Slovenskí onkologickí pacienti nemajú rovnaké štandardy v liečbe rakoviny ako pacienti v iných európskych krajinách. Podľa štatistík EÚ majú takmer o 20 % vyššiu pravdepodobnosť zomrieť na onkologické ochorenie v porovnaní s priemerom v EÚ. Slovensko je dlhodobo na čele rebríčka úmrtnosti na rakovinu. Tieto negatívne dáta svedčia najmä o kritickej situácii onkologických pacientov u nás a to aj napriek tomu, že Slovensko je už dvadsať rokov súčasťou Európskeho spoločenstva. 

O tom, ako túto nelichotivú situáciu zmeniť v prospech slovenských pacientov diskutovali odborníci na druhom ročníku konferencie, ktorú organizovala OnkoAliancia Slovensko (OAS) spolu s Európskou agentúrou boja proti rakovine (ECO – European Cancer Organization) a Ministerstvom zdravotníctva SR. 

Boj proti rakovine je stále naliehavým celospoločenským problémom, ktorý si vyžaduje širokú spoluprácu odborníkov, pacientskych združení, zainteresovaných domácich i medzinárodných inštitúcií, hospodárskych subjektov a politík v celom spektre. Slovenskí pacienti, ale aj odborníci pociťujú akútnu potrebu riešiť neuspokojivú situáciu v onkologickej starostlivosti na Slovensku. Onkologické ochorenia tvorí veľká skupina vážnych diagnóz, ktoré predstavujú aj značnú ekonomickú záťaž pre spoločnosť. Nie sú to len priame náklady na liečbu, ale aj dopad na sociálny systém súvisiaci s absenciou v práci a invaliditou. V neposlednom rade je potrebné spomenúť stratu produktivity práce spôsobenú onkologickými ochoreniami, ktorá dosahuje až 10 % ročného slovenského HDP (v 2021 – 100,3 mld EUR).

OnkoAliancia Slovensko a  Ministerstvo zdravotníctva SR sa dlhodobo zaoberajú týmito problémami a v spolupráci s odborníkmi zo zahraničia analyzovali súčasnú situáciu s cieľom zadefinovať konkrétne kroky na jej zlepšenie. „Situácia je alarmujúca a preto považujem za dôležité zapojiť do jej riešenia všetkých relevantných partnerov od pacientskych organizácií, lekárov, členov zdravotníckeho výboru NR SR, až po zahraničných expertov,“ hovorí doc. MUDr. Štefan Korec, z OnkoAliancie Slovensko. Spojenie domácich aktivít s aktivitami EÚ a priamu účasť renomovaných organizácií považuje za veľmi prínosné. „Poskytuje nám možnosť priblížiť sa úspešne rozbehnutým programom EÚ a inšpirovať sa najlepšími skúsenosťami zo zahraničia. Aj toto podujatie nám poskytuje príležitosť poučiť sa z úspechov iných krajín v boji proti rakovine, ale aj možnosť predísť chybným krokom iných a poučiť sa z nich. Už nie je čas čakať a odkladať riešenia,“ dodáva Korec. 

Tento ročník konferencie sa zameral najmä na problematiku skríningu a manažmentu pacienta s pomocou umelej inteligencie. Účastníci podujatia vyslali jasný a dôležitý signál o tom, že je nevyhnutné neustále budovať povedomie o problémoch v onkologickej starostlivosti medzi verejnosťou aj politikmi. 

ECO – European Cancer Organization je federácia štyridsiatich dvoch členských organizácií, ktoré sa zaoberajú bojom proti rakovine na úrovni EÚ. Organizácia využíva dvadsaťčlenný pacientsky poradný zbor a jej hlavným poslaním je spájať pacientske a odborné onkologické organizácie a spoločne presadzovať pozitívne zmeny na úrovni EÚ. Ich zástupcovia prichádzajú k nám s cieľom pomôcť riešiť naliehavé problémy a akcelerovať riešenia.

Foto: OAS

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu