Media|31.05.2018|11:50
Súťaž Umenie z odpadu pozná svojich výhercov

Viaceré diela porotu príjemne prekvapili

Desiatky diel dokázali vyhlasovateľovi súťaže Umenie z odpadu, že aj ľudia na Slovensku vedia nájsť v odpade umenie. Celosvetový fenomén waste art bol inšpiráciou pre umeleckú súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť malí i veľkí a hlavným motívom súťaže bolo rozšíriť povedomie o tom, že odpad môže byť hodnotnou surovinou. V tomto prípade materiálom na výrobu umeleckého diela.

Odborná porota v prvom kole vybrala postupujúcich na základe zaregistrovaných fotografií a následne autori doručili svoje diela, aby ich porota ohodnotila v druhom kole. Viaceré diela príjemne prekvapili netradičným spracovaním, pričom jednotliví autori využívali rôzne technológie. „Vybrané diela sme prezentovali aj pri otvorení novej separačnej linky v Bratislave. Veríme, že aj takáto forma prezentácie možného úžitku zo spracovania odpadu podnieti nás všetkých k zamysleniu sa nad tým, ako s odpadom nakladáme a že z neho môže opäť vzniknúť niečo, čo bude nielen užitočné, ale aj krásne,“ povedal po súťaži zástupca vyhlasovateľa, Martin Andrejčák, riaditeľ spoločnosti Vassal EKO.

 

2 cena: Svet-medzi-nami

Porota po mimoriadne náročnom hlasovaní sa napokon rozhodla oceniť celkovo 11 diel, pričom v dvoch prípadoch sa jedná o špeciálnu cenu. Prvú špeciálnu cenu získalo dielo Recykláčik, ktoré má deti naučiť správnemu separovaniu a aby voči nemu neboli ľahostajní. Druhá špeciálna cena putuje autorke diela Čiernobiely svet, ktorá v cykle výtvarnej tvorby pracovala s teplocitlivým papierom a mapovala jeho možnosti a premeny. Autorka využila pokladničné bločky, ako vyjadrenie dnešnej konzumnej spoločnosti.

Na štvrtom až desiatom mieste sa, bez udania poradia, umiestnili diela Kvety pre mamu, Čiernobiely svet, Papierníček, Bin Bin (postrach kontajnerov), Lampa (morský koral), Upcycled PET Fashion Concept a Uprostred.

 

3 cena: Bratislava

Tretie miesto v súťaži Umenie z odpadu získala autorka diela Bratislava, ktorá pomocou plastov a papiera vytvorila dielo obsahujúce charakteristické objekty nášho hlavného mesta. Druhé miesto obsadil autor diela Svet medzi nami, ktoré symbolizuje dvoch ľudí, medzi ktorými je umiestnený svet. Ten ich drží spolu a ak sa o tento svet nebudú starať, chrániť ho, tak sa už neuvidia. Autor zároveň zdôrazňuje, že pokiaľ je tento svet narušený odpadom, zodpovednosť padá jedine na ľudí.

 

1 cena: Zjednotenie

Víťazom súťaže sa stala autorka diela Zjednotenie. „Obraz sa pohráva s myšlienkou globálnej zmeny a toho, že na takýto čin je potrebné spojenie viacerých ľudí, viacero rúk,“ napísala autorka vo svojej registrácii a dodáva: „Už len do samotnej tvorby obrazu bolo zapojených niekoľko ľudí. Slamky, z ktorých sú ruky vyrobené, pochádzajú z čajovne, kde brigádujem. Na ich zozbieranie som zapojila všetkých kolegov, ktorí použité slamky počas dvoch týždňov odkladali. Pri strihaní slamiek mi pomáhali ďalší známy a s výrobou jednej ruky mi pomáhala aj moja sestra, ktorá doslovne priložila ruku k dielu. Sám obraz je teda symbolom a príkladom, že na globálnu zmenu týkajúcu sa odpadu je potrebné, aby sa spojila väčšina ľudí. Aby táto väčšina začala robiť niečo inak a iniciovala zmenu k čistejšej, krajšej a farebnejšej budúcnosti.“

 

foto: diela autorov

 
 
 
Stiahni si aktuálne číslo magazínu WomanMan