Po stopách svätých Cyrila a Metoda do Blatnohradu – Zalaváru

0
504
do Blatnohradu

Blatnohrad, dnešný Zalavár,  patrí k posvätným miestam nielen nášho slovenského národa, ale i ďalších slovanských národov. Bol sídlom kniežaťa Koceľa, Pribinovho syna, u ktorého sa zastavili v roku 867 svätí solúnski bratia Konštantín a Metod na svojej púti do Ríma. Tiež má zásluhu na iniciatíve za vysvätenie sv. Metoda za biskupa. Aj vďaka nej mohla byť v roku 880 Veľká Morava vyhlásená za pápežské léno (povýšil Svätopluka medzi suverénnych panovníkov, t. j. na kráľa) a vytvorená samostatná cirkevná provincia na čele s arcibiskupom Metodom.

Do Blatnohradu – Zalaváru pozýva na sobotu – 17. júna 2023 – Ordinariát  ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky v spolupráci s Vojenským ordinariátom Maďarskej republiky na spoločnú púť po stopách svätých Cyrila a Metoda.

Kniežacie sídlo v Blatnohrade rozkvitalo počas panovania Pribinovho syna Koceľa, u ktorého sa v roku 867 zastavili svätí solúnski bratia Konštantín a Metod na svojej významnej púti do Ríma.

Metod sa po smrti Cyrila rozhodol pokračovať v misijnej práci medzi Slovenmi. S vysvätenými kňazmi sa zastavil u Koceľa v Blatene a práve knieža Koceľ ho požiadal o návrat do Ríma, aby sa nechal vysvätiť za biskupa. Na základe tejto aktivity bol v Ríme v roku 869 vysvätený Metod za titulárneho arcibiskupa sriemskeho, stal sa pápežským legátom pre slovanské územia, ktoré predtým synodou na Dunaji v roku 796 boli zverené bavorským diecézam.

Pápež Ján VIII. bulou Industriae Tuae vyhlásil v roku 880 Veľkú Moravu za pápežské léno (povýšil Svätopluka medzi suverénnych panovníkov, t. j. na kráľa) a vytvoril samostatnú cirkevnú provinciu na čele s arcibiskupom Metodom.

do Blatnohradu

Práve v Blatnohrade sa našla významná archeologická pamiatka, črep s hlaholským nápisom, ktorý je dôkazom o používaní hlaholiky v našom priestore. Staroslovenčina ako štvrtý liturgický jazyk, Božie požehnanie a genialita svätého Cyrila a svätého Metoda, spolupatrónov  Európy, položili základy slovenskej, slovanskej a stredoeurópskej vzdelanosti vďaka múdremu rozhodnutiu našich panovníkov Rastislava, Svätopluka a Koceľa obrátiť sa na byzantského cisára Michala III., aby im poslal misionárov, ohlasovateľov Božieho slova v jazyku, ktorý je Slovenom zrozumiteľný.

V Blatnohrade môže človek vnímať hlbokú duchovnú podstatu nášho národa a čerpať z nej.

„Bez Blatnohradu, bez Koceľovej aktivity by asi nebolo potvrdené dielo svätých bratov; bez jeho podpory by sa Metod nestal biskupom a nemohol by rozvinúť a dokončiť dielo, ktoré začali spolu s bratom Konštantínom. Koceľ nebol oficiálne vyhlásený za svätého. Nenápadne odišiel do minulosti. Môžeme však predpokladať, že tento šľachetný kresťanský laik je vo večnosti v spoločenstve aj s našimi Vierozvestcami, a tak môžeme aj na jeho príhovor prosiť dnes a na tomto mieste.“ Takto charakterizoval v homílii panovníka Koceľa Mons. František Rábek, vojenský ordinár počas púte 22. júna v roku 2019, ktorá sa uskutočnila v Blatnohrade  pri príležitosti 1150. výročia smrti sv. Cyrila, menovania sv. Metoda za biskupa pre Panóniu a Veľkú Moravu a kňazského svätenia sv. Gorazda.

do Blatnohradu

Súčasne sa tým založila tradícia pravidelných stretnutí na historickom mieste, na ktorom knieža Koceľ dal postaviť baziliku sv. Hadriána a už v roku 850 postavil a dal vysvätiť kostol Panny Márie. Dnes tu stojí pomník sv. Cyrila a Metoda, dielo akad. sochárky Ľudmily Cvengrošovej a pomník na pamiatku kniežeťa Koceľa.  Púť sa uskutočnila aj v roku 2021 a po koronavírusovej pandémii sa bude konať aj tento rok.

Ordinariát  ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky v spolupráci s Vojenským ordinariátom Maďarskej republiky Vás pozývajú 17. júna 2023 na spoločnú púť po stopách svätých Cyrila a Metoda do Blatnohradu – Zalaváru. Doprava do Blatnohradu je individuálna.

Ďalšie informácie o slávnostnom stretnutí v Blatnohrade nájdete na stránke občianskeho združenia Cyrilometodiada.

do Blatnohradu

Pripravila: Daniela Suchá
Foto: archív o. z. Cyrilometodiada

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu