Čoskoro začneme listovať v novom kalendári. Rok 2023 začína pokračujúcou nezmyselnou vojnou na území našich susedov, ktorí sú odkázaní aj na našu pomoc. Neinvestičný fond Donio vyhlasuje spolu s Kto pomôže Ukrajine druhú grantovú výzvu na prerozdelenie 340 000 eur na pomoc ľuďom, ktorých zasiahla vojna na Ukrajine. Finančnú podporu sprostredkuje Nadácia Pontis. Žiadosti o podporu je možné predkladať do 13. januára 2023.

Po vypuknutí vojny na Ukrajine spojil neinvestičný fond Donio takmer 40 slovenských mimovládnych a neziskových organizácií a spoločne s aktivistami a dobrovoľníkmi iniciovali finančnú výzvu #KtoPomozeUkrajine na pomoc ľuďom, ktorí trpia vojnou na Ukrajine. K dnešnému dňu cez online výzvu, ale nielen cez ňu, jednotlivci, firmy a inštitúcie spoločne prispeli 2,3 milióna eur. 

V marci 2022 Donio prostredníctvom Nadácie Pontis vyhlásilo prvú výzvu na predkladanie projektov a prerozdelili takmer 1 000 000 eur. Dnes spoločne vyhlasujú druhú grantovú výzvu, v ktorej prerozdelia 340 000 eur. 

Vojna na Ukrajine trvá už 10 mesiacov, humanitárna kríza sa každým dňom prehlbuje a pre mnohých Ukrajincov a Ukrajinky sa podmienky v ich domovine stávajú neúnosnými. Nemôžeme zabúdať ani na integráciu tých, ktorí k nám v dôsledku vojny prišli v posledných mesiacoch. Pomoc týmto ľuďom je nevyhnutná. Preto som rád, že spoločne s Donio môžeme vyhlásiť druhú grantovú výzvu Kto Pomôže Ukrajine,” povedal Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis. 

O podporu môžu žiadať organizácie, ktorých projekty sú zamerané na pomoc ľuďom žijúcim na Ukrajine alebo prichádzajúcim z Ukrajiny na územie Slovenska v dôsledku vojny. Ide najmä o poskytnutie zdravotnej starostlivosti, materiálnej pomoci, sociálneho, psychologického, právneho poradenstva a pomoci, zabezpečenie prístupu k vzdelaniu, bývaniu či práci. Organizácie môžu pre tento účel získať grant vo výške od 15 000 do 25 000 eur.  Žiadosti o podporu je možné predkladať do 13. januára 2023. Viac informácií o výzve nájdete TU.

„Iniciatíva Kto pomôže Ukrajine, ktorá zabezpečovala ubytovanie, materiálnu pomoc, ale aj dobrovoľníkov, psychologickú podporu či jazykové kurzy a ďalšie formy pomoci, použila časť peňazí priamo na pomoc Ukrajinkám a Ukrajincom na Slovensku alebo priamo v ich domovine. Zoznam podporovateľov je dostupný na www.ktopomozeukrajine.sk. Všetky transakcie sú viditeľné na transparentnom účte,“ dodáva Zuzana Suchová, správkyňa Donio, n. f.

Finančná výzva #KtoPomozeUkrajine je aktívna. Jednotlivci a firmy môžu stále prispievať na pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám. Zvyšná časť získaných darov bude v súlade s vyhlásenou výzvou ďalej používaná na pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine.

Výzvu podporili: Ambrela, Amnesty International Slovensko, Bystriny, Centrum komunitného organizovania, Centrum pre európsku politiku, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Človek v ohrození, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ETP Slovensko, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Fairtrade Česko a Slovensko, Kalab – Krajanský inštitút, Karpatská nadácia, Kto pomôže Slovensku, Liga za ľudské práva, Magna, Nadácia Ekopolis, Nadácia Integra, Nadácia Milana Šimečku, Nadácia otvorenej spoločnosti, Návrat, Občianska agentúra komunitného rozvoja, Občianska platforma Nie v našom meste, OZ ADRA, OZ Hekima, OZ Mareena, OZ SAVIO, OZ V.I.A.C, PDCS, Platforma Hlas, Rada pre práva dieťaťa, Rozmanita, SME SPOLU / Ukrajina-Slovensko SOS, Slovenské centrum fundraisingu, Slovenská humanitná rada, Slovenská katolícka charita, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA), Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, Unicef, Ukrajinsko – slovenská iniciatíva, Vagus, VŠZSP sv. Alžbety

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu