S novými typmi výrobkov s obsahom tabaku a nikotínu, ako sú napríklad e-cigarety, a tiež s rozširujúcou sa sieťou predajcov, ktorí tieto výrobky ponúkajú, rastie aj riziko, že sa k nim ľahko dostanú deti a mladiství. Potvrdili to aj pravidelné kontroly dodržiavania zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov, ktorú koncom leta vykonala Slovenská obchodná inšpekcia. Výsledky kontrol ukázali, že niektorý z týchto výrobkov si dokázalo kúpiť každé tretie dieťa. 

Pri  príležitosti Medzinárodného dňa bez fajčenia, ktorý si pripomíname 20. novembra, iniciatíva Na veku záleží upozornila na riziká fajčenia a predstavila tiež spôsoby, ako deti motivovať k tomu, aby fajčiť ani nezačali.

Fajčenie a iné formy konzumácie tabaku a nikotínu sa považujú za jednu z hlavných príčin chorobnosti a predčasnej úmrtnosti, ktorej sa dá predchádzať. Až 90 % tvrdých dospelých fajčiarov začalo fajčiť už v tínedžerskom veku. Odborníci sa zhodujú, že ak chceme znížiť počet fajčiarov, musíme omnoho intenzívnejšie upriamiť pozornosť na detí a mladistvých, ktorí by nemali fajčiť vôbec. „Na Slovensku patria medzi 4 najčastejšie príčiny úmrtí kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, chronické respiračné ochorenia a metabolické ochorenia. Ročne na ne zomrie viac ako 50 000 ľudí. Fajčenie zapríčiňuje alebo priamo ovplyvňuje všetky z nich. Fajčenie v mladom veku má ešte závažnejší dopad na zdravie, pretože telo a psychika sú ešte vo vývoji,“ konštatuje Zuzana Kamendy, odborníčka na závislosti z Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave.

Kontroly SOI preukázali, že si cigarety bez problémov kúpi každé tretie dieťa

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) v spolupráci s iniciatívou Na veku záleží pripravila a zrealizovala na konci leta celoslovenskú kontrolnú akciu, zameranú na dodržiavanie zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, určených na fajčenie osobám mladším ako 18 rokov. Figuranti v 2 vekových kategóriách, 11 – 14 rokov a 15 – 17 rokov, teda už s platným dokladom totožnosti, sa pod dohľadom kontrolórov snažili v rámci mystery shoppingov kúpiť cigarety, výrobky určené na fajčenie, ktoré neobsahujú tabak, bezdymové tabakové výrobky a elektronické cigarety v rôznych typoch predajní. Okrem tradičných obchodov sa SOI zamerala aj na elektroobchody, obchody s rozličným tovarom a predaj cez internet, kde sú dostupné práve nové typy výrobkov – elektronické cigarety či zahrievané tabakové výrobky. „SOI v rámci kontrolnej akcie prekontrolovala 623 kamenných prevádzok a 54 e-shopov, celkovo bolo vykonaných 677 kontrol. Z kamenných prevádzok bolo 248 kontrol vykonaných v obchodných reťazcoch, 149 v trafikách a novinových stánkoch, 119 v iných prevádzkach (ako sú napríklad nákupné centrá, pohostinstvá, kaviarne, elektroobchody a pod.) a 107 kontrol bolo vykonaných na čerpacích staniciach,“ predstavuje rozsah kontroly Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie. Zo 623 kontrolných nákupov v kamenných prevádzkach boli tabakové výrobky a výrobky určené na fajčenie predané v 224 prípadoch, čo predstavuje 35,95 %, pričom takmer 20 % z týchto pochybení sa týkalo predaja tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie mladistvým vo veku 11 – 14 rokov. „Z výsledkov kontroly tiež vyplýva, že najviac porušení zákona inšpektori zistili v nákupných centrách, pohostinstvách, kaviarňach, elektroobchodoch, obchodoch s rozličným tovarom. Z celkového počtu 119 kontrolných nákupov došlo k porušeniu v 55 prípadoch, čo predstavuje až 46,22 %, teda v takmer každej druhej prevádzke,“ upozorňuje Nadežda Machútová.

Prvýkrát kontrola aj internetových obchodov

Novela Zákona o ochrane nefajčiarov účinná od 1. septembra 2022 umožnila predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet aj na diaľku. V súvislosti s možnosťou zakúpiť si tieto výrobky prostredníctvom internetu zaznamenala SOI aj pribúdajúce podnety rodičov, ktorí poukazujú na predaj týchto výrobkov deťom. SOI preto vykonala kontrolu aj v e-shopoch zameraných na predaj tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie. Vykonala 54 kontrol, pričom v 11 prípadoch SOI zistila, že predávajúci nepoužíval funkčný systém overovania veku kupujúceho, umožnil tak predaj kontrolovaných výrobkov aj osobám mladším ako 18 rokov, teda porušili zákon v 20 % prípadov.  „Je preto dôležité, aby vek nebol len deklaratórne potvrdený kupujúcim, napríklad odkliknutím informácie, že má 18 rokov, na webe s vyplnením základných údajov, prípadne len potvrdením veku v telefonickej nahrávke, bez akéhokoľvek overenia, ale musí dôjsť k verifikácii veku kupujúceho predávajúcim, a to najneskôr pri dodaní uvedených výrobkov kupujúcemu,“ vysvetľuje Nadežda Machútová.

Young couple with cigarettes

Tínedžeri získavajú cigarety  pomerne ľahko 

Podľa Národného výskumu používania tabakových a nikotínových výrobkov v populácii detí a adolescentov, ktorý na jeseň 2022 zrealizovala agentúra FOCUS pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, pri dostupnosti cigariet a iných výrobkov s obsahom tabaku a nikotínu, nie je problém len v nedodržiavaní zákona o ochrane nefajčiarov niektorými obchodníkmi. „Deti sa k týmto výrobkom dostanú predovšetkým cez priateľov alebo im ich niekto ponúkne. Tretí najčastejší dôvod, ako sa deti a tínedžeri dostavajú k cigaretám a tabakovým výrobkom určeným na fajčenie je, že si ich vedia priamo kúpiť v obchode, trafike, na čerpačkách a v iných obchodoch. Neplnoletí mladí ľudia dokonca uviedli, že vo viac ako v polovici prípadov im bez problémov predali klasické cigarety, e-cigarety, zahrievaný tabak, či nikotínové vrecúška, ak si daný výrobok chceli kúpiť,“ predstavuje výsledky prieskumu Martin Slosiarik, sociológ z agentúry FOCUS.

 „Skúsenosti s klasickými cigaretami má viac ako štvrtina neplnoletých (28 %), so zahrievaným tabakovým výrobkom, s e-cigaretou a s nikotínovými vrecúškami takmer desatina (8 %) detí vo veku 12 – 17 rokov, celkovo má skúsenosť aspoň s jedným z týchto produktov až takmer tretina (31 %) mladistvých,“ spresňuje posledné zistenia prieskumu Martin Slosiarik. Výsledky prieskumu tiež ukázali, kedy začali mladí ľudia skúšať cigarety. Pätina (20 %) opýtaných detí a mladých ľudí, ktorí majú skúsenosť s fajčením cigariet, uviedla, že cigaretu vyskúšali už na 1. stupni základných škôl,  takmer 73 % na 2. stupni a 7 % „až“ na strednej škole, vo veku, keď boli ešte neplnoletí. Pri interpretácii týchto zistení však treba brať do úvahy aj aktuálny vek opýtaných. 

Na tínedžerov zákazy nefungujú, pomáhajú diskusie 

Aj menej intenzívne fajčenie môže u detí a tínedžerov významne znížiť imunitu, znížiť obsah kyslíka v krvi, spôsobovať častejšie respiračné ochorenia, zvyšovať riziko vzniku cukrovky, kardiovaskulárnych chorôb a tiež zvýšeným krvným tlakom už mladom veku. „Mladý človek navyše často fajčí pod vplyvom rovesníkov, v partii, a v tomto prostredí sa môžu vyskytovať aj iné drogy, napríklad alkohol, marihuana, alebo iný spôsob konzumácie nikotínu, pri ktorom je ešte rýchlejšia cesta k závislosti. Napríklad čoraz populárnejšie nikotínové vrecúška majú omnoho vyšší obsah nikotínu, ako klasické cigarety. Bežná cigareta obsahuje asi 8 mg nikotínu, bez tabakové vrecúško obsahuje 20 mg, tabakové neraz aj viac. Z toho vyplýva, že má silný stimulačný a psychoaktívny účinok, a vyšší adiktívny potenciál v porovnaní s klasickou cigaretou,“ varuje Zuzana Kamendy. Veľkým problémom sú aj elektronické cigarety, ktoré mnohí predajcovia ani nepovažujú za zdroj nikotínu, a preto ich bez akejkoľvek prekážky predajú aj deťom a mladistvým.

Tínedžeri však podľa prieskumov, ale aj skúseností pedagógov fajčenie nevidia ako problém a nevnímajú ani to, že škodí ich zdraviu. Považujú ho za cool a je súčasťou života v partii. Častým dôvodom, prečo fajčia, je stres, ktorý si cigaretami kompenzujú. „Vidíme aj my, že študenti fajčia v poslednom období viditeľne viac elektronické cigarety i nikotínové vrecúška. Je to problém, ku ktorému sa snažíme pristupovať inak,“ hovorí Peter Guldan, stredoškolský pedagóg zo SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, ktorý je zároveň jeden zo spolutvorcov inovatívneho preventívneho projektu H3KNISA, podľa odporúčaní Európskej komisie.

„Z každodennej praxe s mladými vieme, že na nich nefungujú príkazy, zákazy, mentorovanie, ani ohľadom fajčenia. Fajčia a skúšajú fajčenie. Študenti však radi diskutujú, debatujú v malých komunitách, počúvajú a akceptujú prirodzené autority a ľudí, ideálne z ich generácie, ktorí už niečo dosiahli,“ vysvetľuje koncepciu projektu Peter Guldan. H3KNISA v školách je deň bez vyučovania plný zaujímavých workshopov v malých skupinkách študentov, s inšpiratívnymi spíkrami, ku ktorým dnešná generácia študentov vzhliada a sú pre nich prirodzenými autoritami či motivátormi. Od jeho štartu v roku 2021, kedy iniciatíva zorganizovala prvý workshop práve na SOŠ MIŠ v Bratislave, lektori motivovali mladých na desiatkach škôl po celom Slovensku. Dnes si už školy vedia workshopy zrealizovať vo vlastnej réžii, samozrejme, s organizačnou a finančnou podporou Na veku záleží. Stačí sa prihlásiť na stránke www.h3knisa.sk. Koncepcia celodenného workshopu je postavená na moderných princípoch prevencie závislosti detí a mladistvých na fajčení a na odporúčaniach Európskej komisie, stredoškolských pedagógov, ako aj samotných študentov. Ide o to, aby to boli atraktívne témy, rovesnícky prístup, workshopy sa konali v malých skupinách, bez pedagógov a mali nenásilné zakomponovanie problematiky fajčenia.

„H3KNISA má v školách a u študentov veľký úspech. Vďaka množstvu lektorov, ktorí študentov svojimi príbehmi a témami povzbudili, motivovali začať v dobrom viac nad sebou rozmýšľať, pracovať na sebe, začať konať, realizovať sa, ale aj prekonať svoje menšie / väčšie strachy, stresy, úzkosti, obavy, komplexy, čo im opäť umožní vnímať nepríjemnejšie situácie optimistickejšie a nezaháňať stres a obavy fajčením. Študenti si pritom uvedomili, že dnes už nie je cool zapáliť si, ale práve naopak,“ hodnotí prínos H3KNISA pre študentov pedagóg Peter Guldan. 

Zákon o ochrane nefajčiarov, jeho dodržiavanie a kontrola sú len jednou stranou problematiky. Nemenej dôležitá je aj prevencia a odmietavý prístup k fajčeniu zo strany rodiny, školy aj širokej verejnosti a tiež potreba ponúkať mladým alternatívy, ako zmysluplne naplniť voľný čas a zbaviť sa stresu zo školy, vzťahov, financií inak než fajčením. 

Fajčenie detí a mladistvých je problémom nás všetkých. Zodpovední sme zaň všetci, nielen výrobcovia a predajcovia, nielen legislatíva a prevencia štátu.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez cigariet iniciatíva Na veku záleží aj tento rok vyzýva: POVEDZME NIE FAJČENIU DETÍ A MLADISTVÝCH.

Na veku záleží!

Foto: Shutterstock

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu