Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva už šiesty rok organizuje originálne podujatie KROKOVAČKA. Ukazuje, že pravidelná chôdza je skvelým preventívnym prostriedkom množstva závažných ochorení za nulové finančné aj ekologické náklady. Všeobecní lekári sa cieľavedome roky venujú prevencii a zároveň šetria planétu. Stali sa predvojom  hlavnej myšlienky Svetového dňa rodinných lekárov na rok 2024: Zdravá planéta, zdraví ľudia.  

Najväčšia zdravotná hrozba 21. storočia

Svetová organizácia rodinných lekárov (WONCA) v roku 2010 vyhlásila 19. máj za Svetový deň rodinných lekárov. Vzdáva hold náročnej práci všeobecných lekárov na celom svete. Oceňuje ich nezastupiteľnú úlohu v zdravotníckom systéme, ako lekárov prvého kontaktu. 

Oslavu Svetového dňa rodinných lekárov spája WONCA vždy s aktuálnou témou. V tomto roku je pozornosť upriamená na zdravie našej planéty a vystihuje ju heslo Svetového dňa rodinných lekárov 2024: Zdravá planéta, zdraví ľudia. WONCA zdôrazňuje priame prepojenie medzi zdravím našej planéty a zdravím pacientov. Naliehavo upozorňuje svet, že klimatická zmena je najväčšou zdravotnou hrozbou 21. storočia.

Ľudská aktivita narúša prírodné systémy Zeme, čo má priamy vplyv na naše zdravie. Všeobecní lekári veľmi jasne vidia dopad klimatickej zmeny na zdravie pacientov. Ochranu životného prostredia považujú za kľúčovú pre naše zdravie a blaho (well-being). V deň svojho sviatku spojili hlasy a žiadajú svetových lídrov, aby urgentne podnikli kroky na ochranu zdravia celosvetovej populácie pred klimatickou krízou. Pod otvorený list s touto výzvou sa podpísali organizácie, ktoré reprezentujú tri milióny lekárov a zdravotníckych profesionálov celého sveta.

4,4 % celosvetových uhlíkových emisií produkuje zdravotníctvo 

„Zdravie našich pacientov závisí na zdraví planéty“, hovorí MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA, vedecká sekretárka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, zástupkyňa vo výboroch WONCA. Všeobecní lekári nezostávajú len pri výzvach. Poznajú spôsob, ako konkrétne prispieť k ozdraveniu planéty aj ľudí. Uhlíková stopa sektora zdravotnej starostlivosti tvorí až 4,4 % celosvetových uhlíkových emisií. Kľúčom k jej zníženiu je primárna starostlivosť a prevencia chorôb. 

„Keď sa lekári prvého kontaktu, ktorí sprevádzajú svojich pacientov na ceste za zdravím po celý život, zamerajú na včasnú diagnostiku a zmenu životného štýlu, zníži sa potreba intenzívnej medicínskej starostlivosti v budúcnosti. Tento prístup zlepšuje zdravie populácie a zároveň  výrazne znižuje emisie, ktoré by neskôr vznikali pri intenzívnych medicínskych procedúrach,“ vysvetľuje doktorka Bendová.

Zakráčaj si so svojím lekárom

Motto roku 2024 – Zdravá planéta, zdraví ľudia – napĺňa Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva už dlho. Má na to originálny recept – Krokovačku. „Predpisuje“ ju pravidelne už šesť rokov pri príležitosti Svetového dňa rodinných lekárov. Zdôrazňuje úlohu všeobecných lekárov vo sfére primárnej aj sekundárnej prevencie, teda v oblasti starostlivosti o zdravých pacientov. Propaguje zdravý životný štýl a jeho neodmysliteľnú súčasť – pohyb. 

Krokovačka je zážitok a edukácia v jednom. Všeobecní lekári vykročia z ambulancií a pozvú svojich pacientov na akciu Zakráčaj si so svojím lekárom.

Všeobecný lekár má v komunite jedinečnú úlohu, sprevádza svojich pacientov za zdravím po celý život. Dobre im rozumie, vie s nimi hovoriť, vysvetľovať veci a je pre nich dôveryhodný zdroj informácií. Lekár, ktorý ide osobným príkladom zdravým spôsobom života, či na Krokovačke, má na ľudí v komunite veľmi pozitívny vplyv.   

Krokovačka kráča Slovenskom 

MUDr. Peter Lipovský, viceprezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva vyzdvihuje ďalší kvalitatívny posun: „Celkovo môžem povedať, že sme bližšie k pacientom. Za posledných desať rokov prešlo všeobecné lekárstvo pozitívnymi zmenami a výrazne sa zvýšili naše kompetencie. Manažujeme pacientov s rôznymi ochoreniami, riešime akútne prípady hypertenzie, robíme predoperačné vyšetrenia, monitorujeme krvný tlak, vyhodnocujeme EKG… Poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť a pacient môže riešiť mnoho svojich problémov na jednom mieste – v ambulancii všeobecného lekára“.  

Z pôvodne centrálneho podujatia v Bratislave sa Krokovačka postupne rozširuje do ďalších slovenských miest a obcí. V súčasnosti sa pri príležitosti Svetového dňa rodinných lekárov uskutoční viacero lokálnych Krokovačiek – kráča sa cez Veľký Biel, Bratislavu, Košice, Miloslavov, Terňu, Šaľu, Želovské pivnice, Prešov a popod Vysoké Tatry. Spolu tvoria celoslovenskú aktivitu, prepojenú dobrou náladou a užitočnou myšlienkou. 

Pozývame našich pacientov, aby si zakráčali so svojimi lekármi za zdravím!“, prihovára sa všeobecný lekár MUDr. Peter Lipovský. Viac informácií nájdete na www.krokovacka.sk a www.ssvpl.sk.

Fakty o tom, prečo sa máme zaoberať prevenciou

  • Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú kardiovaskulárne ochorenia,  cukrovka, rakovina, chronické ochorenia dýchacieho ústrojenstva  a duševné poruchy príčinou 86 % úmrtí v európskom regióne. Liečenie týchto ochorení tvorí až 70 – 80 % nákladov na zdravotnú starostlivosť. 
  • Srdcovo cievne ochorenia patria medzi civilizačné choroby 21. storočia. Dôvodom vysokého výskytu srdcovocievnych chorôb na Slovensku je podceňovanie preventívnych prehliadok u všeobecného lekára a nezdravý životný štýl – málo pohybu a nezdravá strava. 
  • Prevencia – hlavne primeraná fyzická aktivita a správna výživa do veľkej miery znižujú riziko vzniku týchto neprenosných ochorení. 
  • Srdcovo cievne ochorenia sú vo svete i na Slovensku dlhodobo hlavnou príčinou úmrtí a postihujú čoraz mladšie ročníky. 
  • Na Slovensku ročne zomrie na srdcovo cievne ochorenia približne 25 000 ľudí. 
  • Najviac nás ohrozuje vysoký krvný tlak a poruchy srdcového rytmu. 
  • Normálnu, zdravú váhu má sotva tretina dospelých Slovákov! Nezdravý životný štýl vedie aj k nadváhe a obezite. 
  • Na svete žije 537 miliónov diabetikov a trend výskytu cukrovky stúpa. V roku 2022 zomrelo na dôsledky diabetu 6,7 milióna ľudí. 
  • Na Slovensku je s diabetom diagnostikovaných viac ako 355 000 ľudí a ich počet stúpa. Pravidelný pohyb pomáha k zlepšeniu kompenzácie diabetu a tým prispieva k zníženiu rizika dlhodobých komplikácií ochorenia.

Foto: Slovenská spoločnosť pre všeobecné lekárstvo

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu