Meningokoky útočia nenápadne, rýchlo a dramaticky

0
1161

Zákerné invázne meningokokové ochorenia sú najnebezpečnejšie pre deti do piatich rokov veku, obzvlášť pre dojčatá

Meningitída, čiže zápal mozgových blán, patrí spolu so sepsou (otravou krvi) medzi invázne meningokokové ochorenia (IMO). Nevyskytujú sa často, no zásadným spôsobom ohrozujú život. Neraz končia smrťou a to často už do 24 hodín od prvých príznakov, ktoré pripomínajú chrípku. Približne každý piaty pacient, ktorý ochorenie prežije, utrpí závažné trvalé následky, jeden z desiatich chorých aj napriek vhodnej liečbe zomrie. Najviac ohrozené sú dojčatá, teda deti v prvom roku života.
Očkovanie proti meningokokom pomáha predchádzať závažným inváznym ochoreniam, ktoré tieto baktérie vyvolávajú.

Ako sa meningokoky šíria?
Baktérie Neisseria meningitidis, teda meningokoky, spôsobujú závažné invázne ochorenia. Patrí medzi ne napríklad meningitída (zápal mozgových blán) alebo sepsa (otrava krvi). Tieto ochorenia končia často smrťou alebo trvalými následkami, medzi ktoré patria amputácie končatín, strata sluchu či poruchy poznávacích schopností. O tom, či človek, ktorý príde do kontaktu s meningokokomi ochorie, rozhoduje „vybavenie“ konkrétneho kmeňa meningokokov a stav imunitného systému človeka. Baktéria sa prenáša z človeka na človeka vzduchom – kvapôčkovou infekciou, kontaktom s človekom, ktorý je tzv. nosičom  meningokokov. Tie dočasne osídľujú horné dýchacie cesty ľudí, zvyčajne niekoľko mesiacov a potom spontánne vymiznú. Uvádza sa, že v bežnej európskej populácii sa vždy vyskytuje asi 10% nosičov meningokokov, pričom tieto baktérie u nich  zvyčajne nevyvolajú invázne ochorenia. Je to preto, že „nosičstvo“ spôsobuje u ľudí aktívnu tvorbu protilátok proti meningokokom. Tito nosiči však môžu nakaziť iné rizikové osoby, ktorí protilátky nemajú a vyvolať u nich závažné ochorenia. Často k takýmto prípadom dochádza v spoločných domácnostiach alebo v kolektívoch ľudí.

Najviac ohrozené sú dojčatá a malé deti
Najvyšší výskyt inváznych meningokokových ochorení sa pozoruje u dojčiat, teda v prvom roku života, ďalej u malých deti vo veku do piatich rokov a riziko stúpa aj u adolescentov a mladých dospelých. Ochorenia, ktoré sa najskôr prejavujú príznakmi, ktoré pripomínajú chrípku, prebiehajú veľmi rýchlo. Inkubačná doba je len 3 – 4 dni, nastupuje bolesť hlavy, vracanie, kŕče, vysoké teploty až bezvedomie. Meningokoky sa rýchlo šíria v krvnom riečisku a v organizme spôsobujú závažné poškodenia. Na tele sa objavujú tzv. petechie, červenofialové škvrny, ktoré po zatlačení sklom nezblednú a majú tendenciu zlievať sa do tzv. sufúzií, veľkých krvných podliatin. Objavenie sa petechií je jasným signálom, že môže ísť o invázne meningokokové ochorenie a je nevyhnutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc, pretože ide doslova o minúty. Ďalšími príznakmi sú opuch tváre, strnulosť šije a postupne dochádza i k vnútornému krvácaniu. Kvôli ťažkej rozoznateľnosti inváznych meningokokových ochorení od bežných vírusových ochorení v prvých hodinách po vypuknutí sa pacienti s týmito ochoreniami dostávajú do rúk lekárov pomerne neskoro, takže lekárom ostáva len obmedzený čas na poskytnutie zdravotnej starostlivosti a záchranu pacientov.

Skorá prevencia očkovaním môže pomôcť ochrániť ohrozené osoby
Najefektívnejšou možnosťou prevencie inváznych meningokokových ochorení je očkovanie.  Dnes celosvetovo poznáme 12 (niekde sa uvádza 13) séroskupín meningokokov, ktoré sa navzájom líšia zložením puzdra, ktoré ich obaľuje. 5 z týchto séroskupín spôsobuje takmer všetky invázne meningokokové ochorenia. Ide o séroskupiny A,B,C,W-135, a Y. Zastúpenie a pomer jednotlivých séroskupín sa líši v čase a v priestore, častosť výskytu jednotlivých séroskupín meningokokov je iná, napríklad na blízkom východe a iná v strednej Európe. Očkovanie proti všetkým relevantným séroskupinám meningokokov je dostupné aj na Slovensku.
Séroskupina B meningokokov bola v rokoch 2007-2019 zodpovedná za najviac prípadov inváznych meningokokových ochorení na Slovensku a bola pôvodcom až 2 tretín (67%) zo všetkých 351 prípadov týchto ochorení, ktoré boli potvrdené v Národnom referenčnom centre pre meningokoky. Dominantný výskyt séroskupiny B je charakteristický pre takmer celú Európu.

Vakcíny proti meningokokom skupiny B sa vyvíjali veľmi dlho, pretože nebolo možné využiť štandardný spôsob vývoja. Bexsero je inovatívna vakcína, ktorá sa vyvíjala viac ako 15 rokov za použitia metódy tzv. reverznej vakcinológie.
Bexsero je vakcína určená na očkovanie osôb od 2 mesiacov veku proti inváznym meningokokovým ochoreniam vyvolaným meningokokmi skupiny B. Poskytuje teda možnosť skorého zahájenia očkovania už v doječeneckom veku, čo je veľmi dôležité, pretože dojčatá sú kvôli svojmu nezrelému imunitnému systému najohrozenejšou vekovou skupinou s najvyšším výskytom inváznych meningokokových ochorení.
Na Slovensku je dostupná od minulého roku. Ide o vakcínu, ktorá nepatrí medzi povinné očkovania, pre očkovanie seba alebo svojho dieťaťa sa rozhoduje pacient či rodič sám.

Bexsero je vakcína proti meningokokom skupiny B, ktorú je možné použiť od dvoch mesiacov veku, rovnako u starších osôb – detí, dospievajúcich i dospelých bez horného vekového obmedzenia, je súčasťou očkovacích kalendárov vo viacerých krajinách sveta (napr. Česká republika, Spojené Kráľovstvo, Taliansko, Litva…)

Plošné používanie vakcíny Bexsero v očkovacích programoch viacerých krajín umožňuje vyhodnocovať to, ako úspešne znižuje výskyt inváznych ochorení vyvolaných meningokokmi skupiny B  v najohrozenejších vekových skupinách osôb. Nedávna štúdia zo Spojeného Kráľovstva ukázala efekt očkovania v prvom očkovacom programe dojčiat vo svete. Počas prvých 3 rokov očkovacieho programu s vakcínou Bexsero bol v Anglicku pozorovaný pokles prípadov inváznych ochorení vyvolaných meningokokomi skupiny B o 75 % vo vekových skupinách, ktoré mali nárok na očkovanie touto vakcínou. V Anglicku sa tak podľa odhadov počas tohto obdobia vďaka očkovaciemu programu s vakcínou Bexsero podarilo predísť 277 prípadom týchto závažných ochorení, teda približne 1 takémuto ochoreniu každé 4 dni.

Je dôležité myslieť na očkovanie aj počas pandémie Covid 19
Počas pandémie Covid-19 bol sa vo viacerých krajinách znížila dostupnosť základnej zdravotnej starostlivosti, vrátane očkovania. Nedokončenie alebo vynechanie očkovania môže znamenať nedostatočnú ochranu pred ochoreniami, ktorým je možné predchádzať. Invázne meningokokové ochorenia majú veľmi rýchly priebeh, čas na stanovenie diagnózy a poskytnutie liečby je len veľmi obmedzený.

foto: pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu