AKCELERÁTOR HEALTHCARE LAB pomôže digitálnym startupom v zdravotníctve

0
829
Medical technology concept.

Medzinárodný akceleračný program pre digitálne startupy z oblasti zdravotníctva začína svoj druhý ročník a prichádza s ambicióznejším plánom, novými partnermi a širším geografickým záberom. Cieľom programu HealthCare Lab je spájať a rozvíjať medzinárodnú komunitu inovátorov so zámerom riešiť vážne výzvy, ktorým čelia systémy zdravotnej starostlivosti. Program iniciovala spoločnosť Roche v strednej a východnej Európe, ale tento rok budú do neho zapojené krajiny z ďalších 10 krajín. Pre ešte väčší dopad spojil globálny farmaceutický a biotechnologický líder svoje sily s novým strategickým partnerom – EIT Health, najväčšou európskou sieťou inovátorov v oblasti zdravotníctva. Program HealthCare Lab, ktorý v súčasnosti pokrýva 16 krajín, zastrešuje poradenská firma zameraná na inovácie a podporu startupov – CIVITTA.

Technologické startupy zo strednej, východnej a južnej Európy majú jedinečnú príležitosť zúčastniť sa trojmesačného akceleračného programu. Dostávajú tak príležitosť rozvíjať svoje nápady, získať prístup k medzinárodnej sieti mentorov, biznis koučov a tiež potenciálnych zákazníkov a investorov. Najlepšie projekty získajú po skončení programu pozvánku rozvíjať svoje podnikanie s lídrami odvetvia zdravotníckych technológií.

S iniciatívou HealthCare Lab prišla spoločnosť Roche Slovensko v roku 2020 a úspešne tak podporila šesť progresívnych startupov z oblasti digitálneho zdravotníctva. Roche chce stavať na pozitívnych výsledkoch prvého ročníka a rozširuje spoluprácu v rámci medzinárodnej komunity inovátorov, výskumníkov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj zástupcov regulačných orgánov s cieľom urýchliť cestu prelomových inovácií v zdravotníctve na trh. „Ako inovatívna globálna spoločnosť si uvedomujeme našu zodpovednosť prispievať k zlepšovaniu zdravotníckych systémov a životov pacientov. Sme presvedčení, že aktívne partnerstvá s dynamicky rastúcimi startupmi v oblasti digitálneho zdravotníctva sú veľmi potrebné pre to, aby sme urýchlili pokrok v inováciách, ktoré dokážu priniesť veľké zmeny. Sme radi, že po úspešnom pilotnom ročníku nášho akceleračného programu ponúkame jeho pokračovanie. Spolu s našou rozšírenou sieťou partnerov a expertov pozývame všetkých, ktorých poháňa nadšenie pre spoločné vytváranie riešení v prospech pacientov,“ hovorí Daren Wilson, CEO spoločnosti Roche Slovensko.

Medical technology concept. Med tech. Electronic medical record.

HealthCare Lab chce upriamiť pozornosť na pacientov

Partneri programu identifikovali tri spoločné kľúčové výzvy, s ktorými sa stretávajú systémy zdravotnej starostlivosti v strednej, východnej a južnej Európe. Práve na ne sa majú startupy zamerať so svojimi inovatívnymi riešeniami. 

Prvú výzvu predstavuje manažment dát v zdravotníctve. Cieľom je vyriešiť problém rozdrobených dát v rámci zdravotníckych systémov a priniesť digitálne riešenia na zber údajov z množstva zdrojov, ktoré umožnia zároveň prinášať cenné informácie pre presnejší a efektívnejší manažment zdravotnej starostlivosti. Ako dokážeme zabezpečiť presnejšiu a včasnú diagnostiku chronických ochorení, aby sme dosiahli lepšie zdravotné výsledky? Toto je hlavná otázka druhej výzvy, zameranej na digitálne riešenia umožňujúce skríning a včasnú diagnostiku. Treťou oblasťou, v ktorej organizátori programu očakávajú nové nápady, je digitálna liečba a manažment ochorení. Akcelerátor HealthCare Lab chce prispieť k hľadaniu riešení, ktoré umožnia efektívnejšiu liečbu chronických ochorení, a to spôsobom, ktorý bude transparentný a personalizovaný vo vzťahu k pacientom. 

Medzinárodné partnerstvá, ktoré siahajú do 16 krajín

HealthCare Lab spája sily s platformou EIT Health s cieľom čerpať z rozsiahlej siete popredných inovátorov v zdravotníctve a pomôcť startupom rýchlejšie rásť. „Teší nás, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou Roche na programe HealthCare Lab, pretože zdieľame spoločný cieľ: chceme prispieť k zdravšej Európe, a to podporou výnimočných talentov z rozvíjajúcich sa regiónov EÚ aj prístupových krajín. Chceme povzbudiť začínajúce startupy s technologickými riešeniami, aby sa prihlásili do tohto trojmesačného programu, navrhnutého špecificky pre projekty v digitálnom zdravotníctve. Program ponúka skvelú príležitosť overiť si svoje nápady a získať neoceniteľnú spätnú väzbu od expertov z odvetvia,“ hovorí Tamas Bekasi, EIT Health InnoStars RIS Business Creation Manager.

Daren Wilson, CEO spoločnosti Roche Slovensko, ktorá prišla v roku 2020 s iniciatívou akceleračného programu HealthCare Lab.

Druhý ročník HealthCare Lab dostáva oveľa väčší geografický rozmer, a to vďaka kombinácií globálnych sietí Roche a EIT Health. Program aktuálne pokrýva 16 krajín strednej, východnej a južnej Európy. Okrem Slovenska sa do neho zapojilo ďalších 15 krajín s pobočkami Roche a EIT Health – Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Turecko, Grécko, Taliansko, Portugalsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko. Vďaka medzinárodnému partnerstvu Roche a EIT Health bude startupy na európskej úrovni podporovať viac ako 30 expertov a mentorov. 

Program HealthCare Lab zastrešuje spoločnosť Civitta – poradenské centrum zamerané na inovácie a startupy s centrálou v Estónsku, ktorá je partnerom spoločnosti Roche od začiatku tejto iniciatívy. „Veríme, že ten najväčší pokrok prichádza práve cez inovácie. Startupy dokážu hrať kľúčovú úlohu pri prinášaní nových myšlienok, nových prístupov a nových riešení v sektore zdravotníctva. Spolu s profesionálmi venujúcimi sa inováciám naprieč 16 krajinami chceme osloviť inovátorov z celej Európy, aby sa prihlásili do programu HealthCare Lab a mohli tak rásť s pomocou zdravotníckych lídrov a odborníkov,“ hovorí Peter Kolesár, partner spoločnosti Civitta Slovakia.  

Ako bude prebiehať HealthCare Lab akcelerátor? 

Registrácia do programu HealthCare Lab je otvorená od 19. októbra 2021 prostredníctvom www.healthcarelab.eu. Viac informácií pre záujemcov ponúkne v živom prenose otváracie informačné podujatie, ktoré sa koná 4. novembra. Do programu sa môžu prihlásiť registrované spoločnosti z krajín strednej, východnej a južnej Európy s tímom najmenej dvoch ľudí, prototypom funkčného riešenia a financovaním do 5 miliónov EUR. Následne bude počas výberového “Bootcamp-u” vybraných 9 startupov, ktoré sa zúčastnia akceleračného programu od januára 2022.

V priebehu 3-mesačného programu získajú tieto vybrané startupy možnosť rozvíjať svoje projekty s podporou medzinárodnej siete Roche, EIT Health a špičkových mentorov z oblasti zdravotníctva. Program bude zahŕňať workshopy, individuálny mentoring a stretnutia s koučmi, vrátane podujatí zameraných na networking a stretnutia s potenciálnymi investormi. Program zakončí v apríli 2022 podujatie Demo Day, z ktorého vzídu víťazi v rámci každej výzvy.

Viac informácií o programe HealthCare Lab a registračný formulár sú k dispozícii na www.healthcarelab.eu

O spoločnosti Roche

Roche je najväčšia biotechnologická spoločnosť na svete, ponúkajúca skutočne diferencované lieky v oblasti onkológie, imunológie, infekčných ochorení, oftalmológie a ochorení centrálnej nervovej sústavy. Je tiež svetovým lídrom v in-vitro diagnostike a tkanivovej diagnostike rakoviny, ako aj priekopníkom v manažmente cukrovky. Ide o priekopníka vo farmácii a diagnostike, zameranom na pokroky vo vede a zlepšovanie života ľudí. Kombinovaná sila farmácie a diagnostiky pod jednou strechou urobila z Roche lídra v personalizovanom zdravotníctve – to je stratégia, ktorej cieľom je nájsť správnu a vhodnú liečbu pre každého jedného pacienta.

Spoločnosť Roche bola založená v roku 1896 a odvtedy neprestáva hľadať spôsoby, ako najlepšie predchádzať, diagnostikovať a liečiť ochorenia a byť prínosom pre spoločnosť. Snaží sa zlepšovať prístup pacientov k zdravotným inováciám. Viac než tridsať liekov vyvinutých spoločnosťou Roche je zahrnutých do zoznamu esenciálnych liekov Svetovej zdravotníckej organizácie, medzi nimi aj život zachraňujúce antibiotiká, antimalariká a onkologické lieky.

Skupina Roche s centrálou v Bazileji vo Švajčiarsku je aktívna vo vyše 100 krajinách. V roku 2019 investovala spoločnosť Roche 11.7 miliárd CHF do výskumu a vývoja a vykazovala predaje v sume 61.5 miliárd CHF. Viac informácií na www.roche.com.

O EIT Health

Startup CF Hero sa stal absolútnym víťazom pilotného ročníka programu HealthCare Lab. Ideou víťazného projektu je pomocou aplikácie pomáhať mladým ľuďom lepšie zvládať a manažovať zriedkavé dedičné ochorenie – cystickú fibrózu. 

EIT Health je sieť najlepších inovátorov v oblasti zdravotníctva vo svojej triede s približne 150 partnermi a je podporovaná Európskym inštitútom pre inovácie a technológie (EIT), orgánom Európskej únie. Spolupracujeme naprieč hranicami, aby sme priniesli nové riešenia, ktoré môžu európskym občanom v Európe umožniť žiť dlhší a zdravší život. Využívame príležitosti, ktoré ponúkajú technológie s cieľom prekonať konvenčné prístupy k liečbe, prevencii a zdravému životnému štýlu, potrebujeme lídrov, inovátorov a efektívne spôsoby, ako prinášať inovatívne riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti na trh. EIT Health spája všetkých relevantných zdravotníckych hráčov naprieč európskymi hranicami – usilujeme sa o zapojenie všetkých strán „znalostného trojuholníka“, aby sa inovácie mohli diať na križovatke výskumu, vzdelávania a podnikania v prospech občanov.

O CIVITTA

Stredoeurópskym líderom v poskytovaní poradenských služieb v rámci celého inovačného cyklu je CIVITTA so sídlom v Estónsku. Misiou spoločnosti je pomôcť startupom rásť, výskumným inštitúciám komercializovať výskum, zabehnutým firmám prinášať inovácie na svetovej úrovni a verejným inštitúciám pripravovať efektívne inovačné politiky s pozitívnym dopadom na ekosystém inovácií. CIVITTA stojí za špičkovými startup akceleračnými programami ako Ajujaht, Challenger alebo HealthCare Lab. Spoločnosť má pobočky v 18 krajinách a extenzívne skúsenosti s dizajnovaním a implementovaním zmien a inovačných projektov naprieč sektormi.  Viac informácií na: www.civitta.com

Pripravil: Grape PR

Foto: Roche Slovensko a CF Hero

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu