Vedeli ste, že 1. júna okrem detí oslavovalo svoj sviatok aj mlieko? Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) so sídlom v Ríme stanovila v roku 2001 práve tento deň ako Svetový deň mlieka. Jeho cieľom je poukázať na význam mlieka, vyzdvihnúť jeho nutričné vlastnosti vo výžive a upozorniť na opodstatnenosť jeho každodennej konzumácie. Pri tejto príležitosti pripomína OZV ENVI – PAK aj dôležitosť správneho triedenia obalov, do ktorých sú mlieko a mliečne výrobky balené.

Spotreba mlieka u nás klesá

Mlieko zásobuje človeka množstvom vitamínov a minerálnych látok. Už jeden pohár mlieka poskytuje 30 % odporúčaného denného príjmu vápnika. Je tiež dobrým zdrojom draslíka a fosforu.

Na Slovensku však jeho spotreba klesla od roku 1990 o viac ako polovicu. Kým v roku 1990 sme vypili viac ako 100 litrov mlieka na osobu ročne, v roku 2021 to už bolo podľa údajov Štatistického úradu len 46 litrov. Na rozdiel od iných európskych krajín uprednostňujú spotrebitelia na Slovensku, ale aj v Čechách skôr trvanlivé mlieko, a to aj napriek tomu, že môže obsahovať menej vitamínov ako čerstvé. Medzi predaným mliekom je len približne 15 % čerstvé mlieko.

Najväčšou mliečnou veľmocou je Nemecko s ročnou produkciou až 32 miliónov ton. Nasleduje Francúzsko (24 mil. ton), Holandsko (14 mil. ton), Taliansko (13 mil. ton) a Poľsko (12,5 mil. ton). Česko produkuje približne 3 milióny ton mlieka ročne a Slovensko necelých 930 000 ton.

Pestrá paleta obalov

Mlieko je balené v pestrej škále rôznych druhov obalov – od nápojových kartónov, cez sklo až po plast a kov. PET fľaše od mlieka nepodliehajú zálohovaniu, tento obal sa vyhadzuje do žltej zbernej nádoby na plastový odpad. 

„Obaly od mlieka koniec koncov tak ako všetky iné druhy obalov –  vyhadzujte do zberných nádob prázdne, bez zvyškov mlieka. Nápojové kartóny a plastové fľaše pred vyhodením najprv stlačte, aby ste minimalizovali ich objem v zbernej nádobe a vyhadzujte ich spolu s vrchnáčikom. Pri sklenej fľaši vrchnáčik vyhadzujte samostatne. Ak sa dá papierová etiketa alebo iná nálepka od obalu odlepiť, tak ju odlepte a vytrieďte samostatne,“ vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI – 

 PAK a dodáva: „Ak neviete, ako obal správne vytriediť, pomôžu vám aj symboly a informácie, ktoré sú uvedené na samotných obaloch. Tie tiež vedia byť pri triedení nápomocné.“

Triedenie obalov od mlieka

Mlieko a mliečne produkty bývajú balené do plastu, skla, kovu a niektoré obsahujú aj papier. Systém triedenia na Slovensku nie je jednotný. Napríklad nápojové kartóny sa v každej obci triedia inak. Preto sa pri triedení obalov od mlieka treba riadiť aj pokynmi, ktoré sú uvedené na nálepkách na kontajneroch alebo inštrukciami na webovej stránke tej-ktorej obce. Nápojové kartóny patria do oranžovej zbernej nádoby, ktorá je určená na nápojové kartóny. Nie všetky slovenské obce však takýto typ kontajnera majú. V niektorých obciach sa preto nápojové kartóny triedia spoločne s kovmi do červených zberných nádob a v iných sa zase dávajú spolu s plastmi a kovmi do žltých zberných nádob.

OZV ENVI – PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkoch podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu. ENVI – PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prinášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI – PAK zasadzuje. 

Pripravila: Jana Gemeranová

Foto: www.envipak.skwww.triedime.sk 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu