Zdravie máš len jedno

0
571
zdravie máš len jedno

Až polovici úmrtí vieme predísť zmenou životného štýlu a dodržiavaním liečby

Hovorí o tom nová iniciatíva Zdravie máš len jedno, ktorá spojila kardiológov, diabetológov, všeobecných lekárov a pacientov. Jej cieľom je apelovať na zodpovedný prístup pacientov k ich vlastnému zdraviu, na dodržiavanie liečebného režimu a v kombinácií s dôslednými zmenami v životospráve znížiť riziko smrti z kardiovaskulárnych príčin. Odborníci upozorňujú, že pacienti majú zdravie v ich vlastných rukách a v prípade, že im bol zistený vysoký  krvný tlak, cholesterol, cukrovka, alebo trpia obezitou, mali by dbať na odporúčanie lekárov, podstúpiť liečbu a zmeniť životný štýl. Tieto jednoduché opatrenia ich môžu ochrániť pred infarktom či cievnou mozgovou príhodou.

Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku totiž možno pripísať rizikovým faktorom životosprávy, ako sú nezdravé stravovanie, nízka fyzická aktivita či fajčenie. Ide o zhruba 25 000 úmrtí ročne, ktorým by bolo možné predísť, ak by pacienti žili zdravší život. Rovnako alarmujúce je, že viac ako polovica Slovákov, ktorí sa liečia na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký cholesterol či cukrovku neužíva svoje lieky podľa odporúčaní lekára. Aj preto vzniká pri príležitosti Svetového dňa srdca v spolupráci s odbornými lekárskymi spoločnosťami nová iniciatíva Zdravie máš len jedno, ktorá chce prispieť k nevyhnutnej osvete a zmene v tejto oblasti.

Slovensko je na popredných miestach v rebríčkoch zlej životosprávy

Zo štúdie Nevyužitý potenciál stravy, fajčenia a konzumácie alkoholu na Slovensku, za ktorou stoja slovenskí analytici na čele s Martinom Smatanom, vyplýva, že až 26 % všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 mali na svedomí diétne riziká ako nízky príjem ovocia, zeleniny, vlákniny a vysoká spotreba soli a cukru. Úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia z dôvodu nezdravého stravovania je na Slovensku o 140 % vyššia, ako je priemer krajín EÚ.

V porovnaní 47 európskych krajín, čo sa úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia týka, z dôvodu zlého stravovania alebo inak povedané z dôvodu diétnych rizík je Slovensko na siedmom najhoršom mieste.  Spotreba cukru sa u nás medzi rokmi 2000 až 2018 zdvojnásobila. Slovensko je v nej spomedzi 38 krajín OECD na 5. mieste, čím sme prekonali už aj USA,“ vysvetľuje analytik Martin Smatana.

Slovensku patrí nelichotivé miesto aj v podiele obyvateľov, ktorí denne fajčia. Tých je aktuálne približne pätina z celej populácie, pričom v počte nefajčiarov zaostávame za susediacim Českom a Poľskom.

Vysoký krvný tlak a cholesterol sa týkajú miliónov Slovákov

Kardiovaskulárne ochorenia, ktoré vo významnej miere vyvolávajú uvedené faktory životného štýlu, sú najčastejšou príčinou úmrtí Slovákov a Sloveniek. Dáta zo Zdravotníckej ročenky NCZI za rok 2020 potvrdzujú, že dosahujú úroveň už 46 % spomedzi všetkých úmrtí. V porovnaní s priemerom za ostatných päť rokov zomrelo v roku 2020 z týchto príčin až o 1600 ľudí viac a tento trend narastá.

Jedným z najviac rizikových faktorov, ktorý vedie k závažným kardiologickým komplikáciám a následne predčasným úmrtiam, je artériová hypertenzia, teda vysoký krvný tlak. Na Slovensku sa týka až dvoch miliónov ľudí a približne pol milióna z nich o tom vôbec nevie. Práve preto je hypertenzia taká zradná,“ hovorí MUDr. Anna Vachulová, PhD., prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, kardiologička z NÚSCH a Kardiologickej kliniky LF UK, ktorá potvrdzuje, že artériovú hypertenziu u pacienta v značnej miere ovplyvňujú aj faktory životosprávy. „Rizikoví sú najmä ľudia v strednom veku, ktorí si buď nemerajú vysoký krvný tlak alebo odďaľujú jeho liečbu. Každý by si mal uvedomiť, že artériová hypertenzia je progredujúce ochorenie. Keď nie je liečené, môže spôsobiť poškodenie mnohých životne dôležitých orgánov – nielen srdce, mozog, cievy, ale aj obličky a oči,“ dopĺňa MUDr. Vachulová.

Až zhruba 20-tisíc spomedzi všetkých kardiovaskulárnych úmrtí súvisí zároveň s ochorením ateroskleróza, teda kôrnatením ciev, ktoré sa spája aj so zvýšeným, tzv. „zlým“ LDL cholesterolom. Predpokladá sa, že zvýšené hladiny LDL cholesterolu má približne tretina Slovákov. Zníženie hladiny LDL cholesterolu o každý 1 mmol/L znamená pritom pre pacienta zníženie rizika vzniku srdcového infarktu či cievnej mozgovej príhody až o 23 %.

Rozmáha sa epidémia obezity

S odvrátiteľnými úmrtiami bojujú nielen odborníci z oblasti kardiológie a hypertenziológie ale aj obezitológie a diabetológie. Obezita je čoraz pálčivejším problémom, s ktorým sa môžu spájať desiatky až stovky ďalších pridružených ochorení, končiacich nezriedka smrťou. „Ide nielen o ochorenia ako cukrovka 2. typu, vysoký krvný tlak, infarkty a cievne mozgové príhody, ale aj nádorové ochorenia, Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu a v súčasnosti aj komplikácie spojené s infekciou COVID-19. Obezita je závažná chronická choroba, ktorá významne zhoršuje kvalitu života, zapríčiňuje vyššiu chorobnosť a skracuje dĺžku života,“ uvádza doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD, MPH, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA), špecialistka pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy z Biomedicínskeho centra SAV. Jednou z najrizikovejších kombinácií je obezita spojená s diabetom 2. typu. Obezita a nadhmotnosť patrí v Európe medzi najčastejšie príčiny vzniku cukrovky 2. typu. Až 90 % diabetikov 2. typu má zároveň nadhmotnosť alebo obezitu.

Samotnou obezitou pritom trpí celá štvrtina obyvateľov Slovenska. Veľkým problémom je aj miera obezity u mladistvých, ktorá sa za ostatné dve dekády v dôsledku dramatickej zmeny životného štýlu zdvojnásobila. Obézny je u nás už každý šiesty dospievajúci človek. Podľa odborníkov zo SOA je základom manažmentu pri obezite úprava životného štýlu, ktorá zahŕňa najmä úpravu výživy a stravovacích návykov, pravidelnú pohybovú aktivitu a psychologické poradenstvo. „Aby bola liečba pacienta s obezitou úspešná, je potrebná jeho motivácia, ochota spolupracovať a investovať do zmeny životného štýlu čas a energiu,“ dodáva doc. MUDr. Fábryová.

Slováci majú tendenciu podceňovať liečbu 

Podľa výsledkov prieskumu z roku 2019 zameraného na adherenciu, iba 15 % slovenských pacientov, ktorí sa liečia na kardiovaskulárne ochorenia, cukrovku či metabolické poruchy, dodržiava všetky odporúčania, vrátane diétnych opatrení či pohybového režimu. Až 53 % kardiologických pacientov a diabetikov sa vyjadruje, že niekedy svoje lieky neužívajú podľa odporúčaní lekára.

Veľa pacientov si myslí, že lieky napríklad na vysoký tlak stačí užívať iba nejaký čas a potom už nie. Liečba vysokého krvného tlaku je však doživotná! Realita je však taká, že nie všetci pacienti sú disciplinovaní, nedodržiavajú predpísané užívanie liekov. Je až alarmujúce, že viac ako rok vydrží zotrvať na antihypertenzívnej liečbe len menej ako polovica pacientov,“ približuje MUDr. Michaela Macháčová, viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Problémom je aj fakt, že približne 40 % pacientov, ktorým boli diagnostikované vysoké hodnoty LDL cholesterolu a nariadená liečba, chodí na kontrolné merania len raz za 3 roky, pričom by tak mali robiť každý rok.

Snaha iniciatívy Zdravie máš len jedno

Podľa údajov WHO ovplyvňujú zdravotný stav pacienta až zo 60 % faktory životosprávy ako stravovacie návyky, fajčenie, konzumácia alkoholu a fyzická aktivita. Dôsledné zmeny životného štýlu a dodržiavanie predpísanej liečby dokážu znížiť riziko smrti zo všetkých príčin až o viac ako 40 %.

Osveta o príčinách a prevencii odvrátiteľných úmrtí je dnes potrebná viac než kedykoľvek predtým.  Ako lekári sa o ňu snažíme dlhodobo v priamej komunikácii s pacientmi. Veľmi však vítame aj ďalšie iniciatívy, ktoré širokej verejnosti zrozumiteľným jazykom ukazujú, prečo je potrebné prevziať za svoje zdravie osobnú zodpovednosť, dodržiavať naordinovanú liečbu a pracovať na zmene svojho životného štýlu. Preto oceňujeme aj novú kampaň Zdravie máš len jedno, ktorá prepája viaceré medicínske oblasti. Všetky ich spája rovnaký cieľ, a to minimalizovať úmrtia, ktorým dokážeme pri dobrej vôli a snahe pacientov predísť,“ hodnotí prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti MUDr. Anna Vachulová.

Myšlienka osvetovej iniciatívy Zdravie máš len jedno bola inšpirovaná potrebami lekárov z viacerých odborných spoločností – Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, Slovenskej obezitologickej asociácie, Slovenskej diabetologickej spoločnosti ako aj Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Podpisuje sa pod ňu aj Liga za duševné zdravie, pretože starostlivosť o duševné zdravie je v prevencii a liečbe chronických ochorení kľúčová.

Je dôležité nepodceňovať vplyv duševného zdravia na fyzické zdravie, keďže zdravie je nakoniec len jedno. Ak sme zvyknutí na intervencie týkajúce sa nášho tela od lekárov, je určite dobrý nápad počúvať svoje pocity a poradiť sa s odborníkom. Ak však odborník nie je k dispozícii, mnohokrát pomáha aj otvorený, úprimný rozhovor s našimi blízkymi, v ktorých formulujeme naše prežívanie. Ak máme príležitosť pomenovať svoje pocity otvorene, pomáha to nášmu duševnému zdraviu a je to intervencia, ktorú vie poskytnúť každý, kto chce,“ hovorí výkonný riaditeľ Ligy za duševné zdravie Andrej Vršanský.

Základom mediálnej kampane, ktorá sa má ambíciu dlhodobo rozvíjať, je stránka www.jednozdravie.sk. Jej cieľom je v spolupráci s odborníkmi na jednom mieste sprehľadniť informácie o príčinách odvrátiteľných úmrtí a hovoriť o riešeniach, ako im predchádzať. Kľúčovou súčasťou iniciatívy je aj priame zapájanie pacientov, ktorým sa podarilo vďaka lekárom a zmene životosprávy aj napriek zlej prognóze prevziať kontrolu nad svojím zdravím a sú inšpiráciou pre ostatných.

Pripravil: Tomáš Turčan, Grape PR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu