Rok 2018 bol pre priamy predaj rekordný, krásu predbehlo zdravie

0
1535

Svetová federácia asociácií priameho predaja WFDSA zverejnila začiatkom júna výsledky za rok 2018. Čísla hovoria samy za seba. Priamy predaj opäť zaznamenal rekord, a to aj v tržbách, aj v počte priamych predajcov. Výrazne rastúci trend asociácia hlási aj na Slovensku.

Najnovšie čísla zverejnené Svetovou federáciou asociácií priameho predaja WFDSA začiatkom júna potvrdzujú, že priamy predaj zaznamenáva globálne trvalý rast. Celosvetové tržby medziročne stúpli o 1,2% oproti roku 2017, čo sa v konečnom dôsledku rovná celkovému úctyhodnémuobratu vo výške 192,9 miliárd dolárov.Európsky priamy predaj k tejto sume vlani dopomohol 39,5miliardami dolárov, čo je 21-percentný podiel. Najväčší hráči pritom zostávajú nezmenení: Čína a Spojené štátyamerické majú rovnaký podiel (po 18%), nasleduje Kórea (10%), Nemecko (9%) a TOP5 uzatvára Japonsko (8%).

Na čele zdravie

Nielen tržby mali v oblasti priameho predaja stúpajúcu tendenciu.Oproti roku 2017 narástol aj počet priamych predajcov, a to o 1,6%, čo v konečnom dôsledku znamená globálne 118,4 milióna priamych predajcov. V Európe sa priamym predajom, či už na plný úväzok (9%), na čiastočný úväzok (36%) alebo len okrajovo (55%), zaoberá dovedna 14,36 milióna ľudí.

Hnacou silou priameho predaja zostávajúvo všeobecnosti aj naďalej ženy, ktoré tvoria až 74% všetkých priamych predajcov na svete.Tento fakt priamo súvisí aj s najpredávanejšími produktmi prostredníctvom priameho predaja. Až 33,2% tvoria wellness produkty a doplnky stravy a v tesnom závese sa drží kozmetika s 31,2%, ktorá bola dosiaľ na čele rebríčka. Prostredníctvom priameho predaja sa ďalej predávajú potreby do domácnosti (12,8%), oblečenie a doplnky (6,2%) a ďalší spotrebný tovar a služby.

Priamy predaj na Slovensku

Výsledky priameho predaja za rok 2018 sú veľmi pozitívne aj na Slovensku, kde je nárast v tržbách oproti roku 2017 takmer 6-percentný (5,7%). Obrat tak u nás dosiahol 164 miliónov eur, čo je približne 194 miliónov dolárov. Počet slovenských priamych predajcov presiahol 203 734 ľudí. Čo sa týka produktov, na Slovensku zostáva kozmetika ako najpredávanejšia prostredníctvom priameho predaja (42%), nasledujú wellness produkty a doplnky stravy (29%) a TOP3 rebríček uzatvárajú výrobky určené pre domácnosť (25,2%).

Sociálne siete ako pomôcka

Vo februári tohto roka bol v súvislosti s priamym predajom zverejnený aj prieskum asociácie SELDIA realizovaný v prvom polroku 2018 v Európskej únii. Ten sa zameriaval na všeobecné údaje o priamych predajcoch, ale aj na ich hodnoty či nástroje, ktoré pri práci využívajú. Z výsledkov prieskumu vyplývazaujímavézistenie, že aj priamy predaj, ktorý je založený

najmä na osobnom kontakte, využíva moderné technológie, aby sa prispôsobil potrebám súčasného zákazníka.Ako efektívny spôsob komunikácie sa osvedčila populárna komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí, ako aj spravovanie osobného blogu či webstránky.

Združenie priameho predaja

Združenie priameho predaja (ZPP) reprezentuje priamy predaj na Slovensku už vyše 20 rokov. Obhajuje záujmy svojich členských firiem a prispieva aj k ochrane samotných spotrebiteľov.  Priamy predaj má svoje stále miesto na trhu, čo dokazujú medziročné nárasty svetových, európskych aj domácich tržieb, ako aj ustavičnesa zvyšujúci  počet priamych predajcov.„Priamy predaj vykazuje celosvetovo, v Európe aj na Slovensku trvalý rast. To pre nás znamená spokojnosť všetkých, ktorí sa na priamom predaji podieľajú, vrátane našich zákazníkov. Je to jasná správa, že musme pokračovať v budovaní pozitívneho obrazu nášho odvetvia“,hovorí na margo nových údajov Lucie Záleská, predsedkyňa ZPP.Združenie tento pozitívny trend podľa jej slov pripisuje ustavičnému omladzovaniu skupiny priamych predajcov, ako aj ich kreatívnemu prístupu ku komunikácii so zákazníkom v online prostredí.

Kompletné výsledky WFSDA nájdete tu:https://wfdsa.org/global-statistics/.

foto: pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu