UNICEF, Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a občianske združenie Pediatri deťom predstavujú novú mobilnú aplikáciu Bebbo pre rodičov detí od 0 do 6 rokov, ktorá umožňuje sledovať a podporovať vývin svojho dieťaťa, monitorovať jeho rast, zaznamenávať preventívne prehliadky a očkovania a pritom získavať cenné rady a odporúčania. Aplikácia je dostupná v 15 krajinách sveta. Je k dispozícii zadarmo, neobsahuje reklamy a dá sa stiahnuť na App Store a Google Play. 

Aby bolo o deti u nás postarané čo najlepšie

Aplikácia prichádza v čase, keď počet pediatrov na Slovensku klesá a ich priemerný vek je 59 rokov. Odborná spoločnosť primárnych pediatrov opakovane upozorňuje, aké dôležité je zachovať dostupnosť všestrannej starostlivosti o deti. Neúnavne navrhuje systémové riešenia, ale tvorí aj tie čiastkové, na ktoré má priamy dosah. „Jedno z možných riešení, ako zachovať najlepšiu možnú zdravotnú starostlivosť o stúpajúci počet detí v ambulancii – aj podľa skúseností z vyspelých krajín – je vzdelávanie rodičov, aby dokázali rozpoznať a manažovať základné príznaky chorôb, sledovali vývin svojho dieťaťa, a venovali sa viac prevencii chorôb a fyzickému i duševnému zdraviu svojich malých detí. Aby všetci malí pacienti, ktorí sa nezaobídu bez lekárskej starostlivosti, dostali pomoc v takom čase a v takej kvalite, ako si to vyžaduje ich stav“, uvádza MUDr. Elena Prokopová, prezidentka SSPPS SLS a hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast hlavný dôvod, prečo sa pediatri zapojili do projektu. Jeho výsledkom je aj adaptácia aplikácie Bebbo. 

Dôležitý informačný kanál pre rodičov 

Bebbo pomáha zvýšiť informovanosť rodičov a  upriamuje ich pozornosť na podporu zdravia a všestranného prospievania nielen detí, ale aj celých rodín. „Každá príležitosť podporiť rodičov v zložitom a zároveň dôležitom období raného detstva ich detí, keď často prežívajú obavy a neistotu, je vítaná. V čase, keď zápasíme s nedostatkom pediatrov, aplikácia bude pre rodičov veľkou pomocou,“ vysvetľuje MUDr. Beata Kartousová, členka výboru SSPPS SLS, spoluzakladateľka projektu Pediatri deťom a koordinátorka adaptácie aplikácie Bebbo. Iniciatívou samotných primárnych pediatrov, vznikol pred časom projekt Pediatri deťom, zameraný na vzdelávanie a podporu rodičov. Už z jeho názvu cítiť odhodlanie tých, čo sa denne starajú o tisíce detí v tejto krajine, urobiť všetko, čo je v ich silách pre zdravie a prospievanie mladej generácie. „Sme veľmi radi, že popri rodičovskej stránke Pediatri deťom môžeme v spolupráci s UNICEF priniesť opatrovateľom detí od narodenia po prvý deň v škole výnimočného sprievodcu rodičovstvom – slovenskú verziu Bebbo aplikácie,“ hovorí MUDr. Beata Kartousová.

Aplikácia zadarmo a bez reklamy 

Všetky údaje zadané do aplikácie na účely personalizácie sa ukladajú výlučne v osobnom zariadení používateľa. Bebbo môžu používať obaja rodičia súčasne pre jedno alebo viac detí. Aplikácia je bezplatná, bez reklamy a dostupná pre používateľov zariadení so systémom Android aj iOS. Má jednoduchú navigáciu a dôveryhodné informácie sú podávané láskavou a zrozumiteľnou formou. Ak je obsah vopred stiahnutý, môže byť k dispozícii aj bez prístupu k internetu. UNICEF aplikáciu Bebbo si obľúbili rodičia po celom svete. „Počnúc dnešným dňom budú mať rodičia na Slovensku k dispozícii nového praktického pomocníka, vďaka ktorému môžu sledovať a podporovať vývin svojho dieťaťa a zároveň získavať cenné rady a odporúčania. Aplikácia je dostupná zdarma a v slovenskom jazyku,“ hovorí Michaela Bauer, koordinátorka UNICEF na Slovensku. 

Správne informácie na jednom mieste 

V Bebbo nájdu rodičia užitočné informácie na jednom mieste a v čase, keď ich potrebujú. Slovenská verzia obsahuje informácie, založené na vedeckom poznaní a medicínskej praxi na Slovensku pod garanciou SSPPS SLS. „Každá jedna veta bola posúdená slovenskými odborníkmi,“ hovorí MUDr. Beata Kartousová. Na adaptácii Bebba pracovali slovenskí špecialisti na detské zdravie z radov pediatrov, vývinových psychológov aj špeciálnych a liečebných pedagógov. „Som veľmi rád, že aj Slovensko sa pripojí k ďalším krajinám, a naše rodiny budú mať k dispozícii aplikáciu, ktorá bola prepracovaná a upravená podľa odborných odporúčaní a praxe u nás pod záštitou odbornej spoločnosti primárnych pediatrov,“ uviedol štátny tajomník MZ SR Ladislav Slobodník.

Dôležité povinné očkovania 

Aplikácia pomáha rodičom sledovať aj blížiace sa termíny očkovania. Predstavenie Bebba pripadá na termín Svetového imunizačného týždňa, ktorý upozorňuje na význam a potrebu očkovania, ako najúčinnejšieho preventívneho opatrenia proti prenosným ochoreniam. „V novej aplikácii Bebbo nájdu rodičia odpovede na svoje otázky aj o očkovaní, ktoré možno nestihli položiť pediatrovi v ambulancii alebo v našich Poradniach očkovania pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva,“ uviedla MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA, hlavný hygienik SR. Podľa nej by sme nemali zabúdať na to, že aj súčasní rodičia boli v detstve riadne zaočkovaní a vďaka tomu sa doposiaľ nestretli s ochoreniami, ako napríklad čierny kašeľ, osýpky alebo záškrt: „Rodič musí mať k dispozícii overené odborné informácie o očkovaní, aby sa mohol správne rozhodnúť s cieľom ochrániť zdravie svojho dieťaťa“

Rovnaký štart pre všetky deti na Slovensku 

Čo potrebuje každé dieťa, aby naplno mohlo rozvinúť svoj potenciál ešte pred nástupom na predprimárne vzdelávanie v piatich rokoch? Láskavú starostlivosť, dobré zdravie, optimálnu výživu, stimulujúce a bezpečné prostredie, v ktorom by sa mohlo rozvíjať. „Mnohé z informácií, ktoré sú v Bebbo, rodičia môžu získať aj od lekárov či zdravotných sestier, ale všetci vieme, že na prvé počutie si človek zapamätá len asi 30 percent. Takto sa rodičia môžu k informáciám, ktoré potrebujú a zaujímajú ich, opakovane vracať. Navyše všetky rady a odporúčania budú dostupné všetkým rodinám v ktoromkoľvek kúte Slovenska,“ povedala MUDr. Martina Miškovská, PhD., členka výboru SSPPS SLS a jedna zo spoluautoriek slovenskej verzie aplikácie.

Interaktívny sprievodca od narodenia do šiestich rokov veku 

Bebbo má personalizovaný obsah na základe konkrétneho veku a  pohlavia dieťaťa, ktoré rodičia zadajú hneď po stiahnutí. Aplikácia poskytuje interaktívne nástroje v štyroch oblastiach. Pomocou zaznamenávania údajov o hmotnosti a výške môžu rodičia sledovať rast a prospievanie svojho dieťaťa. V záložke Preventívne prehliadky sú uvedené podrobné informácie o vykonávaných pravidelných preventívnych vyšetreniach u primárneho pediatra. Rodičia sú zároveň upozorňovaní notifikáciami na blížiace sa termíny podľa veku dieťaťa. Očkovanie je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o zdravie detí. V Bebbo je možné zapisovať vykonané očkovania a aplikácia posiela rodičovi pripomienky plánovaných očkovaní. Nosnou časťou Bebba je sprievodca vývinom dieťaťa, ktorý vedie rodiča jednotlivými vekovými obdobiami. Vysvetľovaním a zaznamenávaním vývinových míľnikov dostáva rodič výnimočnú pomoc v starostlivosti o optimálne napredovanie svojho dieťaťa. Významným prínosom je časť aplikácie Hry, ktorá ponúka rodičom nápady, ako sa zapojiť do hravej interakcie a podporiť motorické a sociálno-emocionálne zručnosti detí, reč a komunikáciu, poznávanie a kognitívny vývin. Dostupných je množstvo hier, v ktorých môže rodič listovať a vybrať si jednoduché, ale aj komplexnejšie aktivity. Zaujímavým je aj prepojenie tejto časti s nástrojom na sledovanie vývinu. Ak dieťa nedosiahne určitý míľnik odporúčaný pre jeho vek, aplikácia ponúkne hru alebo aktivitu, ktorú môžu rodičia použiť na podporu práve tohto aspektu vývinu. „Veľmi ma potešilo, že v Bebbo aplikácií sú aj články, ktoré sa venujú rodičom – ich psychickému zdraviu, podpore a edukácii. Sú to veľmi dôležité témy a zaslúžia si oveľa väčšiu pozornosť, aká sa im dostáva. To, ako sa majú samotní rodičia a v akom psycho-sociálnom prostredí dieťa vyrastá, priamo ovplyvňuje samotné dieťa a jeho vývin. Tieto témy sú určite dôležitou súčasťou primárnej pediatrickej starostlivosti,“ dodáva MUDr. Alžbeta Kadlečíková, lekárka urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb a mama troch detí, ktorá tež spolupracovala na adaptácii obsahu aplikácie. 

Foto: Bebbo

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu