Trend montessori prístupu vo výchove, vzdelávaní, inklúzii ale aj pomáhajúcich profesiách pretrváva a rozvíja sa úspešne vo svete i u nás. Preto občianske združenie Metanoia centrum, ktoré združuje odborníkov z psychológie, špeciálnej pedagogiky a terapie, zorganizovalo historicky prvú konferenciu svojho druhu na Slovensku s názvom Zmysly 2023, aby spojilo odborníkov z rôznych oblastí na aktuálne témy montessori pedagogiky zo Slovenska i zahraničia.

„Konferencia Zmysly vznikla ako reakcia na veľký záujem vzdelávať sa a rozvíjať v téme montessori pedagogiky zo strany nadšených a inovatívnych zriaďovateľov, pedagógov, terapeutov, rodičov a odborníkov zo  Slovenska aj Čiech,“ zdôvodňuje zorganizovanie konferencie rodičovská poradkyňa Zuzana Vašková z Metanoia centra. 

Montessori filozofia bola vypracovaná celosvetovo uznávanou priekopníčkou v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej pomoci deťom (aj bojovníčkou za ženské práva, nominovanou na Nobelovu cenu za mier) – Máriou Montessori, ktorá sa narodila pred 150 rokmi v Taliansku a pôsobila po celom svete. Vo svojom prístupe zhŕňa univerzálne princípy práce s deťmi založené na úcte, rešpekte, viere v potenciál každého dieťaťa a ich sprevádzanie k láskavej starostlivosti o seba a svoje prostredie, radosti z poznávania nového, úcte ku všetkému živému a vedeniu otvoreného dialógu. Na Slovenku sa jej myšlienky začali šíriť pred tridsiatimi rokmi prevažne zásluhou Soni Bobekovej, riaditeľky Slovenskej asociácie Montessori, ktorá bola čestným hosťom konferencie. Postupne si tento prístup začínal získavať nadšencov nielen v oblasti vzdelávania, ale aj medicínskeho prostredia, terapeutickej intervencie či komunitnej práce. Prístup je obľúbený vďaka rešpektujúcemu náhľadu na človeka, vieru v jeho potenciál, motivujúce rozvíjajúce prostredie pre deti, v ktorom sa s ľahkosťou a veľkým záujmom učia novému a praktickým radám a tipom pre rodičov, učiteľov a aj iných odborníkov ako s deťmi pracovať.

Motto prvého ročníka konferencie

Konferencia sa niesla v duchu otvorenosti. Vytvorila otvorený priestor pre všetkých, ktorí sa chceli stretnúť, inšpirovať a viesť vzájomné rozhovory. Akademickú záštitu nad konferenciou Zmysly 2023 prebrala Katedra psychológie Trnavskej univerzity, viacerí jej pedagógovia na podujatí vystúpili so svojimi príspevkami. Okrem toho mali účastníci konferencie možnosť vypočuť si aj prednášky zahraničných hostí a to konkrétne z Nemecka, Rakúska, Izraela či Českej republiky. Konferencia prispela k zahraničnej spolupráci viacerých odborníkov z oblasti montessori, preto konferenciu rovnako zastrešili aj Nemecké a Talianske veľvyslanectvo. Cieľom konferencie bolo i prepojenie slovenskej a českej montessori komunity a kontakt so zahraničnými odborníkmi. Vniesť nové témy a inšpirácie do vzdelávacieho a celkovo verejného priestoru a predstavenie inovatívnych montessori projektov.

Čo získali účastníci?

„Montessori filozofia je unikátna v tom, že vychádza z nadčasových humanistických princípov, ktoré sa dajú aplikovať univerzálne, nielen pre deti v školách, ale aj v škôlkach, zariadeniach pre dôchodcov, krízových centrách, rómskych komunitách a pod. Aj deťom so špeciálnymi potrebami sa darí vďaka montessori lepšie v ich inklúzii. Preto sme zaznamenali aj rôznorodý záujem o túto udalosť. Zriaďovatelia/riaditelia napríklad získali tipy na nové montessori projekty, lektorov a vzdelávania pre svoj tím. A kým sa učitelia dozvedeli, okrem iného, ako pracovať v triede inkluzívne, nadšenci z laickej verejnosti získali rady a návody pre seba, svoje deti, ale i prácu na sebe a vzťahoch so svojím okolím. Vzácny bol aj vzájomný networking zúčastnených, ktorý je pri takomto type eventu nenahraditeľný“ vysvetľuje Zuzana Vašková. 

Montessori na Slovensku

„V budúcnosti plánujeme s tradíciou organizácie konferencie pokračovať. Našim cieľom je zahraničná a tiež multidicsiplinárna/medziodborová spolupráca, aby sa mohli stretávať odborníci z rôznych oblastí a spoločne hľadať najlepšie dobro dieťaťa a jeho rodiny. Plánujeme rozširovať portfólio aktivít tak, aby sme poskytovali systematickú podporu všetkým zariadeniam, ktoré sa cestou montessori prístupu plánujú uberať a rovnako, aby mohlo byť montessori prístupné všetkým – teda aj znevýhodneným, deťom z marginalizovaných skupín a tiež deťom v hmotnej núdzi. Už teraz pripravujeme ďalšie vzdelávania, podporné skupiny, terapeutickú pomoc, webináre na rôzne témy, pričom sa nebudeme obmedzovať len na tému montessori. Naša pomoc je širokospektrálna v oblasti duševného zdravia a týka sa nielen detí, celej rodiny, ale aj dospelých s rôznymi typmi problémov“ prezradila ďalej rodičovská poradkyňa z Metanoia. Zuzana Vašková.

Pripravilo: OZ Metanoia

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu