Odborníčka na vzdelávanie a pedagogička Lucia Bacíková radí: Zvážte 4P Ide o PRODUCT, PROMOTION, PRICE, PLACE (produkt, prezentácia, cena, umiestnenie). Poradie je na každom rodičovi, pretože každý má iné priority, možnosti a...
Po inovácii sa zobrazia nasledujúce vylepšenia operačného systému Android a ďalších aplikácií. Zlepšenia upozornení Konverzácie Pri zobrazení upozornení uvidíte novú sekciu Konverzácie vyhradenú iba pre komunikačné aplikácie: Ak má jedna...
Komenského inštitút v reprezentatívnom prieskume medzi učiteľmi zistil, že ukrajinské deti má v triede viac ako polovica učiteľov základných škôl zapojených do prieskumu. Tí vnímajú ochotu ukrajinských detí učiť sa po slovensky, ale narážajú na jazykovú bariéru...
Zvyčajne sa na dosiahnutie zmeny v správaní ľudí využívajú rôzne príkazy alebo zákazy. Behaviorálny prístup však ide nad rámec týchto príkazov: nenásilnými metódami nabádajú na vhodné riešenia. Úspešne sa dajú aplikovať pri riešení situácie s voľne pohodeným odpadom, ktoré...
Seniorovi zavolá neznámy volajúci a ponúka vopred nevyžiadaný tovar alebo službu. Telemarketingoví operátori bývajú neodbytní a je ľahké ich nátlaku podľahnúť. Seniori si tak nevedomky môžu cez telefón nakúpiť produkty či služby, o ktoré pôvodne vôbec nemali...
Ako rodičia sa nachádzame v kritickom období. Nikdy predtým sme nemuseli súperiť s tlakom tak rýchlo sa rozvíjajúceho technologického sveta. Naši rodičia mali obavy o náš budúci úspech, ale dnešní rodičia sa obávajú úplne iných vecí. Vidíme,...