Na rok 2020 prognóza rastu miezd o 5-7 %, stierajú sa regionálne rozdiely

0
1357

Oproti prechádzajúcim rokom sa percentuálne tempo rastu miezd na Slovensku nebude ďalej zvyšovať smerom k dvojciferným hodnotám. Odhaduje to personálna agentúra Grafton Slovakia aj na základe výsledkov svojho rozsiahleho prieskumu miezd, ktorý zrealizovala počas druhého štvrťroka 2019.

V ostatných troch rokoch sa tempo rastu priemernej mzdy zvýšilo zo 4,2 % v roku 2016 na 7,0 % v roku 2017, respektíve na 8,1 % v roku 2018. „Pre rok 2019 očakávame zmenu trendu, stále však pôjde o výrazný nárast v rozpätí 6-8 %,“ konštatuje Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia, a dodáva: „Potvrdilo sa, čo sme očakávali, a to skutočnosť, že sa budú postupne stierať regionálne rozdiely, keďže nárast miezd v percentuálnom vyjadrení sa deje najmä mimo Bratislavy.“

K pokračujúcej nerovnováhe medzi dopytom po zamestnancoch a obsadzovaním voľných pracovných miest prispieva okrem iného aj stúpajúci záujem hlavne mladej generácie o možnosť pracovať v zahraničí. „Aj preto očakávame rast miezd v roku 2020 v rozpätí 5-7 %, pričom bude pokračovať trend postupného vyrovnávania mzdových hladín medzi jednotlivými regiónmi SR,“ avizuje Garaj.

Vedúci logistiky má pri dvojročnom porovnaní minimálne o 500 eur viac
Najvyššie percentuálne prírastky miezd sa vo všeobecnosti logicky dejú na najnižších pozíciách, a to naprieč jednotlivými odbormi. Napríklad recepčná so skúsenosťami do troch rokov, teda vrátane žiadnych, v Žilinskom kraji pred dvoma rokmi zarobila minimálne 550 eur, teraz je to už 700 eur. Aj vo vyšších príjmových sférach sa však nájdu pozoruhodné príklady nárastu mzdy za spomenuté bienálne obdobie (2017-2019): u vedúceho logistiky v Banskej Bystrici je to z rozpätia 1300-1800 eur posun až na škálu 1800-2800 eur.

Prieskum poskytuje prehľadné porovnanie finančného ohodnotenia v 8 krajoch, 7 segmentoch, 16 odboroch a na 213 pracovných pozíciách. Sumy v prehľade sú uvedené ako obvyklá mesačná hrubá mzda
v eurách vrátane jej variabilnej zložky. Prezentované dáta vychádzajú najmä z nástupných miezd uchádzačov, ktorým spoločnosť Grafton sprostredkovala zamestnanie, a tiež z dopytu firiem po zamestnancoch.

Prieskum sa zameral na mzdy v týchto 7 segmentoch, respektíve 16 odboroch: informačné technológie a telekomunikácie, inžiniering a výroba, nákup a logistika, stavebníctvo a reality, bankovníctvo a finančné služby, obchod, retail a marketing a ľudské zdroje, administratíva a právo.

Trh práce v zrkadle vývoja slovenskej ekonomiky a medzinárodnej situácie
Rok 2019 sa nesie v znamení očakávaného spomalenia rastu hrubého domáceho produktu, ktoré je spôsobené predovšetkým vyčerpaným pracovným trhom a predpokladaným poklesom slovenského exportu na kľúčové zahraničné trhy, najmä do Nemecka, ktoré pre tento rok očakáva pokles rastu HDP. „Trh práce do budúcna ovplyvnia nasýtenosť európskeho automobilového trhu a očakávaný pokles produkcie predmetného odvetvia automotive. Pokračujúca automatizácia a digitalizácia bude mať za následok zmiernenie tlaku na strane dopytu po pracovníkoch, a tým aj zmiernenie tlaku na rast miezd,“ vysvetľuje Miroslav Garaj.

Výrazným faktorom, ktorý ovplyvňuje ďalší vývoj slovenskej ekonomiky aj pracovného trhu, je neistota ohľadom medzinárodnej situácie. Ide napríklad o konečnú podobu Brexitu, hrozbu obchodnej vojny medzi USA a EÚ, respektíve Čínou, pokles nemeckého exportu do spomenutej Číny či ďalší vývoj konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. „Pretrvávajúce riziká v zahranično-politickej oblasti pri súčasnej výrazne proexportnej orientácii slovenskej ekonomiky negatívne ovplyvňujú plány firiem. Niektorí zamestnávatelia začínajú hovoriť o budúcom možnom znižovaní výroby a súvisiacom prepúšťaní zamestnancov,“ podotýka Garaj.

Nábor zo zahraničia je nákladnejší, zdĺhavejší a zložitejší ako ten lokálny
Zamestnávateľom chýba najviac ľudí na remeselníckych a robotníckych pozíciách, ďalej v technických odboroch a v informačných technológiách. Zložitú situáciu na slovenskom trhu práce riešia firmy aj náborom zamestnancov zo zahraničia. „Flexibilita zamestnávateľov pri prijímaní zamestnancov zo zahraničia však stále nie je dostatočná. Firmy by mali akceptovať fakt, že nábor zo zahraničia je často finančne nákladnejší ako ten lokálny a vyžaduje si aj viac času a dôkladnú prípravu,“ upozorňuje Miroslav Garaj.

Hlavným zdrojom zahraničného náboru sú členské štáty Európskej únie, ale aj krajiny mimo EÚ, napríklad Ukrajina či Srbsko. „Záujem o zamestnancov z cudziny bude pokračovať aj v roku 2020. Dopyt bude najmä po kvalifikovaných pracovníkoch do výroby, taktiež však očakávame nárast počtu zamestnaných cudzincov na pozíciách white collars napríklad v segmente informačných technológií,“ prognózuje Garaj.

Akvizícia skupinou Gi Group ponúkla Graftonu nové možnosti rastu
Tento kalendárny rok je prvý po tom, ako sa Grafton stal súčasťou skupiny Gi Group, jednej z najväčších náborových spoločností na svete. „Akvizícia skupinou Gi Group na konci roka 2018 nám ponúkla nové možnosti rastu a priniesla našim partnerom po celom svete príležitosť ťažiť z kvality, ktorú prináša Grafton – najmä z konceptu unikátnych a komplexných riešení skupiny Gi Group v oblasti HR. Tento koncept poskytuje podporu organizáciám na všetkých úrovniach: od hľadania pracovníkov cez nábor členov vyššieho manažmentu až po služby v oblasti školení a rozvoja,“ konštatuje Thibault Lefebvre, regionálny riaditeľ GI Group pre strednú Európu.

„Efektívny spôsob vykonávania našej práce, vysoká miera špecializácie a skúsenosti s poradenstvom v oblasti priamych zahraničných investícií (FDI) tvoria veľmi efektívny obchodný model, pri ktorom očakávame celosvetové rozšírenie už v najbližších rokoch. Počas nasledujúcich dvanástich mesiacov plánujeme expanziu do piatich nových krajín,“ predznamenáva Lefebvre.

Príklady mzdových rozdielov 2017 / 2019 (v eurách od-do):
IT a telekomunikácie
IT riaditeľ, Banská Bystrica: 3600-4300 / 4000-5000
Javascript programátor, Košice: 1300-2300 / 1300-2700
Business analytik (1-3 roky praxe), Prešov: 1200-1500 / 1300-1800
Inžiniering a výroba
Technický riaditeľ, Košice: 2500-3500 / 2800-4000
Manažér údržby, Nitra: 2100-3000 / 2800-3800
Manažér BOZP / ŽP, Žilina: 1600-2800 / 1800-3500
Nákup a logistika
Riaditeľ nákupu a logistiky, Prešov: 3000-4000 / 3300-4500
Manažér logistiky, Žilina: 2200-3300 / 2400-3500
Vedúci logistiky, Banská Bystrica: 1300-1800 / 1800-2800
Stavebníctvo a reality
Správca budov, Žilina: 1300-2000 / 1700-2500
Stavbyvedúci, Trenčín: 1200-1800 / 1400-2000
Prípravár / rozpočtár, Nitra: 1100-1500 / 1300-1700
Bankovníctvo a finančné služby
Finančný manažér, Žilina: 2000-3400 / 2400-4000
Firemný bankár – veľké podniky, Bratislava: 1300-1600 / 1500-2000
Finančný účtovník, Košice: 1100-1400 / 1200-1800
Obchod, retail a marketing
Marketingový riaditeľ, Bratislava: 3000-4000 / 3000-4500
Social media marketing manažér, Banská Bystrica: 1150-1850 / 1300-2000
Obchodný zástupca (0-3 roky skúseností), Nitra: 900-1200 / 1200-1400
Ľudské zdroje, administratíva a právo
HR riaditeľ, Bratislava: 4000-7000 / 4500-7500
Advokát (0-5 rokov skúseností), Bratislava: 2500-3000 / 2500-3500
Recepčná (0-3 roky skúseností), Žilina: 550-800 / 700-900

Údaje zo Mzdového prieskumu 2019 je možné zverejniť iba pod podmienkou uvedenia zdroja, ktorým je spoločnosť Grafton Slovakia. Z každej kapitoly je povolené prezentovať iba 10 % uvedených pozícií. Zaujíma vás, ako sú na tom mzdy v odbore zdieľaných podnikových služieb? Vyžiadajte si výsledky prieskumu zameraného iba na túto oblasť.

O Grafton Slovakia
Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 1994 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Trenčíne, Nitre, Košiciach a v Žiline. Je súčasťou Gi Group. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Grafton pôsobí v rámci CEE v 4 krajinách.

Viac na www.grafton.sk.

foto: pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu