Rozsiahly prieskum NAŠE PRETOŽE medzi Slovákmi ukázal, prečo musíme myslieť na budúcnosť

0
762

McDonald’s má jasný dôvod pre udržateľné podnikanie

Veľká väčšina Slovákov si myslí, že v roku 2050 sa bude ľuďom žiť na Zemi horšie ako v súčasnosti. Túto hrozivú prognózu odhalil výsledok rozsiahleho prieskumu, ktorý iniciovala spoločnosť McDonald’s na Slovensku, aby zistila, ako Slováci vnímajú problematiku ochrany životného prostredia a udržateľnosť aj v kontexte aktivít spoločnosti. Spoločnosť McDonald’s sa rozhodla podeliť o výsledky tohto unikátneho prieskumu, ktorý podrobne vypracovala spoločnosť Behavio na vzorke 1003 respondentov.

Čo Slováci považujú za najväčšie environmentálne výzvy a čo robia pre lepšiu budúcnosť? Odpovede na tieto otázky sú výsledkom prieskumu, a nadviažu na novú kampaň NAŠE PRETOŽE, prostredníctvom ktorej chce spoločnosť McDonald’s motivovať Slovákov, aby mysleli na budúcnosť, ktorej sa väčšina obáva.  

Väčšina Slovákov sa budúcnosti obáva

Pieseň o rodnej zemi z operety Gejzu Dusíka, ktorá je často nazývaná aj Najkrajší kút v šírom svete, je ódou na krásnu slovenskú zem. Ak by sme sa však pozreli na environmentálne zmeny, ktoré od prvotného zverejnenia skladby v roku 1956 v našom prostredí nastali, nemali by sme radosť. Sú Slováci dnes so stavom životného prostredia, v ktorom žijú, spokojní? Jedna tretina opýtaných si myslí, že životné prostredie na Slovensku sa nachádza v zlom stave. Čiastočne sa k nim prikláňa aj 64 % respondentov s názorom, že životné prostredie by na tom mohlo byť aj lepšie. Iba 3 % Slovákov tvrdia, že životné prostredie je na tom výborne, čo svedčí o výraznej potrebe aktivácie  udržateľnejších riešení.

Na Slovensku hromadíme odpad, rúbeme lesy a znečisťujeme rieky

Aj malá krajina, akou je Slovensko, má svoje environmentálne výzvy, ktoré môžu mať negatívny dopad na ľudí, zvieratá, rastliny a krajinu. Prieskum identifikoval niekoľko environmentálnych problémov, ktoré Slováci veľmi intenzívne vnímajú. Až 83 % Slovákov považuje za najväčší problém najmä hromadenie a skládkovanie odpadu. Hneď v tesnom zástupe sa drží rúbanie stromov a odlesňovanie (80 %), znečistenie vôd (75 %), výskyt škodlivých látok, chemikálií a pesticídov v okolí (72 %), únik odpadových vôd do prírody (72 %) či vymieranie včiel (70 %). Približne dve tretiny opýtaných uviedlo  aj nedostatočnú recykláciu, ničenie poľnohospodárskej pôdy, zmenšujúcu sa biodiverzitu v mestách, plytvanie pitnou vodou a znečistenie ovzdušia.


Slováci chcú  triediť odpad, používať ekologické obaly a neplytvať jedlom

Prechod na udržateľnejší spôsob života sa spočiatku môže zdať nekomfortný, no iná cesta k lepšej budúcnosti už dnes nevedie. Dobrou správou je, že mnohí Slováci za posledné roky rýchlo naskočili na vlnu zodpovedného a ekologického správania. Uvedomujú si dôležitosť svojho konania. Dokazujú to aj výsledky prieskumu, v ktorých si deväť z desiatich opýtaných myslí, že svojim prístupom môžu stav prírody zlepšiť.  Väčšina z nich pre ochranu prírody aj niečo robí. Až 94 % opýtaných deklaruje triedenie odpadu v domácnostiach,88 % Slovákov sa snaží neplytvať jedlom a 86 % sa zameriava na šetrenie vodou. Obmedzovaním igelitových tašiek (84 %) a nosením vlastnej znovu-použiteľnej fľaše (72 %) chcú Slováci pozitívne vplývať na už uvedené hromadenie odpadkov. Dve tretiny opýtaných dávajú prednosť lokálnym potravinám, snažia sa znižovať svoju celkovú spotrebu a obmedzujú využívanie jednorazových obalov. S prieskumu rovnako vyplynulo, že polovica z nás sa snaží uprednostňovať jazdu MHD pred jazdou autom a až 48 % Slovákov nakupuje veci z druhej ruky.

„Z prieskumu vyplynulo, že obaly na jedlo sú samostatnou kapitolou, o ktorú sa Slováci intenzívne zaujímajú,“ hovorí David Schovánek, sociológ z agentúry Behavio. „Pre 4 z 10 je dôležité, v akom obale dostanú objednané jedlo a 36 % opýtaných sa snaží objednávať tam, kde ho dostanú v ekologicky šetrnejšom obale. Časť respondentov tiež uprednostňuje prevádzky s recyklovateľnými kelímkami,“ dodáva D. Schovánek.

Preferujú Slováci ekologickejšie správanie pri stravovaní?

Prieskum taktiež dokazuje trend nárastu dopytu po mäsových alternatívach. Ľudí k zmene stravovania motivujú nielen zdravotné benefity, ale aj environmentálna iniciatíva. Viac ako jedna tretina opýtaných (35 %) totiž uviedla dobrovoľné znižovanie konzumácie mäsa v dôsledku znižovania svojej klimatickej stopy.

Keďže sa počas pandémie rozšírili služby donášky jedla či odnos jedla so sebou, Slováci sa podľa prieskumu snažia objednávať jedlo tam, kde ho posielajú v eko obale (32 %) alebo navštevujú prevádzky, kde sa používajú papierové tégliky (27 %). Výsledky prieskumu ukázali, že zmeny v oblasti obalových materiálov používaných v sieti McDonald’s eviduje už tretina Slovákov.

McDonald’s chce byť nápomocný a ísť príkladom nielen v rámci svojho segmentu. Už niekoľko rokov poctivo triedi odpad po svojich zákazníkoch vo svojich prevádzkach, aby použité obaly mohli putovať na ďalšie využitie. „Zodpovedné a udržateľné podnikanie je dlhodobo jedným z hlavných pilierov našej spoločnosti  nielen vo svete, ale aj na Slovensku.  Odpad, ktorý vzniká v našich prevádzkach poctivo triedime už od roku 2003 a snažíme sa aj v súčasnosti motivovať našich zákazníkov, aby naše obaly po použití správne vytriedili aj doma. Takisto meníme naše obaly, aby boli šetrnejšie k životnému prostrediu – nahradili sme plastové slamky za papierové, ponúkame zákazníkom certifikované drevené príbory, zavádzame papierové kelímky bez plastových viečok. Našu novú kampaň NAŠE PRETOŽE spúšťame preto, aby sa  k našej výzve pridali aj ďalšie spoločnosti a samozrejme verejnosť, pretože ochrana prírody je aktuálne najdôležitejšia pre našu spoločnú a lepšiu budúcnosť. Ukázali to aj výsledky nášho rozsiahleho prieskumu, z ktorého nám vzišlo najmenej tisíc dôvodov prečo musíme všetci konať zodpovedne,hovorí  Lucia Poláčeková, PR supervízorka pre McDonald’s Slovakia.

Hľadajme spolu dôvody, prečo sa správať ekologicky McDonald’s na Slovensku aktuálne uvádza kampaň NAŠE PRETOŽE, z ktorej vzíde množstvo konkrétnych dôvodov, ktoré sú jasnou odpoveďou na to, prečo máme myslieť na životné prostredie a na budúcnosť, a prečo máme mať svoje pretože.  Jednoznačný dôvod pre každého z nás by mala byť odpoveď   – pretože ak chceme žiť o pár rokov v krajine plnej lesov, živočíchov, čistého vzduchu či vzácnej pitnej vody, mali by sme spolu hľadať také dôvody, ktoré pomôžu aj budúcim generáciám žiť bez obáv o budúcnosť.

Manifest NAŠE PRETOŽE od McDonald’s. Každý z nás má svoj dôvod, prečo myslieť na budúcnosť a prečo chrániť prírodu okolo nás. Každý má svoje PRETOŽE. Na Slovensku je to viac ako 6 miliónov dôvodov PRETOŽE. Aký máme dôvod my v McDonald’s? Prečo už 18 rokov poctivo triedime odpad po našich zákazníkoch a meníme obalové materiály za šetrnejšie voči životnému prostrediu? Pretože vaše pretože je pretože aj pre McDonald’s. Každý váš dôvod je dôvodom aj pre nás. Preto sa chceme naďalej starať  o to, na čom aj vám záleží. Naše PRETOŽE ste totiž vy. Pridajte svoj dôvod na www.nasepretoze.sk.

foto: McDonald’s

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu