Odnaučiť ľudí hádzať odpadky na zem sa dá aj inak, nie iba zákazmi či príkazmi

0
523
odpadky patria do koša

Zvyčajne sa na dosiahnutie zmeny v správaní ľudí využívajú rôzne príkazy alebo zákazy. Behaviorálny prístup však ide nad rámec týchto príkazov: nenásilnými metódami nabádajú na vhodné riešenia. Úspešne sa dajú aplikovať pri riešení situácie s voľne pohodeným odpadom, ktoré trápia mestá a obce. Pri realizácii behaviorálnych projektov im pomôže manuál, ktorý pripravila OZV ENVI – PAK v spolupráci s Ústavom verejnej politiky FSEV UK. Pomocou neho si mestá aj obce pripravia projekty podľa svojich potrieb.

Obce i mestá  majú záujem o vlastné behaviorálne projekty

Voľne pohodený odpad je problém, ktorý trápi azda každú slovenskú obec či mesto. Niekde sú problémom cigaretové ohorky v parku, inde obaly od sladkostí v okolí škôl, či žuvačky na chodníkoch. Miestna samospráva a organizácie, ktoré sa starajú o čistotu v regióne, samé najlepšie vedia, kde sa aký odpad vyskytuje, aj odkiaľ pochádza.

„Na našom multifunkčnom ihrisku často pozorujeme neporiadok. Ide najmä o cigaretové ohorky a obaly z nápojov, ktoré tam nechávajú mladí. Mrzí nás, že tento stav potom odrádza od športu iných návštevníkov a ihrisko neslúži svojmu účelu,“ hovorí Ján Čulý, koordinátor aktivačných činnosti v Trenčín. V meste už majú predbežnú predstavu, ako by sa do projektu pustili. Do výzvy na zatraktívnenie priestoru by cez voľnočasové organizácie zapojili napríklad aj mladých ľudí, pre ktorých je ihrisko určené.

Behaviorálne techniky šité na mieru

Čo funguje v jednej obci, nemusí fungovať v druhej. Behaviorálne techniky sa nedajú aplikovať rovnako v každom meste alebo obci. Treba ich vždy prispôsobiť danému problému. Zároveň je veľmi dôležité pred inštaláciou konkrétnych návrhov si urobiť dôkladnú prípravu, počas ktorej sa pripravia návrhy tak, aby boli šité na mieru danej lokalite. „Aj keď mestá a obce zápasia na prvý pohľad s rovnakým typom problému – voľne pohodeným odpadom – treba vždy vziať do úvahy aj ďalšie faktory: v akej lokalite sa znečistenie nachádza, v akých časoch dochádza k znečisteniu a kto ho spôsobuje. Preto je potrebné poznať tieto odlišnosti a podľa toho pripraviť riešenia,“ objasňuje Emília Sičáková – Beblavá, riaditeľka Ústavu verejnej politiky FSEV UK.

A to by mali mať na pamäti aj ďalšie mestá a obce, ktoré by chceli riešiť problém s voľne pohodeným odpadom, ale nevedia, ako na to. „Pre všetkých záujemcov sme pripravili manuál, v ktorom mestá a obce nájdu návod, ako si projekt s využitím behaviorálnych techník vedia zrealizovať samé, pričom ho prispôsobia svojím potrebám. Prakticky ich prevedieme všetkými krokmi a poskytneme im aj praktické ukážky z projektov, ktoré sme už realizovali,“ dopĺňa Katarína Kretter, riaditeľka oddelenia komunikácie z OZV ENVI – PAK.

Jemne postrčiť ľudí tým správnym smerom

Použitie behaviorálnych techník na riešenie problému s voľne pohodeným odpadom nie je na Slovensku žiadnou novinkou. Pilotné projekty na bratislavskom Štrkovci a v Ivanke pri Dunaji realizovala OZV ENVI – PAK v spolupráci s  Ústavom verejnej politiky FSEV UK a inštitúciou The Behavioural Insights Team z Londýna minulý rok. V okolí Štrkoveckého jazera bol problém s cigaretovými ohorkami, zatiaľ čo na námestí v Ivanke pri Dunaji to boli odpady z potravín a potravinových obalov. „Naším cieľom bolo pomocou behaviorálnych techník postrčiť ľudí k tomu, aby zmenili svoje správanie a nehádzali odpadky na zem, ale do koša. Výsledky projektu ukázali, že sme boli úspešní. V oboch lokalitách sme dosiahli pozitívne výsledky – na jednom z meraných miest na Štrkovci to bolo zlepšenie dokonca až o 74 %,“ hovorí Katarína Kretter.

„Zvyčajne sa na dosiahnutie zmeny správania ľudí využívajú rôzne príkazy alebo zákazy. Behaviorálny prístup však ide nad rámec týchto príkazov. V mnohých krajinách je to úspešný prístup k tomu, ako meniť správanie ľudí v spoločnosti. My sme pri pilotných projektoch využili „nudging“, čiže poštuchnutie. Je to opatrenie, ktoré človeku necháva slobodu na rozhodnutie, ale zároveň ho jemne postrčí žiaducim smerom, ktorý prospieva životnému prostrediu,“ uzatvára Emília Sičáková – Beblavá.  Viac informácií nájdete na www.vezmisi.ma.sk.

O ENVI – PAK

OZV ENVI – PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. ENVI – PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI – PAK zasadzuje.

www.envipak.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu