COVID-19: Siemens Healthineers nasadzuje svoj tím bez prerušenia. Diagnostické prístroje kontrolujú a opravujú aj na diaľku

0
1337

Slovenské nemocnice začali za prísnych bezpečnostných opatrení vykonávať plánované operačné zákroky, na ktoré pacienti kvôli sprísnenému režimu čakali. Zdravotnícke zariadenia zároveň denne vykonávajú aj diagnostiku u desiatok pacientov s ochorením 
COVID-19. Bez kvalitného a fungujúceho prístrojového vybavenia by však poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebolo možné. Kľúčovú úlohu zohráva aj spoločnosť Siemens Healthineers Slovensko, jeden z  popredných dodávateľov diagnostických prístrojov a medicínskej techniky. Do servisných zásahov promptne nasadzuje desiatky svojich zamestnancov, ktorí kontrolujú a zabezpečujú funkčnosť prístrojov na všetkých pracoviskách po celom Slovensku.

Siemens Healthineers ako líder v oblasti medicínskej techniky na Slovensku inštaloval doteraz v slovenských nemocniciach viac ako 700 medicínskych prístrojov slúžiacich na diagnostiku a terapiu, pomocou ktorých lekári zabezpečujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti a mnohokrát aj zachraňujú životy. Aby však bola diagnostika správna a prístroje naozaj pomáhali pacientom prinavrátiť zdravie, musia fungovať bezchybne.

„Najmä v nemocniciach, ktoré poskytujú intenzívnu starostlivosť, je funkčnosť medicínskych prístrojov kľúčová pre záchranu zdravia a života pacientov. V prípade, ak prístroj potrebuje opravu z akýchkoľvek dôvodov, je dôležité, aby sa opäť sprevádzkoval v čo najkratšom čase. Mnohokrát ide o špičkovú zdravotnú techniku, bez ktorej sa urgentná medicína nezaobíde,“ vysvetľuje Peter Brezina, riaditeľ servisu, Siemens Healthineers Slovensko.

Aby neprišlo k ohrozeniu prevádzky zdravotníckych pracovísk a aby nenastali ani výpadky na strane poskytovateľa servisu, zasahujú špičkoví odborníci Siemens Healthineers prakticky okamžite na diaľku. Mnohé servisné zásahy je možné spoľahlivo vykonať vďaka diaľkovému pripojeniu, teda bez toho, aby museli byť títo špecialisti prítomní priamo v infekčnom prostredí. Veľkú časť prístrojov preventívne monitorujú a v prípade, že sa kľúčové parametre odklonia od limitných hodnôt, dostanú do servisného strediska urgentnú notifikáciu a rýchlo zasiahnu. Veľakrát sa to deje aj bez toho, aby obslužný personál v nemocnici zistil, že prístroj začína vykazovať poruchu. V prípade, že prístroj nie je schopný diaľkového pripojenia, desiatky špecialistov rozmiestnených po celom Slovensku je pripravených presunúť sa do dvoch hodín na ktorékoľvek miesto v rámci Slovenska, ak si to situácia vyžaduje. „Disponujeme najväčším tímom špecialistov dostupných v rámci Slovenska lokálne. Máme vyriešenú dostatočnú zastupiteľnosť odborníkov vyškolených pre jednotlivé typy diagnostických prístrojov. Najvyššiu odbornosť pre našich klientov zabezpečujeme priebežnými odbornými školeniami našich špecialistov. Každý náš servisný špecialista je skutočný expert. Pozná dôsledne nielen fyzikálne princípy, konštrukčné vyhotovenie prístroja a logické funkčné celky, ale aj jeho najnovšie softvérové varianty,“ popisuje Brezina.

V rámci systematickej starostlivosti tak v tomto období zabezpečujú plnú funkčnosť röntgenov, sonografov, CT a MRI prístrojov. „Každý dočasne odstavený medicínsky prístroj v nemocnici môže znamenať ohrozenie zdravia pacienta, ale tiež menšiu efektivitu na strane nemocnice. Je naň naviazaný obslužný personál, ale i ďalšie ambulantné vyšetrenia. Čím dlhšie je prístroj mimo prevádzky, tým viac sa znehodnocuje jeho medicínska a spoločenská hodnota,“ hovorí Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers na Slovensku.

Najmodernejšiu technológiu využívajú pri diagnostike COVID-19 mnohé slovenské nemocnice. „V nemocniciach na Slovensku sú k dispozícii desiatky CT prístrojov Siemens Healthineers, ktoré je možné v súčasnosti využívať pri diagnostikovaní príznakov a priebehu ochorenia COVID-19. Pri takomto type diagnostiky sú potrebné skeny s vysokým rozlíšením. Pacienti s ochorením majú typické zobrazenie na CT snímku. Tieto výsledky môžu byť nápomocné pri identifikovaní nových nakazených pacientov dokonca už v rannom štádiu ochorenia,“ hovorí Radoslav Kaminský, vedúci predaja Siemens Healthineers.
Dve nemocnice tiež využívajú mobilný digitálny RTG prístroj MOBILETT Elara Max, ktorý je mimoriadne vhodný aj na využitie pri diagnostike COVID-19. „Ide o ľahké a kompaktné zariadenie, ktoré ponúka maximálnu mobilitu a taktiež flexibilitu pri snímkovaní aj v stiesnených priestoroch. Lekárom poskytuje vysokú kvalitu obrazu, čím umožňuje presnejšiu diagnostiku ochorenia. Jeho design uľahčuje čistenie aj dezinfekciu, ktorá je obzvlášť v tomto období mimoriadne dôležitá a má tiež jedinečný  antibakteriálny povrch,“ dodáva Kaminský.

Spoločnosť nedávno oznámila aj spustenie výroby laboratórnych testov na detekciu prítomnosti protilátok SARS-CoV-2 v krvi. Test vyznačujúci sa špecificitou a senzitivitou na úrovni 99 % a dostupnosťou výsledku do 14 minút sa začne v máji vyrábať vo veľkom a od júna dodá spoločnosť Siemens Healthineers až 25 miliónov týchto testov mesačne.

Do boja proti pandémii koronavírusu prispela tiež divízia laboratórnej diagnostiky Siemens Healthineers. Na Slovensku sa podarilo v spolupráci s výrobcom diagnostických súprav pre COVID-19 prispieť k spusteniu testovania koronavírusu už v troch laboratóriách. Testovanie tak dnes úspešne prebieha v Ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie UNLP v Košiciach, v spoločnosti Laboratórium Synlab Slovakia v Košiciach aj vo Fakultnej Nemocnici v Nitre na Oddelení klinickej mikrobiológie.

foto: pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu