KONIEC NUDY NA VYUČOVANÍ! PROJEKT SVETOVÉHO FORMÁTU FinQ MIERI DO ŠKÔL

0
1298

Historicky prvýkrát sa budú žiaci na školách finančne vzdelávať bez toho, aby sa museli učiť naspamäť a nepribudne im dokonca ani žiadna ďalšia vyučovacia hodina navyše. Jedinečnosť programu FinQ je založená na metodológii, ktorú vytvorili slovenskí experti tak, aby sa finančná kultúra rozvíjala na už existujúcich predmetoch. Reálne pokroky žiakov budú viditeľné aj vo výsledkoch testov. Vôbec prvýkrát na Slovensku má už približne 2 400 žiakov prvý vstupný test programu FinQ za sebou!

Koncept programu Nadácie Slovenskej sporiteľne FinQ nie je nič pre bifľošov. Jeho zmyslom je, aby sa žiaci naučili čítať s porozumením, kriticky myslieť a aby boli finančne zdatní. Ľahšie tak prevezmú zodpovednosť za svoje rozhodnutia v budúcnosti. Aj samotné vstupné testovanie žiakov na školách je postavené na otázkach, ktoré sú zamerané napríklad na zaujatie stanoviska v rôznych životných situáciách. Žiadny nový predmet na vyučovaní deťom nepribudne. Program FinQ je v praxi včlenený priamo do už existujúcich vyučovacích predmetov. Hoci žiaci na hodine prechádzajú štandardnú tému, vďaka unikátnemu systému, ktorý ponúka možnosti, ako ju preberať, sa budú rozvíjať vo finančnej kultúre napríklad aj na hodine dejepisu, či matematiky. Inak povedané, deti sa naučia finančnú gramotnosť v rôznych predmetoch bez toho, aby si uvedomovali, že sa ju vôbec učia. ,,Programom FinQ chceme zásadne prispieť k rozvoju finančnej gramotnosti a finančnej kultúry nielen detí a mládeže, ale aj širšej populácie. Program poskytuje inovatívny komplexný prístup, prináša pre pedagógov ucelenú kvalitnú metodickú podporu, ktorá prispieva k rozvoju praktických kompetencií potrebných pre život v 21. storočí,“ hovorí Štefan Máj, predseda správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Experti pripravili pre školy stovky vzdelávacích materiálov, tzv. metodických listov, ktoré učitelia včlenia priamo do výučby vo svojich predmetoch. Na hodinách tak vytvoria priestor pre kritické a systémové myslenie žiakov a rozvoj finančnej kultúry v kontexte celého vzdelávania. ,,Pilierom programu FinQ je Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky s úrovňami A1 – C2 a jeho rozšírenie na ostatné vyučovacie predmety pomocou metodológie DaCoSiDe, ktorú sme pre tento účel vytvorili. Východiskom pre prípravu materiálov FinQ boli výsledky špeciálnej GAP analýzy, ktorú sme realizovali pred spustením programu. Ukázala, že slovenskí žiaci dosahujú podpriemernú úroveň finančnej gramotnosti, čo úzko súvisí s tým, že čítajú slabo s porozumením a majú aj nízku matematickú gramotnosť,“ približuje Darina De Jaegher, hlavná odborná expertka programu FinQ.

Na úspechu programu FinQ z dielne Nadácie Slovenskej sporiteľne majú výrazný podiel aj stovky iniciatívnych učiteľov a riaditeľov prihlásených škôl. Pilot programu FinQ štartuje na 25 vybraných základných a stredných školách a zastúpenie má na všetkých typoch škôl po celom Slovensku. Pred samotným spustením pilotu programu FinQ učitelia, koordinátori a riaditelia škôl absolvovali dištančné aj prezenčné vzdelávanie a dotazníkový prieskum. Podľa neho sa pedagógovia jednohlasne zhodli, že finančné vzdelanie detí je zväčša na úrovni úplných začiatočníkov. Ovplyvňuje ho socioekonomické prostredie a aj fakt, že rodičia málo angažujú svoje deti k rozvoju finančnej kultúry. Veľkou prekážkou je aj nedostatočná príprava a vzdelanie v oblasti finančnej kultúry samotných pedagógov. ,,Sám som veľmi zvedavý, na akej úrovni finančného vzdelania sa nachádzajú naši žiaci. Naša škola k tomuto projektu pristúpila s veľkým nadšením, pretože je kvalitne prepracovaný, aktuálny a dôležitý. Už len tým, že samotní učitelia majú v celom programe jasno, je veľký predpoklad, že s o to väčšou radosťou a prehľadom to odovzdajú aj žiakom,“ hovorí Pavel Sadloň, prezident Zväzu školských asociácií a združení SR a riaditeľ Gymnázia L. Sáru v Bratislave.

Výsledky unikátneho testovania žiakov sa dozvieme už čoskoro!
Reálne pokroky žiakov budú preukázateľné aj vo výsledkoch testov samotných žiakov. Bude zaujímavé sledovať ich progres, nakoľko by každým rokom mali byť finančne čoraz viac zdatnejší. ,,Dáta z úvodnej diagnostiky žiakov budú vyhodnotené v širšom kontexte. Ich napredovanie budeme pravidelne monitorovať a vyhodnocovať v porovnaní s kontrolnými triedami, v ktorých, naopak, program FinQ aplikovaný na vyučovaní nebude. Prvé výsledky sa dozvieme už začiatkom októbra. Nakoľko tému finančného vzdelávania, ktorú program FinQ výrazne podporuje a rozvíja, vnímame ako povinnú výbavu pre život, budeme o výsledkoch informovať aj širokú verejnosť,“ uzatvára Danica Lacová, programová riaditeľka FinQ.

foto: FinQ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu