Na Slovensku však ročne pribúda 40 000 onkologických pacientov. Pritom alarmujúci je klesajúci vek onkologických pacientov. I to je dôvod, prečo sa Liga proti rakovine rozhodla v rámci Týždňa Ligy proti rakovine priniesť informácie a poskytnúť podporu v téme „intimita“, ktorá bola a stále je pre pacientov a ich partnerov, nehovoriac o širokej verejnosti, na Slovenku tabu. LPR chce vytvoriť priestor na lepšie pochopenie psychického prežívania ľudí s rakovinou, nasmerovať na správnu dávku empatie a porozumenia a to aj vytvorením platformy www.milujmarovnako.sk. Každý z nás pozná niekoho, kto trpí týmto ochorením a nevieme, čo všetko prežíva… 

Sexualita pri rakovine

„V praxi sa, žiaľ, často stretávam s tým, že pacienti nemajú s kým zdieľať a riešiť problémy v oblasti intimity – či už fyzické alebo súvisiace so psychikou. Mnohí lekári ich otvorene neadresujú a pacienti sa hanbia alebo boja ich prinášať,“ vysvetľuje Lucia Budačová, onkopsychologička Ligy proti rakovine. 

Pre mnohých pacientov a ich partnerov je ťažké hovoriť o intimite a sexualite. Je však veľmi dôležité, ak máte v tomto smere nejaké problémy alebo otázky, aby ste požiadali ošetrujúceho lekára o podporu a informácie o zmenách, ktoré môžu nastať vo vašom sexuálnom živote. „Sexualita býva často ovplyvnená následkom samotnej rakoviny alebo jej liečby. Ak zažívate telesné (fyzické), psychické, emocionálne alebo sociálne zmeny, ktoré majú vplyv na vaše sexuálne zdravie, nie ste v tom sami,“ dodáva onkopsychologička.

Rakovina a jej liečba môžu ovplyvniť fyzickú schopnosť mať sex. Bežné fyzické zmeny zahŕňajú:

u žien: vaginálna suchosť, problematický alebo bolestivý sexuálny styk, zúženie alebo atrofia (zmenšenie, stenčenie) vagíny; 

u mužov: erektilná dysfunkcia, poruchy ejakulácie; 

obe pohlavia: únava, strata plodnosti, zmeny sexuálnej citlivosti a schopnosti reagovať, bolestivý pohlavný styk, neschopnosť orgazmu a/alebo rozdielna kvalita uspokojenia, inkontinencia moču alebo stolice, stómia (umelý vývod), zmeny tela, odstránenie prsníkov, orgánov (maternica, vaječníky), včasná menopauza.

V dôsledku samotnej choroby alebo súvisiacej liečby sa môžu vyskytnúť nasledovné psychosociálne účinky: úzkosť a strach, stres a depresia, spoločenské utiahnutie, zmeny v obraze seba, nízka sebaúcta alebo sebavedomie, rôzne emocionálne reakcie a pocity (zmeny nálady, smútok, hnev, vina, hanba, neistota a vylúčenie), zmenený alebo narušený vzťah s partnerom/partnerkou, strata túžby.

5 kľúčových odkazov pre ľudí s rakovinou a ich partnerov

  1. Sexualita a sexuálne potreby nezmiznú, keď má pacient/tka diagnostikovanú rakovinu, ale môžu mať rôznu podobu v priebehu liečebného procesu a môžu si vyžadovať úpravu počas jeho rôznych fáz (fáza diagnostiky/liečby/remisie). Aj v prípadnej poslednej (paliatívnej) fázy sú ľudia naďalej sexuálnymi bytosťami a môžu potrebovať intímny alebo sexuálny kontakt. 
  2. Ochorenie a jeho liečba môžu spôsobiť poruchy a dočasné alebo dlhodobé zmeny vášho sexuálneho zdravia.
  3. Starať sa o svoje intímne potreby je veľmi dôležité počas celého trvania onkologického ochorenia. Rozprávanie, počúvanie, dotyk, držanie a hladenie, ale aj masturbácia môžu zlepšiť vaše duševné zdravie a uľahčiť vám sexuálnu aktivitu. 
  4. Mnohým pacientom pomôže, ak prizvú svojich partnerov/partnerky na konzultácie a stretnutia, kde sa hovorí o sexuálnom zdraví a problémoch.  
  5. Vaše sexuálne zdravie a starostlivosť oň sú dôležité. Je správne požiadať o informácie v otázkach sexuality, získať praktické rady a emocionálnu podporu od odborníkov.

Intímne ťažkosti v súvislosti s onkologickým ochorením

Suchá pošva, zlepenie pošvy, strata libida, či menopauza

„Najčastejšie otázky od pacientiek v intímnej oblasti sú, či môže a kedy môže začať s pohlavným životom po liečbe. Ďalšou otázkou je suchosť pošvy, ktorá súvisí s tým, že žena prejde do prechodu, najmä keď sa odstránia vaječníky alebo keď sa vaječníky ožiaria pri liečbe rádioterapiou, tak prestanú fungovať. Žena sa dostane do menopauzy, ktorá rezultuje atrofickou sliznicou a teda suchosťou pošvy,“ hovorí MUDr. Ladislav Masák, CSc. prednosta kliniky gynekologickej onkológie SZU a OÚSA z Onkoporadne Ligy proti rakovine. To je najčastejší problém, ktorý ženy majú, ktorý je ale najľahšie riešiteľný. „Odporučíme lubrikanty, ktoré sú v lekárni voľne dostupné. Horšie sú tie problémy, keď žena stratí chuť k pohlavnému životu. Viem, že to ženy trápi hlavne v prípade, ak sa manžel dožaduje styku, majú sa radi, chce a často mu aj vyhovie, ale sama z toho nemá dobrý pocit.“

V prípade atrofickej pošvy je tiež možné aplikovať lokálne estrogény do pošvy, pretože sa nevstrebávajú a nepôsobia na celý organizmus. Pôsobia lokálne, zvyšujú hrúbku a elasticitu pošvovej steny, čo zlepšuje komfort pohlavného styku. 

Pri strate libida je možné pacientke dať hormonálnu substitučnú liečbu, ak to onkologické ochorenie alebo zdravotný stav dovoľuje a naďalej má záujem viesť sexuálny život.

„U pacientiek po liečbe rádioterapiou, ktoré sa neoperujú, ale ožarujú sa,  dochádza následkom rádioterapie k zlepeniu pošvy. Ak sa zlepenie pošvy nerozruší, tak sa vytvorí pevný zrast a pohlavný styk už vôbec nie je možný. Pokiaľ chodia pacientky pravidelne na kontroly – v  prvých dvoch rokoch každé 3 mesiace, tak  zrasty, ktoré sú ešte jemné, rozrušíme pri samotnom gynekologickom vyšetrení. Ak  pacientky nechodia na kontroly pravidelne, tak nájdeme prípady, kedy pacientka príde na kontrolu, má  zlepenú – zrastenú – pošvu a pohlavný styk už nie je možný. Pacientkam odporúčame, aby mali pohlavný styk, čo zabráni zlepeniu pošvy,“ dodáva MUDr. Masák.

Strata prsníkov, vaječníkov, maternice, semenníkov

Existuje skupina žien, ktoré si  kvôli genetickej predispozícii – preventívne – nechávajú odstrániť prsníky, vaječníky alebo maternicu. Väčšia skupina žien je tá, ktorá takéto odstránenie musí absolvovať, aby sa  zamedzilo šírenie rakoviny. Prichádza tu k subkutánnej mastektómii – teleso prsníka sa odstráni a ponechá sa len koža. V prípade diagnózy rakoviny prsníka je však možné poisťovňou preplatiť vloženie implantátu plastickým chirurgom.

V prípade odstránenia jedného semenníka môžu muži robiť všetko, čo robili s dvoma. Môžu byť však znepokojení výzorom mieška. Jednou z možností je aj implantácia umelého semenníka (silikónový implantát), ktorý dodáva prirodzený vzhľad a pocit. Liečba rakoviny môže ovplyvniť kvalitu spermií, ale aj muž s jedným semenníkom je schopný splodiť dieťa, mať ejakuláciu a erekciu.

Stómia – vývod

Chirurgicky vytvorený vývod (z hrubého čreva, tenkého čreva alebo močového ústrojenstva) cez brušnú stenu môže byť dočasný alebo trvalý. „Môže to predstavovať veľký problém v intímnom živote. V mojej praxi mám však aj pacientku, ktorej sme ponúkli odstránenie stómie a zanorenie čreva a tá ho odmietla, pretože si na život s ním ona aj jej partner už zvykli,“ hovorí MUDr. Ladislav Masák zo svojej  praxe. Stomické pomôcky sú však už v dnešnej dobe riešené modernými spôsobmi, sú čo možno najmenšie, majú malé otvory a kvalitné materiály, s ktorými sa dobre manipuluje. Zápach, či vytečenie obsahu teda nepredstavujú riziko. Vývod môže byť vo veľa prípadoch dočasný a po chemoterapii sa črevo môže „zanoriť“.

„Problémy v intímnej oblasti v súvislosti s rakovinou a jej liečbou sú úzko spojené s psychickým prežívaním. Časť problémov môže byť priamo spôsobená zmenou v prežívaní, nadmerným stresom, vypätím, obavami o seba. Môžu byť sprievodným znakom depresie či úzkostí, ktoré treba riešiť ako prvé. Niektoré problémy sú spôsobené zmenenou a reguláciou hormónov alebo sú inak narušené v dôsledku liečby a je potrebné, aby lekár – odborník poskytol pacientovi informácie, podporu a možnosti ich riešenia. V oboch prípadoch platí, že pacient nesmie ostávať ponechaný sám na seba v oblasti problémov spojených so sexualitou a intímnym životom. Sú dôležitou súčasťou celkového zdravia a majú dopad na kvalitu života, na ktorej záleží v každom čase,“ uzatvára Lucia Budačová, onkopsychologička Ligy proti rakovine.  Liga proti rakovine zabezpečuje bezplatnú sieť onkopsychológov, ktorí sú pripravení pomôcť. 

Strata vlasov a ochlpenia v dôsledku liečby

Strata vlasov počas chemoterapie psychicky zatrasie každou onkologickou pacientkou. Je to jav prechodný, pretože zväčša po skončení liečby narastú vlasy opäť.  A v mnohých prípadoch lepšej kvality. Keďže kúpa novej parochne znamená pre rodinu ďalšiu finančnú záťaž, žena – pacientka sa často radšej zriekne tohto výdavku. „Nie je ojedinelé, že pacientka odmietne liečbu, lebo sa bojí straty vlasov, mihalníc, či obočia,” hovorí z mnohoročnej skúsenosti Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine. Vlasy sú pre mnohé ženy pýchou a sú prepojené s telesnou identitou. A aj keď sa to môže zdať ako zanedbateľná vec, ich strata môže viesť k strate sebadôvery, psychickej pohody, spoločenskej aktivity či chuti do života. Muži vnímajú alopéciu tiež negatívne, no na rozdiel od žien, okolie vníma tento jav u mužov inak ako u žien, kde je oveľa zjavnejší. Liga proti rakovine preto ponúka v rámci svojho projektu „Vystrihaj sa Slovensko“ parochne pre onkologické pacientky zdarma. Tento projekt ľudia dlhodobo spontánne podporujú, posielajú vlasy z celého Slovenska. Vďaka tomu LPR zabezpečuje výrobu parochní zo živých vlasov alebo umožňuje pacientkam výber a nákup hotových parochní.

Pri chemoterapii môže dôjsť nielen k vypadaniu vlasov, ale aj obočia, mihalníc a ochlpenia. Ženy si s týmto problémom môžu pomôcť modernými spôsobmi – nakreslením či tetovaním obočia, prípadne očných liniek.

(Ne)plodnosť v dôsledku rakoviny

Samostatnou témou, citlivou najmä pre ženy, ktorým oznámia diagnózu rakoviny, je otehotnenie a plodnosť. Liečba môže výrazne ovplyvniť, či sa žena neskôr stane matkou. Napriek tomu, že onkologické ochorenie sa postupne týka čoraz viac mladých ľudí, lekári často o tomto probléme neinformujú.

Onkologickí pacienti  riešia priamo viacero psychických i fyzických výziev súčasne. „Kým pre mužov s rakovinou je zmrazenie spermií jednoduchšie a nenákladné, onkologické pacientky, ktoré chcú mať v budúcnosti deti, čaká náročný proces odobratia a zmrazenia vajíčok (alebo rovno embryí) v celkovej anestéze. Tomu predchádza proces podávania hormónov a v prípade viacerých diagnóz náklad niekoľko tisíc eur. V tomto roku sa nám však podaril doslova zázrak a veľký pokrok, pretože sme sa s onkologickou spoločnosťou a všetkými troma poisťovňami dohodli na preplatení zmrazenia vajíčok u žien s rakovinou prsníka a niektorých typov rakoviny krvi. Dobrou správou je, že zmrazovanie vajíčok na Slovensku už má svoju niekoľkoročnú históriu a skúsenosti odborníkov,“ hovorí Prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc. MBA hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre reprodukčnú medicínu.

V prípade mladých žien, pre ktoré je reprodukcia po liečbe dôležitá, je dobré, aby sa o tom dôkladne informovali a ak sa rozhodnú riešiť tento problém, môžu si vybrať niektoré z reprodukčných centier.

Platforma „Miluj ma rovnako“

„V rámci Týždňa Ligy proti rakovine a témy intimity sme pripravili koncept „Miluj ma rovnako“. Hovorí o tom, že napriek tomu, že u onkologického pacienta sa dejú fyzické či duševné zmeny, stále chce fungovať v rámci intímnej oblasti a medziľudských vzťahov rovnako. Chce mať svoj osobný život, chce mať svoju identitu,“ hovorí Eva Kováčová z Ligy proti rakovine. Od 23.10.2023 je možné informovať sa, zdieľať svoje skúsenosti alebo napísať otázku z oblasti intimity onkologického pacienta. V rámci týždňa sú na nej pripravení odborníci, ktorí poskytnú odpovede.

Dôležité kontakty

O projekte „Miluj ma rovnako“: www.milujmarovnako.sk 

Bezplatné parochne pre onkologické pacientky: www.vystrihajsaslovensko.sk 

Liga proti rakovine: www.lpr.sk

Sieť onkopsychológov Ligy proti rakovine: www.lpr.sk/siet-onkopsychologov/ 

Nový podcast „Intímne o rakovine“: www.aktuality.sk

Bezplatná Onkoporadňa Ligy proti rakovine pre pacientov a ich blízkych: 0800 118 811, poradna@lpr.sk

Liga proti rakovine SR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu