Riešenie na Koronavirus možno vzíde zo Slovenska!

0
6215

Assoc. Prof. Ing. Pavel Babušík, CSc., Dr. h. c., je vedúcim laboratórneho teamu spoločnosti Cell Core Laboratory, ktorej laboratórium a jeho výskum patria k najsofistikovanejším výživovým doplnkom v kozmetike na svete. Vo svojej viac než 35 ročnej praxi sa zameriava najmä na živočíšne biotechnológie. Je autorom, alebo spoluautorom viac ako 80 vedeckých prác a nespočtom výukových textov. My sme sa s ním porozprávali o tom ako je dôležité si budovať imunitu, ale aj o tom, ako vieme zabrániť nákaze Koronavírusu.

Pán profesor, dočítali sme sa, že sa viac ako 30 rokov venujete výskumu a vývoju a aktuálne aj výrobe peptidov. Predtým ste sa venovali mikrochirurgii a zaznamenali ste početné úspechy v tejto oblasti. Čo nám viete bližšie povedať k svojej celoživotnej práci?
Máte pravdu. Už od čias štúdií ma zaujímalo, kde sú hranice možností vedy. Uchvátila ma genetika a neskôr mikrochirurgia. Mám to šťastie, že mám doslova fotografickú pamäť, takže učivo som vždy zvládal veľmi ľahko a mal som tým pádom čas na experimentálnu prácu. Výsledky na univerzitách mi dali príležitosť účastniť sa na študijných pobytoch aj na svetových inštitúciách, ako napríklad v Inštitúte Louisa Pasteura vo Francúzku, alebo na embrionálnej mikrochirurgii v USA. Pracovať aj po boku držiteľov Nobelových cien, to boli neuveriteľné skúsenosti pre mňa ešte ako mladého chlapca, naviac v dobe socializmu.

Štúdium a skvelí odborníci tej doby ma inšpirovali k odvážnym výskumom. Keďže som pôvodne pôsobil v oblasti experimentálnej biológie vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby, moje prvé úspechy boli z tejto oblasti. V deväťdesiatych rokoch ma však stále viac zaujímalo využitie vedeckých objavov a ich aplikácia na ľudí.

Obdivujem všetkých detských lekárov, chirurgov, onkológov, ktorí majú v sebe silu bojovať so zákernými chorobami. Aj preto som si vravel, že mojim životným poslaním musí byť napomáhať pri liečbe ľudí. Historicky mi bolo blízke experimentovať a skúmať možnosti využitia zvierat pre liečbu ľudí. V biológii existuje totiž tzv. orgánová špecificita, čiže schopnosť poškodeného orgánu pacienta regenerovať sa pomocou stavebných molekúl buniek zo zdravého orgánu. Tu môžme polemizovať nad etikou, no na druhej strane, ak má život zvieraťa zachrániť život človeka a nedajbože dieťaťa, tvrdím že tu niet diskusie na túto tému!

A tu už prichádzame k petidom – najmeším molekulám bielkovín, z ktorých sú tvorené bunky, z nich orgány a z tých človek. Ide tu o jednu zásadnú vec, a to že tieto peptidy sú u človeka identické, ako u všetkých stavovcov. Samozrejme prvé pokusy prebiehali na úrovni zviera – zviera, no ubezpečený publikáciami svetových vedeckých kapacít, nebolo pochybností o prospešnosti peptidov pre ľudské zdravie a pritom neprítomnosti akýchkoľvek nežiadúcich účinkov peptidov z orgánov zdravých mladých zvierat. Roky výskumu a experimentov ma napokon priviedli k širokému portfóliu preparátov na podporu liečby mnohých ochorení. Častokrát tu využívam synergiu aj s rastlinnými preparátmi, hubami a živicami. V tomto mi je dlhé roky nápomocný skvelý odborník, kolega Bohuš Obert.

Tieto preparáty sú vedené ako doplnková výživa, nie je ale zmyslom užívania peptidových ultrafiltrátov rekonštrukcia buniek?
Faktom je, že naše preparáty sú evidované ako výživové doplnky, aj keď účinky niektorých z nich by si zaslúžili byť povýšené. Na druhej strane presný mechanizmus akým dokážu reparovať poškodené bunky nie je ešte známy. Ľudia v súčasnej dobe majú tendenciu liekom sa skôr vyhýbať a účinné prostriedky na biologickej báze s dôverou vyhľadávať v kategórii výživových doplnkov. A áno. Peptidové ultrafiltráty a obzvlášť tie orgánové, prispievajú k rekonštrukcii buniek.

Peptidov je nepreberné množstvo. Každý orgán pozostáva z celej škály rôznych peptidov. Z toho vyplýva, že ak vieme ktorý orgán má postihnutý, môžeme si byť istí, že jeho poškodený orgán dostane k dispozícii presne to čo potrebuje. To znamená celú škálu peptidov zo zdravého orgánu. Špecifické je to potom u problémov imunity – základu všetkých ochorení. Imunitu však v tomto prípade reprezentuje, týmus – tzv. detská žľaza, ktorá reguluje všetky imunitné a autoinmunitné procesy detí a mladých zvierat.

Assoc. Prof. Ing. Pavel Babušík, CSc., Dr. h. c.

Ako sa získavajú tieto preparáty, ktoré dokážu stabilizovať imunitné procesy v organizme?
Ako som spomenul, základom je týmus. Ten zastáva hlavnú úlohu imunitných procesov v tele novorodenca až do veku 8-9 rokov. Priebežne od narodenia preberajú úlohy imunitných a autoimunitných procesov žľazy, pričom týmus postupne vekom atrofuje. Ultrafiltrát z týmusu však obsahuje všetko potrebné aj pre dospelého človeka a spôsobuje používateľovi tzv. autoimunitný reštart.

Po technickej stránke je výroba všetkých bioaktívnych peptidových ultrafiltrátov takmer rovnaká. V prvom rade sa vstupný materiál mechanicky homogenizuje, potom sa hlboko zamrazí na -76°C. Táto teplota je potrebná na to, aby došlo k deštrukcii bunkových obalov a cytoskeletovej štruktúry. Následne dochádza ku kaskádovej filtrácii, až napokon k ultrafiltrácii pod vysokým tlakom cez filtre s veľkosťou póru približne 1 nanometer, čiže milióntina milimetra.

Počuli sme, že máte veľa úspechov na Slovensku aj v zahraničí práve s imunitou pacientov. Je to tak? Aké ochorenia pomáhate pacientom zvládať?
Imunita je alfou a omegou zdravia. Dá sa povedať, že každé ochorenie je podmienené poruchou imunity. Na jednej strane je to oslabená imunita, ktorá môže byť prechodná, na základe momentálneho vyčerpania, alebo chronická na základe zlých stravovacích návykov, zlého životného štýlu a podobne.

Ochorení súvisiacich s imunitou je nepreberné množstvo. Typickými z tých najvážnejších sú onkologické ochorenia, diabetes, reumatoidná artritída, mnohé poruchy trávenia, metabolizmu, exzémy, alergie a podobne. Nedostatok imunity spôsobuje ľahšie ochorenia, ako napríklad typická častá chrípka.

Videli sme množstvo komentárov na sociálnych sieťach, najmä na profile pána Čižmára. Pacienti tu vychvaľujú rôzne kombinácie preparátov a niekoľko rokov nemajú ani závažné infekčné, či bakteriálne ochorenia. je to tým, že užívajú aj preparáty na imunitu?
S pánom Čižmárom spolupracujeme niekoľko rokov. Špecializuje sa aj na také ochorenia, ktorým sa ja kľúčovo nevenujem. Dosahuje tak úspechy aj v pomoci pacientom s detskými mozgovými obrnami, epilepsiou, poruchami centrálneho nervového systému a podobne. Úspechy má aj v zvyšovaní výkonu vrcholových športovcov.

Pokiaľ ide o závažné, alebo menej závažné bakteriálne a vírusové ochorenia, je pravdou, že mnohé z diagnóz, aby boli správne podchytené, vyžadujú užívanie preparátu na stabilizáciu imunity. Popri liečbe mozgu, kĺbov, alebo orgánov, kdekoľvek kde je dôležité užívať aj ultrafiltrát z týmusu, dochádza k dlhodobej úprave imunity. Čo sme ešte nespomínali, je totiž to, že užívanie orgánových preparátov rekonštruuje bunky takpovediac trvale. Užívanie rastlinných preparátov je symptomatické, čiže sú účinné len po dobu užívania. U orgánových je to inak. Orgán alebo žľazu, ľudovo povedané opravia a jeho zrekonštruovaný stav pretrvá, až kým nedôjde k jeho poškodeniu opätovným negatívnym pôsobením. A tak popri boji s cieľovým závažným ochorením dochádza k zvýšeniu odolnosti aj voči vírusom a baktériám.

To znamená, že keď je imunita človeka v poriadku a stabilná, nemusí sa báť ani vírusových ochorení?
V podstate áno. Ak pacient v rámci boja s cieľovým závažným ochorením užíval týmus, dochádza k zvýšenej odolnosti aj voči vírusom a baktériám. Podotýkam však, že k odolnosti, nie k nemožnosti ochorieť. Hazardovať so zdravím nemôže nikto, pretože by mohlo dôjsť k už spomínanému krátkodobému poklesu imunity. V globále však osoba so stabilizovanou imunitou, pokiaľ dodržiava základné pravidlá hygieny, dobre sa stravuje a v dostatočnej miere odpočíva, aj keby bol napadnutý baktériou alebo vírusom, zvládne ochorenie s podstatne menšími príznakmi a v podstatne kratšom čase.

Platí to pre všetky vírusové ochorenia?
Áno. Imunita je kľúčová pri všetkých vírusových ochoreniach.

Čiže do tohto spektra spadá aj dnešný pandemický vírus Corony?
Nepochybne. U takto agresívneho vírusu, na ktorý nemáme historicky vybudované protilátky, ani naň neexistujú vakcíny, to platí dvojnásobne. Dôsledky napadnutia takýmto vírusom môžu byť fatálne, čiže aj priebeh ochorenia môže byť ťažký, no pri dobrej imunite sa pravdepodobnosť takéhoto stavu znižuje na minimum. Ostatne toho dôkazom sú aj štatistiky minimálnej úmrtnosti mladej populácie verzus seniorov, nehovoriac o tom, že deti do 8-9 rokov, kým majú funkčný týmus, sú čo do úmrtí, či ťažkých priebehov takmer nulové.

Ak správne chápeme všeobecné lieky ako také, alebo vakcíny, tieto všeobecne neriešia imunitný stav, ale akosi vytvárajú protilátky voči určitým kmeňom vírusov? Čiže ak vírus zmutuje, človek už nie je chránený, ale je čakateľom na iný druh vírusu a jeho imunitný stav je ohrozený?
V princípe ste to popísala správne. Vakcíny v prípade RNA vírusov, medzi ktoré patrí aj SARS-CoV-2, sa ťažko prispôsobia rýchlosti a schopnosti mutácie. Mutácia je ich podstatou. Pri množení sa vírusu, v podstate nevzniknú dva rovnaké vírusy po sebe. Ale to už ideme príliš do detailov. Kmeň v danej epoche majú vírusy rovnaký, alebo aspoň podobný, takže vakcinácia na daný kmeň by mohla byť vykúpením.

Náš prístup a možnosti sú však iné. Postarať sa o natoľko silnú a stabilnú imunitu používateľa, aby zvládol aj napadnutie týmto vírusom. 

Preto je potrebné aby bol imunitný systém správne nastavený a človek bude v bezpečí?
Hovorí sa, že v biológii nie je nič sto percentné. Ak bude pacient priveľmi ľahkovážny a bude infikovaný denne desiatimi ťažko chorými prenosom zo sliznice na sliznicu, môže u neho ochorenie prepuknúť aj pri sebe lepšej imunite. Faktom však stále zostáva, že jeho šance sú radikálne vyššie, ako u bežného pacienta s narušenou imunitou.

Znamená to, že ak má imunita dostatočné množstvo správnych stavebných látok, je schopná vytvárať vlastne protilátky, ktoré človeka chránia? Inými slovami, laicky povedané, znamená to že ak niekto s Corona vírusom, alebo iným vírusovým ochorením na mňa nakašle a mám dostatočné silnú imunitu neprepukne ochorenie? Čiže môžem byť nositeľom ale neprepukne u mňa toto ochorenie?
Áno. Ako som už povedal, človek s perfektne stabilizovaným imunitným systémom si môže dovoliť byť viac vystavený rizikám nákazy (ale neodporúčam to). Aj preto sa sprísňujú opatrenia na ochranu seniorov, ktorých imunitný systém už nie je schopný zvládať takú záťaž, ako mladý organizmus. Žiaľ, v dnešnej dobe trpí imunitnými poruchami aj vysoké percento mladej populácie.

Dočítali sme sa na stránke o trojkombinácii, o biologickom antivíruse. Čo nám o tomto môžete presnejšie povedať ? Čo môže užívateľ očakávať?
Zasiahol nás zákerný vírus SARS-CoV-2, ktorý je nebezpečný najmä pre staršie generácie. Spoločným menovateľom vysokej pravdepodobnosti úmrtia na ochorenie Covid19 je vysoký vek, alebo prítomnosť iných ochorení. Aj samotné terminálne štádium ochorenia je zlyhanie imunity. 

Vedecky, ale aj logicky sme preto usúdili, že základným predpokladom úspešného prekonania tohto vírusového ochorenia je posilnenie imunity a redukcia vírusu a jeho množenia sa v bunkách. Prihliadnuc na to, že množenie vírusu prebieha vo vnútri buniek, s priamym dopadom na deštrukciu buniek pri opúšťaní bunky novo vzniknutým vírusom rozmnoženým v bunke, došli sme k nasledovnému záveru: 

  1. Boj s vírusom musí prebehnúť vo vnútri bunky, preto je potrebné, aby antivirotikum preniklo cez membránu bunkovej steny do vnútra bunky. Použitie ultrafiltrátu je preto nepochybne správna voľba. Za účelom boja proti vírusu sme zvolili najsilnejšie známe prírodné antivirotikum – kyselinu boswellovú, pochádzajúcu zo živice Kadidlovníka pílovitého. Ultrafiltrácia tejto živice je technologicky nesmierne náročná, no každopádne ide o správnu voľbu účinnej látky, ktorá redukuje množstvo vírusu v bunkách a účinne bráni v množení sa vírusu.
  2. Aby bolo telo dostatočne silné na boj s vírusom, bez ohľadu na mieru jeho schopnosti mutovať, potrebujeme získať okamžitý vzrast imunity. Okamžitý účinok získame podaním rastlinných polysacharidov. Na posilnenie imunity sú najúčinnejšie betaglukány, ktoré sú vo vysokej miere obsiahnuté v našej domácej Hlive ustricovej, beteglukány spolu s ďalšími imunitu podporujúcimi látkami sú v najväčšej miere obsiahnuté v superhube, v Lesklokorke lesklej, nazývanej Reishi. Tieto huby majú v bioaktívnej ultrafiltrovanej podobe, ktorú laboratórne spracovávame, radikálne silnejší účinok ako zo stravy, alebo v bežnej forme dosiahnutej sušením, kde už účinná látka nie je bioaktívna.
  3. Pre minimalizáciu nakazenia, respektíve pre schopnosť organizmu zlikvidovať vlastnými prostriedkami vírus v zárodku nakazenia, je potrebná stabilná, vyvážená imunita bez sklonov k zlyhaniu imunitných procesov. Na tento účel je zvolený najúčinnejší orgánovo-špecifický orgán – týmus. Účinok orgánového preparátu vyžaduje niekoľko dní, preto je optimálne užívať ho preventívne, no aj včas podaný, v úvodnom štádiu ochorenia, stihne reštartovať imunitné procesy postihnutého včas, než môže dôjsť k zlyhaniu imunity a napadnutiu orgánov, ako som už povedal. 

Na základe týchto troch hlavných záverov a vedeckých predpokladov, zvolili sme účinnú trojkombináciu produktov Purify-Prevent, Immuno-Recover a Life-Force, ktoré sú všetky bioaktívne, ultrafiltrované a vo vysokej koncentrácii, schopnej bojovať aj s tak zákerným ochorením, ako je ochorenie Covid 19.

Pán profesor, ďakujem Vám za rozhovor.

foto: Archiv p. profesora / pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu