Media|28.02.2019|16:26
Svetový deň sluchu

Pri príležitosti Svetového dňa sluchu sa dnes konala na Klinike otorinolaryngológie, chirurgie hlavy a krku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava tlačová konferencia, kde prednosta kliniky prof. MUDr. Milan Profant, CSc. hovoril o potrebe edukácie spoločnosti o poruchách sluchu a spôsobu ich riešenia. „Hlavným dôvodom pre pripomenutie si tohto dôležitého zmyslu je alarmujúci nárast počtu ľudí s poškodeným sluchom, nedostatočné využívanie možnosti na riešenie porúch sluchu a nedostatok povedomia o danom probléme u obyvateľstva,“ pripomenul prof. Milan Profant. 

 

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 3. marec za Svetový deň sluchu. Dôležité je vedieť, že až 90 % porúch sluchu patrí medzi tzv. odvrátiteľné poškodenia zdravia. Za najdôležitejšie následky oslabeného sluchu najmenších možno považovať sťažený vývoj reči a komunikačných schopností, sťažený prístup k informáciám, vzdelávaniu a následnému uplatneniu sa v každodennom živote. U staršej generácie s oslabeným sluchom je častým javom sociálna izolácia, ktorá výrazne zhoršuje kvalitu života a urýchľuje a znásobuje všetky negatívne javy staroby. Čísla sú skutočne hrozivé. V súčasnosti sa predpokladá že asi 6 % svetovej populácie trpí na pomerne závažný stupeň poškodenia sluchu vyžadujúci riešenie. Muži sú postihnutí častejšie ako ženy. 

 


 

Svetová zdravotnícka organizácia predpokladá, že ak sa budeme k poruchám sluchu stavať tak, ako doteraz, ich počet bude rýchlo narastať. Očakáva sa, že v roku 2030 to bude až 600 miliónov ľudí. Ak si to prepočítame na slovenskú populáciu, možno predpokladať, že na Slovensku trpí na riešiteľnú (a často neriešenú) poruchu sluchu okolo 300 000 obyvateľov. 

Hosťami tlačovej konferencie boli aj bývalý profesionálny tenista Miloslav Mečíř a tiež Marek Vaco, ktorý sa narodil s ťažkou poruchou sluchu, a ktorý absolvoval kochleárnu implantáciu. V súčasnosti je plne integrovaný, nastúpil na bežnú základnú školu a zúčastnil sa na Majstrovstvách Európy sluchovo postihnutých v tenise. 

 

„Tento mladý muž je dôkazom toho, že ani také závažné postihnutie, ako je porucha sluchu nemusia byť prekážkou v budovaní si úspešnej športovej kariéry. Samozrejme toto by nebolo možné bez výraznej pomoci odborníkov z Kliniky otorinolaryngológie, chirurgie hlavy a krku, ktorí umožňujú takýmto pacientom zaradiť sa bežného života,“ povedal Miloslav Mečíř. 

 


 

Ročne sa na ambulanciách Kliniky ORL a ChHK vyšetrí približne 20 000 pacientov a vykoná viac ako 2 600 operácií. Riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava Renáta Vandriaková vyzdvihla snahu vedenia kliniky, ktoré chce aj týmto spôsobom upozorniť na nebezpečenstvo zanedbania problémov so sluchovým orgánom. „Hodnotím veľmi pozitívne aj takúto činnosť, pretože okrem špičkovej zdravotnej starostlivosti, sa toto pracovisko zaslúžilo aj o edukáciu verejnosti,“ zdôraznila riaditeľka UNB Renáta Vandriaková. 

Pri príležitosti Svetového dňa sluchu sa v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda (UNB) bude 2. marca 2019 konať na ORL klinike (5. posch.) Deň otvorených dverí, kde si verejnosť môže dať vyšetriť sluch.

 

foto: MED-EL

 
 
 
Stiahni si aktuálne číslo magazínu WomanMan