Zamysleli ste sa nad tým, ako chcú starnúť vaši blízky?

0
1191

Podľa prieskumu túžia starnúť dôstojne aj s podporou štátu

Starnutie našej populácie je problémom, ktorý vyžaduje zodpovedné riešenie. Myslí si to 54 % ľudí na Slovensku, bez ohľadu na vek, vzdelanie, výšku príjmu alebo región, v ktorom žijú. Len 11 % s týmto tvrdením nesúhlasí. Ukázal to prieskum SOCIA – Nadácie na podporu sociálnych zmien, ktorý spolu s ďalšími neziskovými organizáciami neformálne združenými v Aliancii pre dôstojné starnutie, prezentovala vládnym predstaviteľom. Formuluje tak spoločenskú objednávku, aby sa v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti pristúpilo k významným reformám.

■ Čo si myslia Slováci o dôstojnom starnutí a financovaní zdravotnej a sociálnej starostlivosti?

■ Splnenie akých podmienok vnímajú ľudia ako kľúčové? 

■ Akú formu podpory očakávajú od štátu?

■ Chcú zostarnúť doma alebo v zariadeniach sociálnych služieb?

Aj tieto otázky boli súčasťou veľkého reprezentatívneho prieskumu, ktorý koncom augusta iniciovala nadácia SOCIA v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 1000 ľudí. O jeho výsledkoch a plánovaných krokoch vlády v súlade s prijatým Programovým vyhlásením vlády SR aj Národným integrovaným plánom reforiem, diskutovali zástupcovia Aliancie pre dôstojné starnutie spolu s vedúcimi predstaviteľmi kľúčových rezortov – ministerstiev práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotníctva a s analytičkou Útvaru Hodnoty za peniaze.

„Táto vláda sa zaviazala k ambicióznym zmenám. Obsah a záväzky vyplývajúce z týchto strategických dokumentov sú pre nás dôležité, lebo na ich základe očakávame, že v oblasti dlhodobej starostlivosti o chorých či ľudí odkázaných na pomoc druhých, sa budú diať zásadné reformy. Sme v hodine dvanástej a nemôžeme si dovoliť, aby tieto reformné snahy zastavil COVID-19 či čokoľvek iné,“ hovorí Lýdia Brichtová z Nezávislej platformy SocioFórum.

Štát sa má vedieť postarať o dlhodobo chorých a odkázaných

Až 68 % ľudí, bez ohľadu na výšku príjmu, si myslí, že finančná podpora štátu v starostlivosti o dlhodobo odkázaných je nedostatočná. S týmto tvrdením súhlasí aj mladšia populácia, respondenti vo vekovej skupine 18 – 29 rokov. Rovnaké percento občanov si myslí, že zabezpečenie starostlivosti o dlhodobo chorých je výhradne alebo viac záležitosťou štátu ako ich osobnou vecou a očakávajú zo strany štátu silnejšie kompetencie a podporu.

„Oceňujeme, že sme spolu s predstaviteľmi vlády našli zhodu o nevyhnutnosti implementácie dlhodobo diskutovaných opatrení v oblastiach zdravotnej aj sociálnej starostlivosti. Pretože aj z výsledkov prieskumu vidíme, že podmienky života odkázaných seniorov zaujímajú nielen starších či dnešných štyridsiatnikov, ale aj mladých ľudí, ktorí sa chcú lepšie postarať o svojich blízkych – rodičov alebo starých rodičov,“ komentuje výsledky Maria Machajdíková z nadácie SOCIA.

Najdôležitejšia je lekárska starostlivosť a bezbariérový prístup

Najväčšiu dôležitosť pri zabezpečovaní štandardov dôstojného starnutia ľudia prikladajú dostupnosti nepretržitej lekárskej starostlivosti (73 %), bezbariérovým priestorom (72 %) a dostupnosti potrebných hygienických pomôcok (70 %). Viac ako polovica respondentov v prieskume uviedla, že ľudia majú podľa nich problém so zaobstaraním potrebných pomôcok, ktoré im pomáhajú zabezpečiť hygienické potreby a ľudskú dôstojnosť. Až 73 % si myslí, že ich úhrada by mala byť výhradne alebo viac vecou štátu. 70 % respondentov je presvedčených, že rovnako by mal štát uhrádzať lieky, rehabilitácie či terapie.

Chcem ostať doma medzi svojimi

Viac ako polovica ľudí je tiež presvedčená, že si nemôžu finančne dovoliť ani ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť vo svojich domácnostiach, aj keď túto formu by preferovalo až 93 % z nich. Iba 7 % by si zvolilo pobytové zariadenie sociálnych služieb. Vysielajú tak silný odkaz Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvu zdravotníctva SR, ktoré pracujú na reforme dlhodobej starostlivosti, aby podporili prechod na komunitné služby a posilnili sociálnu a zdravotnú podporu v domácom prostredí.

Na otázku, čo je hlavným dôvodom výberu domáceho prostredia, vyše tretina (37 %) ľudí odpovedala, že je to prirodzené prostredie  („doma je doma“).  Pre štvrtinu opýtaných (25 %) je zasa dôležité to, aby zostali čo najbližšie k rodine.

„Očakávania verejnosti od štátu sú vysoké a všetci si uvedomujeme, že je potrebná reforma. Na to, aby jej pozitívne výsledky ľudia naozaj pocítili, aby kvalitná starostlivosť bola reálne dostupná a zároveň, aby bol tento systém udržateľný, je nevyhnutná efektívna spolupráca medzi rezortmi a tiež s odbornou verejnosťou. Sme radi, že o ňu prejavujú záujem a veríme, že stratégie sa pretavia aj do reálnej reformy,“ uzatvára Maria Machajdíková.  Podrobnejšie materiály z diskusie za okrúhlym stolom Aliancie pre dôstojné starnutie nájdete na: socia.sk a socioforum.sk

foto: pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu