Pripomenuli sme si Svetový deň cievnych mozgových príhod a skonštatovali, kde musíme pri liečbe pacientov pridať

0
574
Svetový deň cievnych mozgových príhod

Mozgová mŕtvica každoročne postihne na Slovensku viac ako 11 000 ľudí. Vďaka modernej liečbe a vzdelávacím aktivitám patrí Slovensko medzi popredné krajiny Európy, čo sa týka záchrany životov v dôsledku cievnej mozgovej príhody. Od roku 2016 urobilo Slovensko v tejto oblasti významný pokrok a sme na porovnateľnej úrovni ako napríklad Česká republika. Stále však zaostávame v oblasti následnej zdravotnej starostlivosti a rehabilitácie. Chýbajú nám lôžka na akútnu rehabilitáciu, s ktorou je nutné začať ešte počas hospitalizácie pacienta v nemocnici. Práve následná zdravotná starostlivosť je kľúčová z hľadiska kvality života pacientov. Pri príležitosti Svetového dňa cievnych mozgových príhod, ktorý sme si pripomenuli 29. októbra, odborníci aj pacienti volajú po riešení akútnej situácie, ktorá sa týka následnej zdravotnej starostlivosti a rehabilitácie.  

V roku 2022 bolo podľa registra cievnych mozgových príhod, ktorý vedie Národné centrum zdravotníckych informácii nahlásených 11 362 cievnych mozgových príhod, z toho 8 863 ischemických (uzavretie cievy v mozgu v dôsledku krvnej zrazeniny) a 1130 hemoragických (krvácanie do mozgu) a 1212 pacientov prekonalo tzv. tranzitórny ischemický atak, čo je varovný signál pred skutočnou cievnou mozgovou príhodou.

Svetový deň cievnych mozgových príhod

Na Slovensku liečime pacientov s mŕtvicou v zmysle medzinárodných štandardov. „V závislosti od zdravotného stavu a rozhodnutia lekára, po zrealizovaní potrebných diagnostických výkonov, môžu pacienti podstúpiť tzv. trombolýzu, teda rozpustenie krvnej zrazeniny v mozgu, alebo mechanickú trombektómiu, teda odstránenie zrazeniny mechanicky, intervenčným rádiológom. V minulom roku 25 % pacientov podstúpilo rozpustenie krvnej zrazeniny v mozgu a takmer 11 % pacientom bola odstránená zrazenina mechanicky,“ hovorí prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti a prednostka Neurologickej kliniky UNLP v Košiciach.

Od roku 2016 pacientska organizácia Sekunda pre život realizuje vzdelávacie aktivity s cieľom informovať verejnosť o príznakoch mŕtvice nakoľko práve čas je v tomto prípade veľmi dôležitý. „Pokiaľ pacienti alebo ich blízky rozpoznajú príznaky cievnej mozgovej príhody včas a privolajú prvú pomoc, majú veľkú šancu, že vďaka rýchlemu zásahu lekárov a poskytnutej liečbe budú žiť aj po mŕtvici plnohodnotný život,“ hovorí Ľubica Fidesová z pacientskej organizácie Sekunda pre život.

Vzdelávacie aktivity našli svoje opodstatnenie v materských škôlkach a základných školách, kde už štvrtý rok prebieha projekt FAST HEROES, do ktorého sa zapojilo takmer 30 tisíc detí a žiakov. Všetky tieto iniciatívy vedú k tomu, že Slovensko v oblasti cievnych mozgových príhod urobilo obrovský pokrok. Výsledky ocenila aj Európska organizácia pre cievne mozgové príhody (ESO), ktorá každoročne v spolupráci s iniciatívou Angels, vyhodnocuje najlepšie nemocnice v liečbe cievnych mozgových príhod, kde sa okrem akútnej liečby vyhodnocujú aj vyšetrenia pacientov pri prijatí, skríning dysfágie, ale aj sekundárna prevencia, teda či pacienti odchádzajú z nemocnice so správne nastavenou liečbou v prevencii recidívy mŕtvice. Na základe týchto parametrov bolo v roku 2022 ocenených 38 zo 43 nemocníc, ktoré na Slovensku tvoria sieť nemocníc pre akútnu liečbu cievnej mozgovej príhody. Z toho 9 nemocníc získalo zlaté, 17 platinové a 12 najvyššie diamantové ocenenie. Treba povedať, že je to predovšetkým vďaka entuziazmu lekárov starajúcich sa o pacientov a prispeli k tomu aj aktivity pacientskej organizácie Sekunda pre život.

Svetový deň cievnych mozgových príhod

Slovensko, ako aj mnohé iné krajiny, naďalej zaostáva v následnej zdravotnej starostlivosti. „Potrebovali by sme väčší počet lôžok na akútnu rehabilitáciu, aby pacienti ktorí dostanú kvalitnú akútnu starostlivosť mohli dosiahnuť väčšiu sebestačnosť. Ak investujeme financie do záchrany pacientov a ich liečby, nemalo by nám byť ľahostajné, poskytnúť týmto pacientom aj adekvátnu následnú starostlivosť a rehabilitáciu, nakoľko práve tá im vie významne pomôcť s návratom do bežného života,“ dopĺňa prof. Gdovinová.  Vďaka povinnému registru, ktorý vedie NCZI máme presné počty pacientov a vieme definovať počet lôžok, ktoré by sme potrebovali na tento účel. Opakovane sa snažíme posunúť túto problematiku aj na regulátora a veríme, že MZ SR prejaví záujem riešiť túto nelichotivú situáciu v rámci optimalizácie siete nemocníc.

Pri príležitosti Svetového dňa cievnej mozgovej príhody pacientska organizácia Sekunda pre život pripravila besedu o príznakoch ochorenia pre takmer 80 žiakov Gymnázia Angely Merici v Trnave. Škola sa zapojila do medzinárodnej iniciatívy FAST HEROES už v minulom roku a dostala sa do kategórie TOP 10 ocenených škôl z celého sveta za získané vedomosti detí v digitálnych kvízoch. Neurologička MUDr. Martina Chovancová žiakom v prezentácii vysvetlila príznaky ochorenia a žiaci simulovali hovor na tiesňovú linku 155. Iniciatívu FAST HEROES na školách osobne podporil aj riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby OS ZZS, MUDr. Július Pavčo. Žiaci videli záchranárov priamo v akcii keď pacientovi, ktorý simuloval a predviedol príznaky ochorenia bola privolaná záchranka.

Svetový deň cievnych mozgových príhod

Foto: Sekunda pre život a pinterest.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu