Milión prípadov rakoviny v Európe ostáva nediagnostikovaných pre pandému

0
775

PodľaúdajovzverejnenýchEurópskouorganizácioubojaprotirakovine (EuropeanCancerOrganisation – ECO), ktorá je najväčšou multi-profesijnou organizáciou v boji proti rakovine vEurópe,ostáva vEurópenepovšimnutých a neliečenýchtakmermiliónprípadovrakoviny.Dôvodomje aj pandémiaochoreniaCOVID-19. 

Európska organizácia proti rakovine, na základe zistení poukazujúcich na početné výzvy, ktorým v Európe čelí, z dôvodu pandémie COVID-19 onkologická zdravotná starostlivosť, spúšťa novú kampaň s názvom „Time To Act“ – „Čas konať“. Cieľom kampane je vyzvať verejnosť, onkologických pacientov, politikov a pracovníkov v oblasti zdravotníctva, aby spoločne zabránili ochoreniu COVID-19 ďalej mariť boj proti rakovine.

Aktuálne štatistiky zdôrazňujú rozsah tejto krízy:

  • V Európe môže byť podľa odhadov nediagnostikovaných1miliónprípadovrakoviny.
  • Počas pandémie nebolo v Európe vykonaných približne 100 miliónov skríningových testov nazistenie rakoviny, čo viedlo k diagnostikovaniu v neskorších štádiách rakoviny, a celkovo aj nižšej miere prežitia.
  • Každádruháosobaspotenciálnymisymptómamirakovinynebola urgentne odporúčaná na diagnostiku.
  • Každýpiaty onkologickýpacientvEurópenedostávavsúčasnostipotrebnúchirurgickúalebo chemoterapeutickúliečbu kvôli pandemickým obmedzovaniam.

Získané štatistiky a nástroje kampane Time To Act“ (Čas konať), boli predstavené vo vyše 30 jazykoch (vrátane slovenčiny) na virtuálnom podujatí dňa 21. januára 2022 od 11:00 do 12:30 hod. stredoeurópskeho času. Odzneli na ňom aj príspevky popredných európskych aj vnútroštátnych politických osobností, medzi ktorými nechýbal Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva, Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyňa Európskeho parlamentu (Obnovme Európu), Monika Beňová, poslankyňa Európskeho parlamentu (S&D) a IvanŠtefanec, poslanec Európskeho parlamentu (EPP).

Prof. Andreas Charalambous, prezident European Cancer Organisation, na  podujatí uviedol: „Vďaka nenahraditeľným informáciám prinášajú aktuálne štatistiky komplexnejší pohľad na vplyv ochorenia COVID-19 na liečburakoviny.Potrebujemeurgentnépolitickéopatrenianaeurópskejajvnútroštátnejúrovni,ktorépomôžupri riešenínevybavenýchprípadovrakoviny,obnovenídôveryverejnostivonkológiuatiežpribudovaní odolnejšíchsystémovzdravotnejstarostlivosti.“

Patrik Herman, predstaviteľ aliancie Nie rakovine, hovorí: „Rakovina sa COVIDu-19 nezľakla! Je stáletu! Stále sú tu pacienti, ktorí potrebujú liečbu a starostlivosť. A pribúdajú ďalší. Problém je v tom, že ichochorenieje,alebobudeodhalenévpokročilýchštádiách.Musímesavrátiťk plnohodnotnému poskytovaniuzdravotnejstarostlivostipreonkologickýchpacientov,oživiťzdravotníckysystéma ešte v intenzívnejšej miere sa sústrediť na preventívne vyšetrenia. A bezpodmienečne prijať opatrenia,aby sa Slovensko v diagnostike, liečbe, dostupnosti inovatívnych liekov a liečebných metód, dostalo naúroveňvyspelej Európy.SituácianaSlovenskujetotižvtejtooblastijednaveľkátragédia!“

Kampaň Time To Act zastrešuje na Slovensku OnkoAliancia Slovensko. Jej zástupca, onkológ prof. Štefan Korec hovorí: „Je dôležité, aby Slovensko spolupracovalo aj v oblasti onkológie s európskymi autoritami a inštitúciami. Európsky plán boja proti rakovine je ambiciózny program, ktorý dáva aj Slovensku jasné odporúčania k tomu, ako bojovať proti rakovine. OnkoAliancia Slovensko v tomto smere spája odborníkov, neziskový sektor, politické autority, s cieľom dosiahnuť progres v boji proti onkologickým ochoreniam a vytvára platformu na medzinárodnú spoluprácu o čom svedčí aj iniciatíva Time To Act.”

COVID-19 nesmie zastaviťbojprotirakovine

V rámci kampane Time To Act sú obyvatelia Európy vyzývaní, aby sa zapojili sledovaním bežných varovnýchpríznakovrakoviny (napr. krvácanie pri používaní toalety, hrčka v prsníku, ťažkosti s prehĺtaním, nečakaná strata hmotnosti) a aby bezodkladne navštívili lekára, ak sa u nich podozrivé  príznaky objavia. Šancu včasnej diagnostiky a efektívnejšej liečby zvyšuje aj účasť na skríningových vyšetreniach rakoviny. 

Onkologickým pacientom tiež pripomíname, aby trvali na dodržiavaní harmonogramu ich liečby rakoviny, keďže pri onkologických pacientoch nesmie dôjsť k omeškaniu  liečby. 

Aj táto kampaň potvrdzuje misiu Európskej organizácie boja proti rakovine, ktorou je podpora zdravotníkov v ich odhodlaní poskytovať optimálnu starostlivosť ktorá bude pomáhať pacientom. Ďalšie informácie o kampani „TimeToAct“a o tom, aké kroky môžete podniknúť, aby vás ochorenie COVID-19 nezastavilo v boji proti rakovine, nájdete na adrese TimeToActCancer.com.

Pripravila: Grape PR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu