Do projektu HOBIT sa zapojili Česko, Slovensko, Poľsko a Maďarsko. Zdravotnou výchovou v školách v krajinách V4 sa žiaci učia o záchrane životov. Prostredníctvom e-learningových aktivít sa žiaci z takmer 30 základných a stredných škôl naučili rozpoznať príznaky mozgovej...
Po náročných prekážkach, ktorými sme si za uplynulé dva roky prešli, prišiel čas sa znova spolu postaviť na štart. Spoločnosť Avon napriek pandémii neprestala pomáhať: pripravila krásne  charitatívne predmety a na boj za zdravé prsia tak získala...
Malígny melanóm je najzhubnejším kožným nádorom s rýchlou tvorbou metastáz. Patrí preto medzi najagresívnejšie nádorové ochorenia. Jeho výskyt na Slovensku sa za posledných 30 rokov viac ako strojnásobil. Takmer 90 percentám prípadov tohto ochorenia sa pritom dá...
Môžeme sa vrhnúť do pôstu a následne sa vrátiť k normálnym stravovacím návykom? A čo napríklad návrat k mastným jedlám po niekoľkých dňoch hladovania?  Existuje veľa druhov pôstov, ktoré sa líšia podľa regiónu, náboženstva...
PodľaúdajovzverejnenýchEurópskouorganizácioubojaprotirakovine (EuropeanCancerOrganisation - ECO), ktorá je najväčšou multi-profesijnou organizáciou v boji proti rakovine vEurópe,ostáva vEurópenepovšimnutých a neliečenýchtakmermiliónprípadovrakoviny.Dôvodomje aj pandémiaochoreniaCOVID-19.  Európska organizácia proti rakovine, na základe zistení poukazujúcich na početné výzvy, ktorým v Európe čelí, z dôvodu...
Problémom je nedostatok lekárov, ale aj neochota pacienta liečiť sa. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré dokážu efektívne zachraňovať ľudské životy pacientov po infarkte myokardu. Napriek tomu až 15,1 % pacientov po prepustení z nemocnice do...
Aké sú možnosti liečby obezity na Slovensku? Pacienti s obezitou a ďalšími pridruženými ochoreniami sa v čase pandémie COVID-19 stali veľmi ohrozenou skupinou obyvateľstva. Populácia obéznych pacientov s prirodzeným sklonom k zníženej fyzickej aktivite je v čase pandémie vystavená...
Urobte radosť svojim blízkym na Vianoce. Darujete im prevenciu z prírody vo forme exkluzívnej darčekovej kazety produktov z Vincentky práve v čase najväčšieho výskytu chorôb.  Radosť z kazety budú mať predovšetkým tí čo majú oslabený imunitný systém, alergici, ale aj...
Rok 2021 bol ďalšou náročnou výzvou pre celú spoločnosť. Tí najslabší v rámci nej to mali opäť najťažšie. Popri zdravotných rizikách a finančnej nestabilite zápasili aj s vlastnou nepriazňou osudu. Situáciu v rodinách s hendikepovanými a ťažko chorými deťmi a mladými ľuďmi sa...
Aktuálne máme na celom Slovensku iba 181 ambulantných pneumológov, ktorí z roka na rok ubúdajú, ďalší sú v dôchodkovom veku.  Budúci lekári o odbor pneumológia a ftizeológia nemajú záujem najmä pre nízko nastavené platby za výkony zo strany zdravotných poisťovní. Slovenskí...
- Advertisement -

Recent Posts