Výzva vládam krajín na lepšiu starostlivosť o onkologických pacientov napriek pandémii koronavírusu

0
817

Svetový deň zdravia  – 7. apríl 2021 virtuálne spojil v Bruseli vyše 290 onkologických organizácií sveta, s ktorými sme v tento deň  podpísali 

medzinárodný dokument  – SPOLOČNÝ LIST  o COVID-19 a RAKOVINE.

V mene onkologických pacientov dlhodobo ohrozených deficitom zdravotnej starostlivosti, na čele s významnými organizáciami ako Európska koalícia pacientov s rakovinou (ECPC), Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) a ďalšími, oboznamujeme verejnosť s výzvou vládam krajín, aby sa zaoberali zverejnenými zisteniami a odporučeniami.  

Výzvu iniciovali samotné pacientske organizácie – členovia Európskej koalície pacientov s rakovinou (ECPC), zástupcovia Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), Európskej onkologickej platformy Európskej federácie farmaceutického priemyslu (EFPIA) a Európskej organizácie pre rakovinu (ECO). Členom ECPC a signatárom listu za Slovensko je aj onkologická pacientska aliancia NIE RAKOVINE  a združenie pacientov EUROPACOLON SLOVENSKO.  

Onkologické organizácie v spoločnom liste upozorňujú vlády krajín na závažný negatívny dopad COVID-19 na starostlivosť o onkologických pacientov a na nedostupné inovácie v onkológii, ktoré priniesli počas pandémie COVID-19 zhoršené podmienky pre onkologických pacientov. Virtuálne medzinárodné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti zverejnenia listu práve v rámci Svetového dňa zdravia vyzvalo zástupcov médií a celú  širokú verejnosť, aby využili príležitosť a preukázali solidaritu s pacientmi trpiacimi rakovinou a komunitami v zdravotníctve.   

BRUSEL  –  7. apríla 2021

Predstavitelia vlád krajín sveta,

vážené dámy a páni,

pandémia COVID-19 otriasla našim svetom a zdravotnými systémami a mala zásadný dopad na ľudí s inými chorobami, najmä na osudy ľudí s rakovinou. Uvedomujeme si, že tento dopad siaha omnoho ďalej než len na onkologické skríningy a onkologickú starostlivosť.  My, organizácie pôsobiace v onkológii chceme nastoliť problémy, ktoré sme v našej oblasti monitorovali.

  • Pred pandémiou sa miera úmrtnosti na niektoré typy rakoviny začala stabilizovať, alebo dokonca úspešne znižovať. Pacienti sa aktívnejšie podieľali na primárnej a sekundárnej prevencii a starostlivosti o seba, zatiaľ čo onkologické služby aj liečebné postupy sa zlepšovali.1,2 
  • Pandémia COVID-19 ťažko zasiahla a globálne narušila služby detekcie – odhaľovania  a starostlivosti o onkologicky chorých. 3.  
  • V roku 2020 došlo k približne 40-percentnému poklesu diagnostiky rakoviny, teda až 40 % ľudí, u ktorých sa predpokladá vývoj rakoviny, nebolo diagnostikovaných a plynie im vzácny čas .4. 
  • Nedávna štúdia publikovaná v časopise BMJ preukázala, že oneskorenie liečby môže mať škodlivý účinok. 5

Uvedomujeme si, že systémy zdravotnej starostlivosti sú pod bezprecedentným tlakom v dôsledku pandémie COVID-19 a že globálna kríza sa ešte neskončila, ale údaje nám ukazujú, že je potrebné prijať opatrenia a aktívne sa venovať otázkam onkologickej starostlivosti, ak máme pokračovať v zlepšovaní výsledkov. My, organizácie zamerané na onkológiu sme pripravené podporiť vlády v snahe globálne pomôcť pacientom trpiacim rakovinou. 

Na zlepšenie situácie onkologických pacientov a ohrozených rakovinou by vlády mali bezodkladne:

1) Zaistiť  pacientom bezpečný prístup k onkologickej diagnostike a liečbe

Systémy zdravotníctva by mali navrhovať cesty bezpečné z hľadiska COVID, aby mohli služby pacientom s rakovinou zostať otvorené a pokiaľ je to možné, zabezpečiť  im alternatívy iných možností liečby, napríklad domáca chemoterapia –  na pomoc ochrane pacientov pred infikovaním. Zdravotnícke orgány by mali oznámiť kroky, ktoré podnikli na zmiernenie obáv pacientov z COVID-19 a ich stavu, vrátane zavedenia vhodných bezpečných opatrení na riešenie komplikácií spojených s rakovinou, napríklad trombózy, kardiovaskulárnych komplikácií, dopadov na duševné zdravie, bolesti, podvýživa a ďalšie.1

Skríningy – takisto je potrebné obnoviť  programy a iné prostriedky na včasnú diagnostiku rakoviny a podporovať ich, ako aj úsilie o zvýšenie povedomia o týchto programoch.

2) Identifikovať vplyv pandémie na onkologickú starostlivosť a navrhovať  služby na ich zmiernenie

To znamená zhromažďovanie a analýza údajov o pacientoch, ktorí neboli diagnostikovaní v roku 2020, modelovanie pravdepodobného dodatočného dopytu po službách v dôsledku zmeškaných diagnostík a kontrol. Okrem toho to znamená investovanie do pracovnej sily a fyzických kapacít na splnenie tejto potreby – vzhľadom na pravdepodobný nárast počtu pacientov diagnostikovaných v neskorom štádiu. Vyhlasovateľ tejto výzvy má dostupné údaje a príslušné dokumentácie a je pripravený poskytnúť ich.

3) Poskytovať včas a bezpečne služby onkologickej starostlivosti

Pri prijímaní opatrení na obnovu a zlepšenie služieb v oblasti onkológie musia byť v centre pozornosti pacienti. To znamená úsilie o zvýšenie multidisciplinárnej starostlivosti, o liečbu rakoviny a príbuzných symptómov (napr. popísané vyššie). Je potrebné urýchliť včasnú diagnostiku rakoviny a prijať inovácie v liečbe rakoviny. Liečba  musí prebiehať takým tempom a rozsahom, aby sa prekonali deficity dostupného pokroku a skúseností z roku 2020.

Je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby nedošlo k narušeniu služieb v oblasti onkologickej starostlivosti akýmikoľvek budúcimi úspornými opatreniami, uznávajúc, že ​​výdavky na rakovinu boli desaťročia stabilné.7

Sme pripravení s Vami spolupracovať na pozdvihnutí onkologickej starostlivosti o trpiacich rakovinou a ponúkame našej zdroje a odborné znalosti.

Dnes chceme, aby všetky vlády priniesli zmenu tým, že povedia:

„Sme odhodlaní a budeme investovať do onkologickej  prevencie, včasnej diagnostiky a liečby rakoviny.“

My, signatári tohto listu, vyjadrujeme záujem spolupracovať s vládami na zlepšovaní situácie pacientov trpiacich rakovinou.Podpísaní – viac než 290 signatárov  pôsobiacich v oblasti onkológie po  celom svete.

Na obsah tohto medzinárodného dokumentu na Slovensku nadviažeme so spojenými pacientskymi onkologickými organizáciami v SR vo 4. ročníku pripravovanej pacientskej konferencie  „Onkológia na Slovensku – Realita versus očakávania“, na ktorej s kľúčovými predstaviteľmi rezortu zdravotníctva chceme otvoriť všetky pálčivé a životne dôležité otázky onkológie a onkologických pacientov na Slovensku.

Viac TU.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu