Chorvátsko otvára hranice pre 10 krajín EÚ a spúšťa web EnterCroatia pre rýchlejší vstup turistov do krajiny

0
1370

Dňa 28. mája vláda Chorvátskej republiky prijala rozhodnutie o úplnom otvorení hraníc Chorvátska 10 konkrétnym členským štátom EÚ. Týmto rozhodnutím sú určené členské štáty Európskej únie (Česká republika, Maďarsko, Rakúska republika, Estónska republika, Lotyšská republika, Litovská re- publika, Poľská republika, Slovinská republika, Spolková republika Nemecko a Slovenská republika), ktorých štátni príslušníci pri vstupe do Chorvátskej republiky vďaka dobrej epidemiologickej situ- ácii nebudú musieť preukazovať dôvod vstupu do Chorvátska (obchodný, ekonomický, turistický atď.), ale budú môcť vstúpiť do krajiny za rovnakých podmienok ako pred vypuknutím pandémie COVID-19. Stále však treba dodržiavať všeobecné a špecifické odporúčania Ústavu verejného zdravia.

Aby sme zamedzili dopravným zápcham na hraničných prechodoch a skrátili čakaciu dobu na pre- kročenie štátnej hranice, ktorá bude vzhľadom na zber doplňujúcich údajov v porovnaní s ostatnými rokmi predĺžená, odporúčame zahraničným občanom, ktorí majú v úmysle navštíviť Chorvátsko za- slať potrebné údaje prostredníctvom webovej stránky entercroatia.mup.hr vopred. Ministerstvo vnútra a Ministerstvo cestovného ruchu Chorvátska zriadili webovú stránku https://entercroa- tia.mup.hr, aby zefektívnili prechod hraníc Chorvátskej republiky a oboznámili svojich hostí a náv- števníkov s epidemiologickými opatreniami platnými v Chorvátsku.

„Táto vláda neustále zvažuje všetky možnosti pre vytvorenie rovnováhy medzi ekonomickou a zdra- votnou bezpečnosťou a zároveň zefektívňuje celý systém, v ktorom prepájame segmenty cestov- ného ruchu, dopravy a zdravia. Toto inovatívne riešenie umožní zrýchlený vstup turistov do Chor- vátska, kde poskytneme všetky bezpečnostné protokoly a komunikáciu s hosťami. Chorvátsko je po- važované za krajinu s veľmi účinným systémom pripravenosti a s priaznivou epidemiologickou situ- áciou a pokiaľ ide o cestovný ruch, je to príležitosť znova sa preukázať ako destinácia, ktorá kladie dôraz na bezpečnosť a inovácie, uviedol chorvátsky minister cestovného ruchu Gari Cappelli pri prezentácii projektu EnterCroatia.

„Po dosiahnutí vynikajúcej epidemiologickej situácie v Chorvátsku a otvorení hraníc sme vytvorením tohto osobitného webu splnili všetky potrebné podmienky pre rýchly, efektívny a bezpečný príchod turistov do Chorvátska. Veríme, že naša nová propagačná kampaň „Dovolenka akú si zaslúžite, je bližšie než ste dúfali“, pomôže občanom okolitých krajín, aby nás čoskoro navštívili a aby ich počet narastal“ uviedol riaditeľ chorvátskej turistickej rady Kristjan Staničić.

Keď občania menovaných členských štátov vstúpia do Chorvátskej republiky, bude zaznamenaný ich príchod spolu s ďalšími údajmi (miesto pobytu v Chorvátsku, číslo mobilného telefónu a e-mailová adresa) z dôvodu možnej potreby kontaktu z epidemiologických dôvodov.

Zároveň všetci, ktorí vyplnia svoje údaje prostredníctvom internetu dostanú do svojej e-mailovej schránky pokyny obsahujúce epidemiologické údaje a opatrenia platné v Chorvátskej republike pre ich bezpečný pobyt v Chorvátsku.

V súčasnej dobe má web k dispozícii formulár v chorvátčine a angličtine. Počas niekoľkých najbližších dní bude k dispozícii aj v mnohých ďalších jazykových mutáciách a cestujúci dostane pokyny vo svo- jich vlastných jazykoch (napr. v slovenčine, češtine, nemčine atď.). Cestujúci, ktorí zasielajú údaje týmto spôsobom nebudú potrebovať ďalšie zadržiavanie sa na hraničnom priechode, aby poskytli potrebné údaje, pretože hraničná polícia bude mať ich dáta v systéme.

Cestujúci, ktorí nepredložia svoje dáta vopred prostredníctvom uvedenej žiadosti budú tak môcť urobiť na hraničnom prechode pri vstupe do Chorvátskej republiky, budú však potrebovať dlhšiu čakaciu dobu v samostatnom pruhu.

foto: HTZ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu