Kontakt

Portál WomanMan.sk prevádzkuje spoločnosť MAYOR, s r. o.,
so sídlom Röntgenova 20, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.
IČO: 35 698 888
DIČ: 2020356360
IČ DPH: SK2020356360
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 11775/B

(Online) ISSN:1339-2395
Periodicita: denne
Mediakit: WM_Mediakit_2023

Vedenie

Anna Konečná

šéfredaktorka
email: mayor.kon@gmail.com
email: manager@womanman.sk
mobil: +421 915 743 944

Obchodné oddelenie

Boba Diešková

email: dieskova.protempore@gmail.com
mobil: +421 905 472 892

Redaktori

Anna Konečná
Klaudia Fiolová
Milan Buno (externe)