CIGARETY SI U NÁS BEZ PROBLÉMOV KÚPI KAŽDÉ PIATE DIEŤA

0
681
cigarety mladí a deti

Túto nedeľu, 20. novembra, je Medzinárodný deň bez fajčenia. A hoci má fajčenie na Slovensku dlhodobo klesajúcu tendenciu, približne pätina dospelej populácie stále fajčí. Odborníci upozorňujú, že až 90 % pravidelných dospelých fajčiarov začína fajčiť v tínedžerskom veku. Podľa posledných štatistík vyskúšala už niekedy cigaretu takmer tretina detí na základnej škole. Alarmujúco pravidelne u nás fajčí až štvrtina (26 %) stredoškolákov, mladých ľudí vo veku 15 – 17 rokov. Cigarety získavajú nielen od dospelých kamarátov, ale vedia si ich aj bez problémov kúpiť. Potvrdili to tiež aktuálne výsledky kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie. 

Vzdelávanie predajcov, osveta širokej verejnosti a najmä prevencia u detí a mládeže, zvýšenie informovanosti o negatívnych vplyvoch fajčenia a motivácia, aby mladí nefajčili a nedostali sa do závislosti, sú hlavými cieľmi aktivít iniciatívy Na veku záleží. Spoločne so Slovenskou obchodnou inšpekciou na prelome leta a jesene pripravili a zrealizovali celoslovenskú kontrolnú akciu, zameranú na dodržiavanie zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Figuranti rozdelení do 2 kategórií, vo veku 11 – 14 rokov a vo veku 15 – 17 rokov, sa pod skrytým dohľadom kontrolórov snažili v rámci mystery shoppingov kúpiť cigarety v rôznych typoch prevádzkových jednotiek, ako sú trafiky a novinové stánky v exteriéri aj v interiéri nákupných centier, čerpacie stanice, aj predajne potravín a pohostinstvá. A uspeli, dokonca aj figuranti, ktorí navštevujú ešte len základnú školu. 

VÝSLEDKY KONTROLY SOI  

SOI vykonala počas štyroch týždňov 604 kontrolných nákupov po celom Slovensku, pričom viac ako polovica (53,8 %) bola v predajných jednotkách, v ktorých je predaj tabakových výrobkov minoritný oproti ostatným tovarovým skupinám. Viac ako 31,6 % kontrol bolo realizovaných v trafikách a novinových stánkoch a 14,6 % kontrol bolo na čerpacích staniciach.  

Výsledky tohtoročných kontrol ukázali, že každé piate dieťa, osoba mladšia ako 18 rokov, si dokáže sama kúpiť tabakové výrobky. K neoprávnenému predaju tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov došlo v 131 prípadoch, čo predstavuje porušenie zákona v  21,69 % ,“ informuje Ingrid Valachová z Odboru ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu, Slovenská obchodná inšpekcia a dodáva: „Vo väčšine prípadov (88,55 %) predávajúci bez problémov predali tabakové výrobky mladistvým od 15 rokov, avšak až v 11,45 % prípadoch nemali problém predať cigarety aj maloletým deťom, vo veku od 11 do 14 rokov, ktoré navštevujú ešte len základnú školu.“ „Celkovo však môžeme hovoriť, že percento neoprávnených predajov tabakových výrobkov neplnoletým má dlhodobo klesajúcu tendenciu. Vďaka pravidelným kontrolám, vzdelávacím aktivitám a kampaniam sa podarilo za viac ako desaťročie významne znížiť predaj tabakových výrobkov maloletým z približne 55 % v roku 2009 na súčasných 21,69 %,“ hovorí Bohumila Tauchmannová, ambasádorka iniciatívy Na veku záleží. 

V kontrolnej akcii najlepšie obstáli predajné jednotky, ktoré majú tabakové výrobky a súvisiaci tovar ako svoju hlavnú podnikateľskú činnosť, teda trafiky a novinové stánky. Trafiky a PNS umiestnené v exteriéri chybovali v 15,3 %, v interiéri iba v 6,5 %. Čerpacie stanice chybovali vo viac ako pätine (22,7 %) kontrol. Najčastejšie, v štvrtine prípadov, predali tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov v prevádzkových jednotkách ako potraviny, či pohostinstvá, kedy z celkového počtu 325 kontrolných nákupov bolo porušenie zákazu zistené v 84 prípadoch, čo predstavuje 25,9 %. Z regionálneho hľadiska bolo najviac porušení zákona o ochrane nefajčiarov zistených v Trnavskom a najmenej v Žilinskom kraji. 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) bude na základe negatívnych zistení v rámci celoslovenskej kontroly dodržiavania zákazu predaja tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet osobám mladším ako 18 rokov, naďalej venovať problematike predaja týchto výrobkov osobám mladším ako 18 rokov náležitú pozornosť aj v nasledujúcom období,“ dodáva na margo výsledkov kontrol Ján Roháč, vedúci Odboru ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu, Slovenská obchodná inšpekcia. Pod kontrolný dohľad bude spadať aj predaj nikotínových vrecúšok, ktoré od 1. januára 2023 už nebude možné predať neplnoletým osobám.  

OPATRENIA NA STRANE OBCHODU 

Tohtoročné kontroly SOI však ukázali aj možnosti, ako ešte viac zlepšiť prevenciu na strane obchodníkov a nedopustiť predaj tabakových výrobkov neplnoletým. Dlhoročným partnerom iniciatívy Na veku záleží je aj Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), ktorá združuje najväčšie obchodné reťazce na Slovensku, a tá v záujme ešte lepšieho uplatňovania práv a povinností pri predaji tabakových výrobkov pristúpila ku konkrétnym krokom. „Naši členovia podporujú všetky aktivity zamerané na prevenciu predaja cigariet deťom a mladistvým. Majú v tejto oblasti prísne interné pravidlá, ale výsledky kontrol SOI sú signálom, na čo sa majú zamerať pri príprave a preškoľovaní svojich zamestnancov,“ hovorí Martin Krajčovič, predseda SAMO.  

Združené obchodné reťazce, v ktorých ponuke sa nachádzajú aj tabakové výrobky, preto pristúpia k nasledovným krokom:  

  1. Intenzívnejšie školenia pre zamestnancov – nastavia vyššiu frekvenciu školení na tému dodržiavania zákona pre všetky úrovne – pokladníci, vedúci zmeny, vedúci predajní. 
  2. Sústredenie sa na brigádnikov a sezónnych pracovníkov – najmä počas letných mesiacov. 
  3. Vlastné mystery shoppingy – budú realizovať vlastné kontroly, v rámci ktorých budú interne kontrolovať dodržiavanie zákona. 
  4. Výraznejšie označenia zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov – kontrola umiestnenia info nálepiek zo strany obchodníkov – pokladnice, vstupné dvere. 
  5. Pomôcky na prepočet veku podľa dátumu narodenia – aktualizujú a distribuujú pomôcky na prepočet dosiahnutia oprávneného veku na predaj tabakových výrobkov. 

NEGATÍVNY VPLYV FAJČENIA NA ZDRAVIE MLADÝCH  

Na mladý organizmus, ktorý je ešte stále vo vývoji, má fajčenie ešte závažnejší vplyv, ako u dospelých. Podľa Úradu verejného zdravotníctva aj menej intenzívne fajčenie môže u detí a tínedžerov významne znížiť imunitu, znížiť obsah kyslíka v krvi, spôsobovať častejšie respiračné ochorenia, zvyšovať riziko vzniku cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb, a to najmä zvýšený krvný tlak už v mladom veku. Fajčenie od skorého veku sa podpisuje pod väčšiu únavu detí, pokles ich výkonu a častejšie bolesti hlavy. Neplnoletým fajčiarom sa tiež rýchlejšie kazia zuby a z estetického hľadiska v jeho dôsledku viac páchne z úst a je tiež jedným z faktorov nezdravej pleti a predčasnej tvorby vrások. 

AKO NA TÍNEDŽEROV, ABY NEFAJČILI?  

Tínedžeri podľa prieskumov nevidia fajčenie ako problém a nevnímajú ani to, že škodí ich zdraviu. Považujú ho za cool a je súčasťou života v partii. Závislosť na fajčení získava mladý organizmus oveľa rýchlejšie. Preto aj pri občasnom fajčení prestať s cigaretami je problém. Stres, či už v škole, doma, s rodičmi, vo vzťahu, s priateľmi, partiou, alebo zo spoločnosti celkovo, je jedným z dôvodov, prečo sa mladým ľuďom nedarí prestať fajčiť, alebo ani nezačať. Preto vznikol projekt H3KNISA, ktorým iniciatíva Na veku záleží cieli práve na rizikovú vekovú skupinu stredoškolákov a motivuje ich heknúť si svoj život k lepšiemu a bez fajčenia. 

Vieme, že na mladých ľudí nefungujú príkazy, zákazy, mentorovanie ani ohľadom fajčenia. Nefungujú výchovné koncerty, žiadne prednášky, ale čo vieme, že funguje, sú motivujúce témy, inšpiratívne príbehy a výzvy od zaujímavých ľudí, s ktorými môžu v malých komunitách diskutovať a ktorých akceptujú a sú pre nich prirodzené autority. Ideálne ich generácie, generácie tretieho tisícročia (3K), ktorí už niečo dosiahli,“ hovorí Peter Guldan stredoškolský pedagóg zo SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave a jeden zo spolutvorcov preventívneho projektu H3KNISA. 

H3KNISA v školách je deň bez vyučovania plný zaujímavých workshopov v malých skupinkách študentov, s inšpiratívnymi spíkrami, ku ktorým dnešná generácia študentov vzhliada a sú pre nich prirodzenými autoritami či motivátormi. Koncepcia celodenného workshopu je postavená na moderných princípoch prevencie závislosti detí a mladistvých na fajčení a odporúčaniach Európskej komisie, stredoškolských pedagógov, ako aj samotných študentov:  

  • atraktívne témy,   
  • rovesnícky prístup,  
  • workshopy v malých skupinách,   
  • bez pedagógov,   
  • nenásilné zakomponovanie problematiky fajčenia. 

H3KNISA má v školách a u študentov veľký úspech. Vďaka množstvu lektorov, ktorí študentov svojimi príbehmi a témami povzbudili, motivovali začať v dobrom viac nad sebou rozmýšľať, pracovať so sebou, začať konať, realizovať sa, ale aj prekonať svoje menšie / väčšie strachy, stresy, úzkosti, obavy, komplexy, čo im opäť umožní vnímať nepríjemnejšie situácie optimistickejšie a nezaháňať stres a obavy fajčením. Študenti si pritom uvedomili, že dnes už nie je cool zapáliť si, ale práve naopak,“ hodnotí prínos H3KNISA pre študentov pedagóg Peter Guldan. Projekt H3KNISA si od januára môžu jednoducho zrealizovať vo vlastnej réžii viaceré stredné školy, stačí zaslať prihlášku na www.h3knisa.sk

MÁTE DOMA TÍNEDŽERA? FAJČÍ? 

POMÔŽTE MU ZBAVIŤ SA ZÁVISLOSTI 

Prevencia je dôležitá nielen na strane legislatívy a predaja tabakových výrobkov. Zodpovednosť za fajčenie neplnoletých máme všetci, je naším spoločným morálnym problémom. Ľahostajnosť dospelej verejnosti k fajčeniu detí a mladistvých a zľahčovanie tejto závislosti u detí dokázal aj sociálny experiment, ktorý pre iniciatívu Na veku záleží realizoval v roku 2020 známy influencer a youtuber Matúš Okajček, ktorého mladá generácia pozná pod menom To je ten náš Matúš. Spoločne s vtedy neplnoletými volavkami Dobromilou (17 rokov) a Eliášom (16 rokov) v uliciach Nitry a Trnavy oslovovali náhodných okoloidúcich fajčiarov s prosbou o cigaretu. A výsledok bol alarmujúci – približne 95 % dospelých fajčiarov bez problémov, bez otázky na vek, dokonca aj v prítomnosti vlastných detí, dalo našim maloletým volavkám cigaretu. „Smutný je nielen výsledok experimentu, ale aj komentáre, ktoré postupne pribúdali pod videom z experimentu na YouTube pod názvom Dali by ste jej… Videlo ho viac ako 180 000 ľudí. Diskutujúci označili toto konanie fajčiarov za empatické a zľahčovali poskytnutie cigarety mladistvým tým, že sú aj horšie drogy,“ hovorí Matúš Okajček. 

Odborníci združení v iniciatíve Na veku záleží prinášajú na svojom webe niekoľko odporúčaní pre rodičov a okolie, ako predchádzať tomu, aby dieťa začalo fajčiť a ako by mohli pomôcť svojmu tínedžerovi s problémom fajčenia. Závislosť u mladistvých totiž vzniká veľmi skoro – už po vyfajčení piatich balení cigariet – bez pomoci sa jej tínedžer nedokáže zbaviť.  

NA PREVENCII PROTI FAJČENIU U DETÍ A MLADISTVÝCH SA MUSÍME PODIEĽAŤ VŠETCI 

Kľúčom k zdravšiemu životu detí a mladých ľudí nie sú príkazy a zákazy. „Zákon o ochrane nefajčiarov, jeho dôsledné dodržiavanie a kontrola sú len jednou stranou problematiky fajčenia detí a mladistvých. Prieskumy aj naše skúsenosti z preventívnych aktivít ukazujú, že rovnako dôležitý je aj odmietavý prístup k fajčeniu zo strany rodiny, školy aj širokej verejnosti. Mladí hľadajú úľavu od stresu zo školy, vzťahov, financií, ponúknime im iné možnosti ako cigaretu,“ prízvukuje za iniciatívu Bohumila Tauchmannová. 

Fajčenie detí a mladistvých je problémom nás všetkých. Zodpovední sme zaň všetci, nielen výrobcovia a predajcovia, nielen legislatíva a prevencia štátu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez cigariet iniciatíva Na veku záleží vyzýva: POVEDZME NIE FAJČENIU DETÍ A MLADISTVÝCH. 

www.navekuzalezi.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu