Až 61 % ľudí si uvedomuje, že preventívna prehliadka je dôležitou súčasťou starostlivosti o zdravie, napriek tomu sú k svojmu zdraviu ľahostajní, a z rôznych dôvodov nevyužijú svoje právo. Preventívku u všeobecného lekára v predošlých dvoch rokoch odignorovalo až 1,3 milióna dospelých, čo je viac ako polovica poistencov VšZP, ktorí na ňu mali nárok. Vyplýva to z analýzy interných dát poisťovne a z rozsiahleho prieskumu, o vnímaní dôležitosti preventívnych prehliadok na Slovensku, ktorý pre poisťovňu uskutočnila v marci 2023 spoločnosť 2muse na vzorke 609 respondentov vo veku 18 až 70 rokov. 

Dáta VšZP mapujúce roky 2021 a 2022 ukazujú, že až 55 % poistencov vo veku 18+ nemá absolvovanú preventívnu prehliadku u všeobecného lekára. Ide o 1,3 milióna ľudí, ktorí zanedbali prevenciu. Najviac sa jej vyhýbajú poistenci v produktívnom veku (muži  vo veku 30 – 40 rokov a ženy vo vekovej kategórii 30 – 50). 42 % ľudí uvádza ako najčastejší dôvod nedostatok času. 

„Aj tieto dáta ukazujú, že preventívnu prehliadku Slováci nemajú medzi svojimi prioritami. Nedostatok času a ľahostajnosť k vlastnému zdraviu sú často príčinami toho, že lekára navštívime až vtedy, keď sa o slovo prihlási choroba. Vtedy je už liečba náročnejšia, zdĺhavejšia a drahšia, ako keď sa ochorenie odhalí v skorom štádiu. Práve preventívna prehliadka je zameraná na včasný záchyt choroby, aby sa minimalizovali zdravotné riziká i náklady a maximalizovala sa úspešnosť liečby. Uvedomujeme si našu zodpovednosť nielen voči poistencom VšZP, ale aj voči celej spoločnosti a vnímame potrebu vzdelávať verejnosť o dôležitosti prevencie a starostlivosti o vlastné zdravie. Preto začíname celoročný edukačný program s názvom Preventívka bez výhovoriek, ktorá má k tomu významne pomôcť,“ uviedol generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko. 

Tomuto programu predchádzala analýza interných dát VšZP a rozsiahly prieskum o vnímaní dôležitosti preventívnych prehliadok na Slovensku. V oboch prípadoch sa potvrdilo, že situácia je alarmujúca. Prieskum odhalil, že lekára navštívia pacienti až vtedy, keď ich niečo bolí, majú zdravotný problém. Dokonca 15 % ľudí nerieši preventívne prehliadky vôbec, pretože sa im nechce zaoberať sa svojím zdravotným stavom, nemajú čas alebo sú len, jednoducho, ľahostajní k svojmu zdraviu. Všeobecní lekári však zdôrazňujú, že zanedbávanie preventívnych prehliadok môže viesť k vážnym komplikáciám zdravotného stavu. „Prevencia u lekára prvého kontaktu znamená kompletné zhodnotenie zdravotného stavu a dokáže odhaliť rizikové faktory kardiovaskulárnych či onkologických ochorení, vysoký krvný tlak, prediabetes alebo vysokú hladinu cholesterolu. Mnohí ľudia sa mylne domnievajú, že keď ich nič nebolí, nič im nie je, no nemusí to byť pravda. Stáva sa nám, že lekár identifikuje vysoký krvný tlak aj u mladého 30-ročného človeka, ktorý športuje a nepociťuje žiadne ťažkosti,“ uviedla podpredsedníčka predstavenstva VšZP Beata Havelková a zároveň dodala, že za nízkou účasťou na preventívke sú väčšinou slabé znalosti o jej význame a obsahu, čo má zmeniť práve celoročná edukácia pre širokú verejnosť dostupná na stránke poisťovne.  „Ľudia si preventívnu prehliadku väčšinou spájajú s tým, že lekár im LEN odoberie krv a zmeria tlak, už menej často majú vedomosť, že prevencia zahŕňa aj vyšetrenie moču, EKG, či zistenie váhy. Všetky tieto ukazovatele vytvárajú ucelený obraz o zdravotnom stave pacienta. Prípadné odchýlky či problémy vieme včas zachytiť a efektívne liečiť,“ dodala.

Najväčšími bariérami Slovákov v ceste za prevenciou sú už spomínaný nedostatok času a strach.40 % ľudí sa obáva výsledkov prehliadky, 37 % ľudí má obavy z lekára, ihiel a krvi. „Argument ´nemám čas´ nie je opodstatnený. Preventívna prehliadka nás stojí hodinu času raz za dva roky. Rada by som tiež zdôraznila dôležitosť preventívky aj v prípade, keď je pacient pravidelne sledovaný špecialistom. Domnievať sa, že vyšetrenia, ktoré im v rámci sledovania ich diagnózy vykonáva, suplujú preventívku u všeobecného lekára, je mylná. Jej obsah je úplne iný ako vyšetrenia v ktorejkoľvek inej ambulancii. Všeobecný lekár vyšetruje celého človeka na jednom mieste, aj preto dokáže odhaliť choroby vo včasnom štádiu, posúdiť kardiovaskulárne riziko či vyšetriť artérie dolných končatín modernými a citlivými prístrojmi. Stačí sa iba objednať na vyšetrenie,“ doplnila prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková. 

VšZP chce robiť maximum pre to, aby motivovala ľudí k absolvovaniu preventívnych prehliadok. Za zodpovedný prístup k zdraviu ich odmeňuje benefitmi v Peňaženke zdravia a Uvítacím bonusom, termíny preventívnej prehliadky poistencom pripomína v mobilnej aplikácii VšZPlekárov bonifikuje za to, že pacientov v súvislosti s preventívnou prehliadkou sami kontaktujú. Účasť na prevencii by mala zvýšiť aj edukačná kampaň Preventívka bez výhovoriek, ktorá bude podporená súťažou o 100 zdravých cien. 

Poistenci majú nárok na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých raz za dva roky, ak pravidelne darujú krv, sú darcami orgánov alebo tkanív, na prehliadku majú nárok každý rok. „Veríme, že sa nám prostredníctvom edukácie podarí odstrániť bariéry Slovákov, pre ktoré zanedbávajú prevenciu. Ak si totiž nenájdeme čas na preventívnu prehliadku – hodinu raz za dva roky, je vysoko pravdepodobné, že neskôr si budeme musieť nájsť hodiny, týždne a mesiace na chorobu,“ uzavrel Richard Strapko.

Foto: Grape PR a VšZP

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu