Ohorky z cigariet a tabakové náplne odhodené na zem znečisťujú naše životné prostredie. Podľa rozsiahlej celoslovenskej ankety regionálnych novín MY, do ktorej sa zapojilo vyše 21 000 obyvateľov Slovenska, až 35,8 % dospelých fajčiarov zahadzuje cigaretové ohorky na zem. Užívatelia nahrievaného tabaku pristupujú k životnému prostrediu a ekológii trochu zodpovednejšie: tabakové náplne zahadzuje na zem polovica z nich v porovnaní s fajčiarmi klasických cigariet. 

Technologický startup – EcoButt vymyslel riešenie pre všetky zvyšky tabakových výrobkov. Novinárom predstavil kampaň s názvom „EcoButtni svet svojou cestou“, ktorej cieľom je ukázať verejnosti možnosti recyklácie tabakových filtrov a motivovať ľudí k zodpovednejšiemu prístupu k svojmu okoliu. Našiel spôsob, ako by sme sa mohli zbavovať cigaretového odpadu jeho zakonzervovaním v kvalitných cestách. 

Cigaretový odpad na zemi

Spoločensky zodpovedný prístup k našej planéte je stále viac dôležitý. Slovensko sa však dlhodobo borí napríklad aj s problémom cigaretového odpadu. Vedeli ste, že na Slovensku až 35,8 % dospelých fajčiarov stále hádže ohorky na zem? Vyplynulo to z rozsiahlej celoslovenskej ankety regionálnych novín My, zameranej na rôzne druhy závislostí, vrátane fajčenia. Výsledky tiež potvrdili, že užívatelia nahrievaného tabaku sú zodpovednejší k prírode. Tabakové náplne totiž zahadzuje na zem polovica z nich v porovnaní s fajčiarmi klasických cigariet. Do ankety sa zapojilo viac ako 21 000 ľudí a výsledky z nej ukázali, že až 76,3 % Slovákov vníma najviac cigaretového odpadu paradoxne na miestach, kde je fajčenie zakázané, teda v okolí zastávok verejnej hromadnej dopravy. Výsledky ankety tiež potvrdili, že osveta o škodlivosti cigaretových náplní v prírode je stále potrebná. Veľa ľudí u nás si neuvedomuje, že ohorky a tabakové náplne sú pre prírodu nebezpečné a takmer 60 % ľudí netuší, že sa dajú recyklovať. Aj preto sa spoločnosť EcoButt rozhodla pokračovať v osvete pod názvom EcoButtni svet svojou cestou, ktorej myšlienku podporuje aj stand-up komička Simona Salátová a influenceri Natália Pažická, či Radoslav Hoppej.

„Cigaretové ohorky a tabakové náplne nepatria na zem, ale do cesty,“ to je hlavné motto Huga Repáňa, zakladateľa projektu EcoButt. Slovenský technologický startup založil ešte ako stredoškolák a navrhol spôsob využitia tohto odpadu. Dnes má za sebou prvé úspechy a buduje infraštruktúru s cieľom vytvoriť čo najviac možností, aby sa ľudia naučili neodhadzovať cigaretové ohorky do prírody. „Cigaretový ohorok obsahuje približne 7 000 toxických a karcinogénnych látok, ktoré vznikajú pri horení tabaku. Akonáhle fajčiar hodí cigaretový ohorok na zem a zaprší, všetky toxické látky sa dostávajú do podzemných vôd a pôdy a kontaminujú tak postupne celý ekosystém,“  vysvetľuje Hugo Repáň a dopĺňa: „Niektoré výskumy dokonca tvrdia, že už jeden cigaretový ohorok kontaminuje až 5 litrov vody, čo je neskutočne veľa pri množstvách, ktoré každý deň skončia na zemi. Treba si uvedomiť ten environmentálny aspekt. Preto mi napadlo, že ak by sme fajčiarom vyrobili dostatok zberných nádob, tak by ohorky jednoducho nehádzali na zem.“

Pre fajčiara odpad, pre EcoButt užitočná surovina

Do asfaltu sa pridáva spojivo, ktorým je obvykle celulóza. Tá sa však dá využiť aj na mnohé iné užitočné produkty. EcoButt si uvedomil, že by sa mohla v asfalte nahradiť rozomletým cigaretovým odpadom. Pri tomto procese sa toxické látky z cigaretového odpadu uzatvoria v asfaltovej zmesi a sú navždy bezpečne zakonzervované.

Vďaka iniciatíve EcoButt sa podarilo v októbri 2022 vyasfaltovať v Žiari nad Hronom prvú cestu, v ktorej sú klasické cigaretové ohorky. Dnes sa takto recyklujú aj tabakové náplne. Vďaka partnerstvám so spoločensky zodpovednými firmami objem recyklácie stále rastie. Dnes vyzbierame a spracujeme mesačne len v spolupráci s Philip Morris viac ako pol tony tabakových náplní zo zariadení na nahrievanie tabaku, čo vystačí približne na 1000 m² cesty. Práve táto spoločnosť motivuje svojich zákazníkov zbierať použité tabakové náplne, ktoré my pravidelne vyzdvihujeme a recyklujeme. Vďaka ich aktivite a spolupráci je to číslo také významné,“ hovorí Hugo Repáň.

Nájsť spôsob zberu cigaretového odpadu

Technológia spracovania je na svete, ale separovať toxický odpad a dostať ho k spracovateľovi je ešte dlhá cesta. Lucia Blahová, Suistainability Lead Philip Morris Slovensko vysvetľuje: „Spoluprácu s EcoButt sme začali v júni 2022, zbierali sme použité náplne zo zariadenia na nahrievanie tabaku v troch predajniach na Slovensku. Pilotne sme spustili „tichú” iniciatívu, bez komunikačnej podpory. Zamestnanci v predajniach len šírili informácie o možnosti priniesť do predajne použité náplne na recykláciu. Vyzbierali sme 2,3 tony tabakových náplní a dnes už zber prebieha na všetkých predajniach na Slovensku. Ľudia sú čoraz citlivejší na ochranu životného prostredia a sú ochotní prispievať na projekty, ktoré sa snažia minimalizovať negatívne vplyvy na planétu. Urobili sme všetko pre to, aby sme im to umožnili.“

Vzdelávaciu kampaň v boji proti ohorkom realizovala v minulosti neformálna iniciatíva zodpovedného priemyslu, ktorá sa následne formalizovala, ako Spoločná aktivita proti environmentálnemu znečisteniu ohorkami, v skratke SPAK-EKO. Jej cieľom je osveta spotrebiteľov o správnom nakladaní s odpadom pochádzajúcim z tabakových produktov. „Vo voľne pohodenom odpade končia výrobky z materiálov, ktoré sa v prírode vôbec alebo len veľmi ťažko rozkladajú. Problémom filtrov z tabakových výrobkov je plast, acetát celulózy, z ktorého sú vyrobené. Tento plast je vyrobený na prírodnej báze z drevnej buničiny, avšak jeho rozklad v prírode trvá roky. Preto nepatrí na zem, ale do koša, či popolníka,“ hovorí Miroslav Jurkovič, projektový manažér SPAK-EKO. Zo spomínanej ankety tiež vyplynulo, že až 56,9 % Slovákov nevie, ako dlho sa cigaretový ohorok alebo použitá tabaková náplň rozkladá v prírode. „A viac ako 50 % fajčiarov mylne verí, že cigaretové ohorky sú biologicky rozložiteľné a rovnaké množstvo nevie, že obsahujú plasty. Filter obsahuje plasty a rozkladá sa až 15 rokov,“ doplnil Miroslav Jurkovič.

Množstvo odhodených ohorkov eviduje aj občianske združenie Upracme Slovensko, ktoré motivuje ľudí upratovať našu krajinu. Do ich akcií sa zapojilo viac ako 60 000 dobrovoľníkov, ktorí vyzbierali doposiaľ takmer 1 000 ton odpadu. „Zbierame cigaretové ohorky a tabakové náplne a vnímame to ako problém hlavne v mestách. Vidíme potrebu spätného zberu s motivovaním ľudí, aby vyzbierali napríklad PETku ohorkov a dostali za to nejakú odmenu. V Estónsku majú verejné stojany s malými nádobami na ohorky, ktoré si môžu ľudia zadarmo so sebou zobrať a do nich potom vkladať ohorky,“ hovorí Veronika Repiská, spoluzakladateľka občianskeho združenia Upracme Slovensko.

Problémom je ako čo najdôslednejšie separovať klasické cigaretové ohorky tak, aby sa dostávali ako surovina do asfaltu. EcoButt sa zatiaľ sústredil na spoluprácu s väčšími firmami, čakárňami či podnikovými fajčiarskymi kútikmi. Naďalej však plánuje aj rozširovať spoluprácu so združeniami a organizáciami s cieľom znižovať odhadzovaný cigaretový odpad a spoločne vymyslieť pre samosprávy funkčný model, ktorý by bolo možné realizovať naprieč Slovenskom. Sústreďuje sa aj na osvetovú činnosť, aby ľudí informoval o tom, ako ohorky poškodzujú náš ekosystém a zároveň rozširoval osádzanie špeciálnych zberných nádob a popolníkov.

Pripravila: Lucia Slafkayová, Foto: EcoButt

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu