Koronavírus ovplyvní počet zahraničných študentov

0
1093

Aké budú obmedzenia pri cestovaní? Kedy sa otvoria hranice? Presnú prognózu vývoja situácie zapríčinenej šírením koronavírusu sa neodvážia vysloviť ani tí najuznávanejší svetoví odborníci. Obavy z obmedzení v budúcnosti majú nielen ľudia, ktorí potrebujú alebo chcú cestovať, ale aj študenti, ktorí chcú ísť do zahraničia študovať.
Na Slovensku na verejných vysokých školách študuje viac ako 10 500 študentov z rôznych kútov sveta. Naopak, do zahraničia odchádza študovať až dvojnásobok slovenských študentov. Univerzity sa prirodzene snažia udržať študenta na domácej pôde. Výnimkou nie sú ani slovenské vysoké školy. Práve aktuálna situácia spôsobuje, že maturanti budú zrejme viac zvažovať štúdium na Slovensku, aby sa tak vyhli možným rizikám spojeným s obmedzeniami v cestovaní, či dokonca nemožnosti vrátiť sa späť domov.

Na Slovensku máme veľa kvalitných univerzít
Na to, aby študent dostal možnosť vzdelania na veľmi vysokej úrovni nemusí cestovať do zahraničia. Aj Technická univerzita vo Zvolene patrí medzi unikátne univerzity na Slovensku. Ako jediná má totiž jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s rozšírením do technických, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí. ,,TUZVO je výskumnou univerzitou, ktorá disponuje špičkovým vybavením a aktuálnymi vedeckými poznatkami pre rozvoj environmentálne zodpovedného spôsobu života. Praktické skúsenosti získavajú študenti priamo v prírodných laboratóriách v karpatských lesoch. Dosahujeme úspechy na medzinárodnej úrovni a mnohé naše študijné odbory ponúkajú takmer stopercentnú uplatniteľnosť našich absolventov na trhu práce,“ konštatuje prof. Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene.

Je Slovensko pripravené na tisíce vysokoškolákov navyše?
Otázkou ostáva, či majú naše vysoké školy vôbec kapacitu na prijatie toľkých študentov, ktorí by sa pre riziká spojené s obmedzeniami v cestovaní rozhodli ostať študovať na Slovensku. „Môžem konštatovať, že na Slovensku máme kvalitné vysoké školy a univerzity, ktoré poskytujú vzdelanie na veľmi vysokej úrovni a situáciu so zvýšeným počtom študentov by bez problémov zvládli,“ vysvetľuje Rudolf Kropil, rektor TUZVO, ktorý je zároveň prezidentom slovenskej rektorskej konferencie.
Naďalej však ostáva fakt, že obľúbenou krajinou Slovákov na štúdium v zahraničí je práve susedné Česko. Možnosť študovať v inej krajine, no v materskom jazyku sa odzrkadľuje aj vo vysokých počtoch Slovákov v Česku a naopak, českých študentov na slovenských univerzitách. Hoci je veľmi ťažké predpovedať budúci vývoj situácie zapríčinenej šírením vírusu SARS-CoV-2, v záujme vysokých škôl je, aby sa v oboch krajinách začal postupne uvoľňovať režim pre študentov a pedagógov českých a slovenských vysokých škôl, ktorí študujú alebo pracujú na území druhého štátu. „Problematika zahraničných študentov a uvoľňovania fungovania vysokých škôl je veľmi citlivá téma. Obe krajiny zvládajú doterajší boj s pandémiou veľmi dobre, a preto sa domnievame, že je logické, aby možnosti pokračovať v štúdiu alebo učiť a pracovať na výskumných projektoch, boli medzi našimi dvoma krajinami uvoľnené prioritne,“ uviedol prof. Peter Sklenička, rektor ČZU v Prahe.

Rektori oboch univerzít, ktorí sú zároveň aj prezidentmi rektorských konferencií v jednotlivých štátoch sa zhodli, že uprednostňujú režim, ktorý by neznamenal povinnú karanténu pre študentov a pedagógov po príchode do druhej krajiny alebo po návrate domov. Stotožňujú sa aj v názore, aby bolo uvoľnenie medzihraničného režimu pre vysokoškolských študentov a pedagógov medzi obidvoma krajinami jedným z prvých krokov otvárania hraníc po núdzovom stave. Tieto návrhy budú obaja rektori predkladať ministrom školstva svojich krajín.

foto: TUZVO

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu