Svetový deň boja proti rakovine 2024 a odporúčania na odstránenie rozdielov v starostlivosti o onkologických pacientov

0
297
Svetový deň boja proti rakovine

Svetový deň boja proti rakovine sa koná každý rok 4. februára. Je iniciatívou Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), založenej v 1933,  má 1 150 členských organizácii v 172 krajinách, vrátane našej Ligy proti rakovine. Únia si aj tento rok kladie za cieľ prijať naliehavé opatrenia na zlepšenie informovanosti o riziku rakoviny, ako aj prevencii, liečby a opatrovateľských služieb pre všetkých jednotlivcov bez ohľadu na to, kto sú a kde žijú. Svojou iniciatívou chce zabrániť miliónom úmrtí, ktorým sa dá predísť zvyšovaním povedomia a zlepšovaním vzdelávania o tejto chorobe, Vyzýva vlády i jednotlivcov na celom svete, aby viac využívali prevenciu a ďalšie opatrenia smerujúce k eliminácii zbytočných úmrtí. 

Rakovina je jednou z hlavných príčin úmrtí vo svete a súčasne jednou z najväčších medicínskych výziev dneška. Štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) uvádzajú, že celosvetovo niektorému zo zhubných nádorových ochorení v roku 2020 podľahlo 10 miliónov ľudí. Podľa Európskeho informačného systému (European Cancer Information System) je každý rok na rakovinu diagnostikovaných 2,7 mil. Európanov a 1,3 mil. ochoreniu každý rok podľahne. Ak nezačneme konať, počet diagnostikovaných pacientov v ďalších rokoch bude ešte rásť.

„Na Slovensku ročne pribúda približne 40 000 onkologických pacientov. Onkologické ochorenia sú dlhodobo druhou najčastejšou príčinou hospitalizácií. Nateraz je výskyt rakoviny na Slovensku vyšší ako priemer EÚ, najmä pokiaľ ide o rakovinu prostaty, prsníka, hrubého čreva a konečníka a rakoviny pľúc. V úmrtnosti patrí Slovensku jedna z popredných priečok. Preto Liga proti rakovine na Slovensku sústavne realizuje bezplatné projekty pre onkologických pacientov a ich rodiny a venuje sa osvete v prevencii a absolvovania Onkokontroly. Každoročne sa pripájame aj k Svetovému dňu boja proti rakovine, keďže sme členom UICC, ktoré túto iniciatívu vo svete zaviedlo. Hlavným leitmotívom tohto roka je opäť „Odstránenie rozdielov v starostlivosti o onkologického pacienta“ a nosnou informáciou je vytvorenie „Správy o rovnosti“ a zoznamu 9 odporúčaní vládam na preklenutie rozdielov v starostlivosti o onkologických pacientov,“ hovorí Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Svetový deň boja proti rakovine

UICC v Správe o rovnosti vyzýva všetky zdravotnícke organizácie, aby sa prihlásili a šírili výzvu, pričom informuje príslušné ministerstvá zdravotníctva o potrebe odstrániť rozdiely v starostlivosti o onkologických pacientov a odporúča opatrenia, ktoré tomu môžu pomôcť. Vládam všetkých krajín poskytuje deväť všeobecných odporúčaní na preklenutie rozdielov v starostlivosti v onkológii:

  1. Podporujte starostlivosť zameranú na pacienta, ktorá uznáva jedinečné potreby všetkých skupín pacientov a zapojte pacientov do rozhodnutí o ich starostlivosti.
  2. Zvýšte financovanie výskumu rakoviny a podporte spoluprácu medzi výskumníkmi, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a komunitnými organizáciami s cieľom pochopiť a riešiť rozdiely.
  3. Vytvorte populačný register onkologických ochorení, ktorý bude usmerňovať politické rozhodnutia a prideľovanie zdrojov a vyhodnocovať stratégie kontroly.
  4. Implementujte účinnú národnú stratégiu boja proti rakovine založenú na dôkazoch podloženú hodnotením celoštátnej záťaže rakovinou, riešte finančné ťažkosti a prekážky, ktorým čelia populácie s nedostatočnými službami.
  5. Začleňte komplexné onkologické služby do národných balíkov zdravotných benefitov s cieľom dosiahnuť univerzálne zdravotné pokrytie.
  6. Zvýšte zdravotnú gramotnosť a vzdelávanie o rakovine a o efektívnej komunikácii s pacientmi pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
  7. Regulujte výrobu, predaj a marketing karcinogénnych produktov (tabak, alkohol, ultraspracované potraviny) prostredníctvom zvýšeného zdaňovania, marketingových obmedzení, lepšieho označovania produktov a verejných vzdelávacích kampaní. 30 – 50 % rakoviny možno predísť pôsobením na modifikovateľné rizikové správanie.
  8. Implementujte programy rutinného skríningu najčastejších druhov rakoviny, integrujte ich do existujúcich programov zdravotnej starostlivosti a využívajte služby telemedicíny a mobilných jednotiek na oslovenie vzdialených populácií. Čím skôr sa rakovina odhalí, tým úspešnejšie sa dá liečiť a zdravotný systém bude stáť menej.
  9. Riešte systémové sociálne determinanty zdravia, ktoré bránia jednotlivcovi v prístupe k onkologickej starostlivosti a eliminujte predsudky založené na rôznych sociálnych ukazovateľoch.

Viac informácií na www.worldcancerday.org

Pripravila: Petra Benczyová

Foto: Liga proti rakovine

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu