Na Slovensku štartuje unikátny projekt pre hypertonikov

0
1064

Jeho garantom je člen predsedníctva Európskej kardiologickej spoločnosti Allan Böhm

Na Slovensku odštartoval unikátny projekt manažmentu hypertenzie za pomoci nástrojov digitálnej medicíny SRDCE POD KONTROLOU. Pacienti tak vôbec prvýkrát dostanú komplexný návod na manažment svojho zdravotného stavu vrátane medicínskeho sledovania bez toho, že by sa fyzicky videli so svojim lekárom.

Podľa iniciatívy odborných spoločností manažujúcich hypertenziu – Charta 70/2023, je až 61% hypertonikov evidovaných v produktívnej vekovej kategórii 35 až 64 rokov, adekvátne liečené sú však len dve tretiny z nich.

„Deje sa tak najmä preto, že zvýšený tlak človek väčšinou necíti. Nie je teda motivovaný po ochorení aktívne pátrať prípadne ho liečiť, ak už o ňom aj vie. Často sa stane aj to, že pri preventívnej prehliadke u lekára sa pacientovi nameria zvýšený tlak, no on sa už do ordinácie nevráti,“  vysvetľuje alarmujúce čísla kardiológ MUDr. Allan Böhm, PhD, MBA, FESC, člen predsedníctva Európskej kardiologickej spoločnosti.

Medzi neliečených hypertonikov však patria aj tí, ktorí od lekárov nedostanú adekvátne odporúčania k ich životnému štýlu. U mnohých, najmä mladších pacientov s hypertenziou, síce nie sú indikované lieky, ale je potrebný zásah do spôsobu života.

„Ten sa, žiaľ, často podceňuje, a to ako strane pacienta, tak aj na strane lekára,“ dodáva MUDr. BöhmVďaka projektu SRDCE POD KONTROLOU preto môžu tí, ktorí sa ho zúčastnia, včas zistiť, v akom stupni rizika sa nachádzajú a čo majú robiť, aby sa vyhli zhoršeniu zdravotného stavu. V prípade vyššieho stupňa hypertenzie sú klinicky podchytení lekármi.“

Projekt zastrešuje telemedicínska platforma Hilbi a tím kardiológov kliniky precíznej medicíny Premedix.

„V Premedixe sa snažíme o maximálnu personalizáciu medicíny, vďaka čomu dokážeme ušiť liečbu na mieru pacienta. Využívame k tomu telemedicínske zariadenia a platformy akou je napríklad Hilbi. Tento prístup umožňuje udržiavať pacienta v úzkom terapeutickom okne

(120-130/70-80mmHg), ktoré v štúdiách preukázalo najvýznamnejšiu redukciu srdcových infarktov, cievnych mozgových príhod a kardiovaskulárnej mortality,“ uzatvára člen predsedníctva Európskej kardiologickej spoločnosti MUDr. Allan Böhm.

Priebeh a výsledok projektu SRDCE POD KONTROLOU

Výsledkom projektu bude dopadová štúdia, mapujúca reálne využitie telemedicíny, interaktívnej intervencie a manažmentu pacienta na diaľku s cieľom vytvorenia systematického nástroja, definujúceho novú cestu liečby srdcovo-cievnych chorôb.

„Tím lekárov a špecialistov nového programu zdravia chce klásť dôraz na zmenu životného štýlu v oblastiach pohybu, stravovania a psychológie, ako aj zlepšenia adherencie k liečbe,“ vysvetľuje riaditeľ Hilbi Health Patrik Kmeč„Našou ambíciou je zvrátiť nábeh na jednotlivé ochorenia, a tam, kde to už nie je možné, ponúknuť moderné riešenie, prístupné cez mobilný telefón.“

Projekt s výslednou štúdiou sa bude realizovať za pomoci vyškoleného personálu mimo ambulancií a nemocníc, a to vo veľkých firmách a na verejných priestranstvách, ale aj v domácom prostredí. Vo všetkých prípadoch budú k dispozícii na zapožičanie tlakomery OMRON, komunikujúce pomocou moderných technológií s telemedicínskou platformou Hilbi. Dáta sa budú prenášať priamo do lekárskeho softvéru Compu Group Medical.

Účastníci sa po diagnostike rozdelia do 3 skupín. V personalizovanom programe zdravia si okrem klinického manažmentu nájdu odporúčania ako cvičiť, čo jesť, a kedy si merať tlak. To všetko za online asistencie špecialistov. Pacienti vo vyššom riziku a s potrebou klinického manažmentu budú sledovaní a manažovaní počas 6 mesiacov tímom kardiológov z Premedix kliniky.

„Pomocou telemedicínskej platformy Hilbi dokážeme s pacientom komunikovať, sledovať mu krvný tlak a upravovať liečbu bez potreby ambulantnej návštevy. Lekár má okamžitý prístup k hodnotám krvného tlaku pacienta, ktorého manažuje na diaľku. Ak to stav pacienta umožňuje, dávame prednosť režimovým opatreniam, ktoré sú pri ich dodržiavaní takmer vždy účinné,“ vysvetľuje prínos novej cesty kardiológ Allan Böhm s dovetkom, že „telemedicína vedie aj k efektívnej a včasnej úprave dávok prípadne zámeny lieku, a to prostredníctvom notifikácií a elektronického receptu.“

Projekt SRDCE POD KONTROLOU je určený všetkým, ktorým nie je ľahostajný vývoj zdravotného stavu ľudí. Od veľkých zamestnávateľov zapojených rámcovo s možnosťou skontrolovania rizika svojich zamestnancov s komplexným follow up, cez zdravotné poisťovne, až po jednotlivcov starajúcich sa o svoje rodiny. „Našou ambíciou je zvrátiť nábeh na jednotlivé ochorenia, a tam, kde to nie je možné, ponúknuť moderné riešenie klinického manažmentu,“ uzatvára Patrik Kmeč.

Artériová hypertenzia je vôbec najzávažnejší rizikový faktor, zodpovedný za najvyšší počet úmrtí vrátane tých predčasných. Povedomie o tejto chorobe je však stále chabé. Podľa zdrojov WHO až polovica ľudí s hypertenziou nevie o tom, že trpí touto chorobou a adekvátna liečba sa dostáva len ku každému piatemu pacientovi.

foto: Srdce pod kontrolou

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu