Showbiz|15.02.2016|12:18
ŠTVORLÍSTOK PRE TALENTY

Slávnostný benefičný galavečer, ktorý je vyvrcholením celoročnej činnosti občianskeho združenia LECA sa koná opäť po roku

2.ročník slávnostného benefičného galavečera Štvorlístok pre talenty sa koná dňa 19.02.2016 v Divadle Nová scéna v Bratislave.Galaprogram bude premiérovo odvysielaný prostredníctvom viac ako 50 regionálnych televízii Slovenska a Českej republiky dňa 20.03.2016 o 20,00 hod. V Bratislave bude odvysielaný na obrazovkách metropolitnej TV Bratislava.

Občianske združenie LECA dlhodobo podporuje umelecky nadané deti a mládež zo sociálne znevýhodnených skupín. Podpora prebieha vo všetkých umeleckých odvetviach, podporujú hudobné, spevácke, tanečné, herecké i výtvarné talenty. Cieľom je podporovať deti dlhodobo, aby dokázali svoj talent a jeho rozvíjanie obhájiť. Štipendisti o.z. LECA je sú žiaci základných umeleckých škôl, študenti konzervatórií, víťazi domácich a svetových súťaží, študenti umeleckých odborov na vysokých školách. Zmyslom projektu je podporovať jedinečnosť a osobitosť každého snaživého dieťaťa.

Celoročná činnosť opäť vyvrcholí slávnostným gala podujatím, na ktorom vystúpia talentované deti a mládež po boku popredných umelcov. Podujatie sa bude niesť v duchu slovanskej mytológie, ktorej bohovia budú sprevádzať celým dejom.

Pre mladé talenty účinkovanie v galaprograme a spolupráca s významnými umeleckými osobnosťami predstavuje veľkú satisfakciu a motiváciu do ďalšej práce a štúdia.

Účinkujúci umelci sa vzdali nároku na honorár v prospech dobrej veci. Viacerí umelci pripravujú a skúšajú spoločné vystúpenia s mladými talentami, s ktorými sa predstavia v slávnostnom galaprograme.

Divadlo Nová scéna je už druhým rokom partnerom projektu. Na doskách našej prvej muzikálovej scény dostávajú mladé talenty príležitosť realizácie a profesionálneho rastu.

Súčasťou slávnostného benefičného galaprogramu je exkluzívna prehliadka úspešných žien a mužov, reprezentujúcich spoločenský, politický, kultúrny, vedecký a podnikateľský život na Slovensku a v Českej republike. Dámy a pán predvedú modely z dielní slovenských módnych tvorcov. Na projekte sa podieľajú návrhári Slavomíra Vlasová, Katarína Halasová, Veronika Lokajíčková, Milan Švingál & Klementína Tomrecaj a butik Imperia design.

„Je skvelé, že naši štipendisti môžu zažiť pocit naplnenia, radosť z nachádzania samého seba, teda niečoho čo môže byť medzníkom pre ich ďalší život. Projekt však nie je „len o nich“. Je tiež o nás všetkých - našej otvorenosti, úprimnosti a hľadaní nás samých. Veríme, že spoločne pomáhame tomu aby talenty, ktoré môžu v budúcnosti obohacovať a prezentovať našu krajinu doma i v cudzine, nezostali na okraji záujmu a  vďaka našej pomoci mohli svoj talent plnohodnotne rozvíjať. Snažíme sa, aby bolo medzi ľuďmi viac porozumenia, vzájomnej inšpirácie a pochopenia potreby podporiť mladých, schopných, zdravých ľudí, ktorým chýba viac životného šťastia. Mnohé z našich detí – štipendistov poznáme a podporujeme už niekoľko rokov, poznáme ich rodiny, učiteľov. Vieme, z akých pomerov pochádzajú a je pre nás neobyčajne silné sledovať ako napredujú v štúdiu, v rozvoji talentu, ktorý dostali do vienka a ako hrdo vedia vystúpiť na doskách, ktoré znamenajú svet.“ – vyjadril sa spoluzakladateľ o.z. LECA a spoluorganizátor projektu Roberto Leca.

 

„Za dôležité považujem poďakovať všetkým, ktorí náš projekt podporujú. Ďakujeme Divadlu Nová scéna, sponzorom, darcom, mediálnym partnerom a tiež verejnosti, ktorá sa zúčastňuje našich podujatí, divákom, ktorí budú sledovať záznam z podujatia vysielaný dňa 20. Marca na regionálnych televíziách.  Vďaka týmto všetkým ľuďom máme pocit, že naša práca má zmysel. Pevne veríme, že zmysluplnosť našej neľahkej práce je darom pre celú našu spoločnosť. Mladých, tvorivých a talentovaných umelcov, považujeme za veľké bohatstvo našej krajiny. Viesť ich po ceste k rozmanitému umeniu s láskou, nadšením a radosťou si ale vyžaduje veľa obetavosti, ľudských i osobných kvalít od všetkých, ktorí deti učia chápať a ďalej šíriť krásy umenia. Ďakujeme, že nám v tom pomáhate.“ – producent, spoluzakladateľ a spoluorganizátor projektu Andrej Leca.

foto: o.z. LECA

 
 
 
Stiahni si aktuálne číslo magazínu WomanMan