez zjavného dôvodu prevencie. Konzumácia alkoholu prezentovaná v reklame nesmie viesť k riešeniu osobných problémov ani naznačovať, že má stimulujúce či liečivé účinky. Reklamy na alkohol sa nesmú zameriavať na rizikové skupiny, predovšetkým na osoby, ktoré majú menej ako 18 rokov.


[1] Features of alcohol harm reduction advertisements that most motivate reduced drinking among adults: an advertisement response study. Dostupné na: [http://bmjopen.bmj.com/content/7/4/e014193]

 

foto: Schutterstock.com

 
 
 
Stiahni si aktuálne číslo magazínu WomanMan