Banská Štiavnica je mesto s množstvom historických objektov, významných  pamiatok. Mesto spolu s kalváriou i ostatnými pamiatkami je zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO. 

Zaslúži si našu pozornosť napriek nedávnej tragédii, pri ktorej mesto prišlo o sedem vzácnych historických budov. Veríme však, že vstanú z popola rovnako ako jedinečná baroková kalvária na Ostrom vrchu (Scharffenbergu) vstala z ruín. O jej záchranu sa zaslúžili tunajší húževnatí ľudia. Odborníci, prostí mešťania, dobrovoľníci, donátori, všetci, ktorí si vážia svoju dedovizeň a neváhajú sa o ňu starať.

Z histórie kalvárie

Najkrajšiu barokovú kalvária na Slovensku i v Európe tvoria tri kostoly (Dolný kostol, 

Stredný – Sväté schody a Horný kostol) a sedemnásť kaplniek – zastavení spolu so súsoším Panny Márie. Je nevšedná nielen neobvyklým počtom zastavení, ale aj nádherným zasadením do prírody nad mestom. Kedysi bola významným pútnickým miestom. Dnes je turistickým magnetom a plní prevažne rekreačnú a náučno-vzdelávaciu funkciu.

Iniciátorom jej vybudovania bol jezuita páter František Perger. Postavil ju z darov bohatých ťažiarov, hodnostárov i jednoduchých baníckych rodín. S výstavbou začali v roku 1745 a hotová bolo za šesť rokov. V kaplnkách sa nachádzajú maľované drevené reliéfy v barokovom slohu s výjavmi z posledných dní Ježišovho života až po jeho umučenie a zmŕtvychvstanie. Okrem murovaných stavieb bolo v areáli kalvárie umiestnených veľa sôch a rôznych umeleckých artefaktov. Celý vrch kalvárie je popretkávaný chodníkmi, po ktorých v minulosti kráčali zbožní pútnici. 

Aktivity na záchranu

Výnimočnosť kalvárie spolu s jej citlivým zasadením do krajiny a nádherným  výhľadom na Banskú Štiavnicu tvorí z nej skutočne jedinečné miesto. V minulých desaťročiach to však bol chátrajúci a zanedbaný priestor. Umelecké diela a stavby pustli a všetko zarastalo náletovými drevinami.

Hŕstku miestnych nadšencov a dobrovoľníkov tento stav však trápil a motivoval k tomu, že v roku 2008 založili občianske združenie Kalvársky fond. Prostredníctvom neho intenzívne hľadali a doposiaľ hľadajú rôzne možnosti získavania finančných prostriedkov na rekonštrukciu celého areálu. Súčasne od začiatku získavajú a motivujú dobrovoľníkov, ktorí už celé roky robia čistiace a pomocné práce pri rekonštrukcii kalvárie i celého vrchu. Fond, samozrejme, spolupracuje s odborníkmi, pamiatkarmi, reštaurátormi, stavbármi a postupne sa mu darí rekonštruovať jednotlivé objekty kalvárie.

Dnes má Kalvársky fond za sebou prvú, hlavnú etapu prác – rekonštrukciu Horného a Dolného kostola i kaplniek. Potrebné terénne práce, chodníky, osvetlenie, zábradlia a vysádzanie stromčekov je zväčša dielo dobrovoľníkov. V ďalšej etape chce  zrekonštruovať Stredný kostol – Sväté schody, ďalšiu časť kaplniek a zreštaurovať sochy i obrazy. 

Miesto oddychu a rozjímania

Vďaka iniciatíve Kalvárskeho fondu, ktorí priviedol k spolupráci tisíce dobrovoľníkov stovky odborníkov, reštaurátorov a remeselníkov, ktorí sa doteraz podieľajú na rekonštrukcii kalvárie a nespočetnému množstvu darcov a sponzorov, ktorí darovali na rekonštrukciu kalvárie finančné prostriedky,  je dnes banskoštiavnická kalvária pýchou mesta a atraktívnym miestom oddychu, rodinných vychádzok, rozjímania v jarnej prebúdzajúcej sa prírode. Patrí medzi najnavštevovanejšie miesta regiónu. 

Foto: Kalvársky fond 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu