Šetrenie energiami v domácnosti ostáva u nás len na členov domácnosti. Musia byť aktívni. Nádej na pomoc zvonku je malá. Ponúka nám ju však slnko. Šetriť energie s ním dokážeme aj pomocou solárnych systémov na ohrev vody…

Solárne systémy na ohrev vody ako bežná súčasť budov

Bez aktívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) sa už nový dom „nezmestí“ do nových pravidiel platných od 1. januára 2021. Najlepšia je kombinácia viacerých druhov OZE, ale v takomto energetickom mixe by nemali chýbať slnečné kolektory. Pretože energetická úroveň nových domov má byť blízka nule, práve finančne najdostupnejšie spomedzi OZE sú slnečné kolektory, ktoré zabezpečia zhruba polovicu energie na ohrev teplej vody a prispejú tak do celkovej energetickej bilancie tepelného systému. 

,,Slnečné kolektory nielen šetria náklady na ohrev vody, ale sú ekonomicky výhodné, prevádzka  je bezemisná a v porovnaní s inými technológiami sú prevádzkové náklady takmer nulové. Z hľadiska životného prostredia, ktorého ochrana je v dnešnej dobe na prvom mieste, patria tiež na špičku medzi OZE. Nezanedbateľná je skutočnosť, že kým spotreba energií na kúrenie sa dá znižovať zvolenými materiálmi a zateplením, náklady na ohrev vody sú menej ovplyvniteľné a ostávajú približne rovnaké pri všetkých typoch domov. Teplú vodu a teda aj energiu potrebnú na jej ohrev, potrebujeme rovnako, či bývame v staršom nezateplenom dome, nízkoenergetickom, pasívnom, alebo v dome s takmer nulovými nákladmi. Preto predstavuje pri staršom nezateplenom dome okolo 14 %, zatiaľ čo pri takmer nulovom dome (A0) môže znamenať aj 67 %,“ vysvetľuje Tomáš Jančařík, vedúci obchodného oddelenia THERMO|SOLARU. 

Kolektory a ich vplyv na energetickú triedu rodinných domov

Energetická certifikácia budov na bývanie, a teda aj rodinných domov, je založená na hodnotení vlastností tepelnej ochrany budovy, vykurovacieho systému a ohrevu pitnej vody. Škála energetických tried rodinných domov podľa globálneho ukazovateľa (primárnej energie) v kWh/m2: A0 ≤ 54 , A 155 -108 , B 109 – 216, C 217 – 324, D 325 – 432, E 433 – 540, F 541 – 648, G  > 648

Rozdelenie RD do energetických tried vypovedá o ich energetickej náročnosti, pričom potreba tepla na ohrev vody je rovnaká pre všetky typy domov (napríklad 3 000 kWh/rok). Platí teda, že čím je dom energeticky menej náročný (lepšie zateplený), tým väčší je podiel teplej vody na celkovej spotrebe tepla:

1. Starší nezateplený dom (C) – spotreba tepla 22 000 kWh/rok – spotreba tepla na vykurovanie 19 000 kWh/rok – podiel teplej vody na celkovej spotrebe tepla 14 % 

2. Nízkoenergetický dom (B) – spotreba tepla 13 000 kWh/rok – spotreba tepla na vykurovanie 10 000 kWh/rok – podiel teplej vody na celkovej spotrebe tepla 23 % 

3. Ultranízkoenergetický dom (A1) – spotreba tepla 8 000 kWh/rok – spotreba tepla na vykurovanie 5 000 kWh/rok – podiel teplej vody na celkovej spotrebe tepla 38 % 

4. Takmer nulový dom (A0) – spotreba tepla 4 500 kWh/rok – spotreba tepla na vykurovanie 1 500 kWh/rok – podiel teplej vody na celkovej spotrebe tepla 67 %

Koľko kolektorov je potrebných na ohrev TÚV v rodinnom dome

,,Pri návrhu systému pre rodinné domy rátame s kolektorovou plochou 1,2 až 1,5 m2 na jedného obyvateľa, pričom na jeden meter štvorcový kolektorovej plochy pripadá 50 až 60 l objemu bojlera, z čoho vychádzajú naše dve najviac predávané zostavy. Najmenšia ponúkaná zostava, ktorá sa skladá z dvoch kolektorov TS300 s celkovou absorpčnou plochou 3,56 m2 spolu s 200l solárnym zásobníkom, je vhodná pre menšiu domácnosť s 2 — 3 osobami na prípravu teplej vody. Druhá najviac predávaná zostava pozostávajúca z troch kolektorov TS300 spolu s 300l zásobníkom, je vhodná pre 4 až 5 osôb,“ vypočítava Tomáš Jančařík.

Dodáva, že veľakrát sa zákazníci pýtajú, prečo potrebujú väčší zásobník, než aký mali v minulosti. Ak mali napríklad 120 l zásobník ohrievaný elektrickou špirálou, teraz budú potrebovať 200 l solárny zásobník. Je to preto, že solárny zásobník má niekoľko špecifických vlastností, ktoré mu umožňujú efektívne plniť svoju úlohu a nemôže byť nahradený akýmkoľvek zásobníkom. Musí byť schopný kedykoľvek absorbovať solárnu energiu a uchovať ju aj počas kritických dní (zamračené, nárazová nadspotreba vody a podobne) a v prípade potreby musí umožniť núdzový ohrev, ale len v nevyhnutnom objeme svojej zásoby. Na druhej strane plynový, alebo elektrický bojler je zásobovaný energiou 24 hodín denne, takže si vystačí aj s menším objemom.

 www.thermosolar.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu