OČKOVANIE – život zachraňujúca súčasť prevencie

0
326
očkovanie

Napriek tomu, že zaočkovanosť detí na Slovensku dlhodobo presahuje 95 %, v roku 2022 klesla pod 90 % v takmer štvrtine detských okresov. Najvýraznejší pokles zaznamenalo očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Ak sa osýpky, jedno z najnákazlivejších ochorení, vrátia, budú neočkované deti a dospelí čeliť významným rizikám nákazy a šírenia tohto ochorenia. Konštatovali poprední odborníci na tlačovej konferencii, konanej pri príležitosti Svetového imunizačného týždňa.

 Informácia je odpoveď

UNICEF si spolu so slovenskou a medzinárodnou komunitou na Slovensku pripomenuli minulý týždeň (24. – 30. apríla) Svetový imunizačný týždeň podporou kampane zameranej na zvýšenie informovanosti rodičov, opatrovateľov, lekárov a zdravotných sestier na Slovensku o ochoreniach, ktorým možno predchádzať očkovaním.

„Vakcíny patria medzi najväčšie pokroky v oblasti globálneho zdravia a rozvoja,” hovorí Michaela Bauerová, koordinátorka UNICEF pre mimoriadne situácie na Slovensku. „Už viac ako dve storočia vakcíny bezpečne znižujú počet chorôb, ktorým sa dá predchádzať. Sú to detská obrna, osýpky a kiahne. Vakcíny pomáhajú deťom vyrastať zdravé a šťastné. Vďaka očkovaciemu úsiliu na celom svete môžu deti chodiť, hrať sa, tancovať a učiť sa.” Keďže niektoré z týchto chorôb už nie sú vďaka zaočkovanosti v našej spoločnosti veľmi rozšírené, podaktorí ľudia už zabudli na ich ničivé účinky i povahu. Niektorí sa zase obávajú vedľajších účinkov vakcín, iní o nich nemajú dostatok informácií. V rámci Svetového imunizačného týždňa robil UNICEF kampaň, ktorej cieľom bolo informovať verejnosť o význame očkovania a jeho prínosoch pre zdravie a životy obyvateľov. Podieľali sa na nej UNICEF, Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné lekárske spoločnosti.

očkovanie

Najvýznamnejší objav v histórii medicíny

Do konca 18. storočia boli infekčné choroby popri vojnách a prírodných katastrofách najčastejšou príčinou úmrtí. V minulom storočí sa dokázalo, že očkovanie veľkej časti populácie vedie k ochrane nielen očkovaných, ale aj neočkovaných v dôsledku tzv. kolektívnej imunity. Hlavná hygienička SR pre epidemiológiu profesorka Mária Štefkovičová hovorí, že „očkovanie je najvýznamnejším objavom v histórii medicíny a  zároveň najvýznamnejším preventívnym opatrením proti prenosným ochoreniam“. Vďaka dlhodobej systematickej starostlivosti a schopnosti udržať vysokú zaočkovanosť, ktorá na Slovensku presahuje 95 %, sa podarilo takmer úplne eliminovať závažné ochorenia, ako sú tetanus, záškrt, detská obrna, tuberkulóza, osýpky, mumps a rubeola. Upozorňuje, že ak zaočkovanosť klesne pod 95 %, začínajú vznikať podmienky na šírenie ochorení v nezaočkovanej populácii. Keď zaočkovanosť klesne pod 90 %, dochádza k epidémiám.

Profesorka Zuzana Krištúfková, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti zdôrazňuje význam očkovania populácie:

„V poslednom desaťročí sme svedkami postupného poklesu zaočkovanosti v dôsledku odmietania očkovania zo strany rodičov. Kontrola zaočkovanosti z roku 2022 ukázala niekoľko varovných výsledkov: Miera zaočkovanosti klesla pod 90 % v 22 % detských obvodov. Najhoršia situácia je v očkovaní proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Ak sa do detského kolektívu dostanú osýpky, jedno z najnákazlivejších ochorení, neočkované deti ochorejú.”

Presné mechanizmy fungovania vakcín sú známe vďaka imunológii, uviedla aj doktorka Zuzana Rennerová zo Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie. V reakcii na obavy verejnosti z nežiaducich reakcií na vakcíny dodáva, že takéto prípady sú celkom zriedkavé.

očkovanie
Vľavo profesorka MUDr. Mária Štefkovičová. Vpravo profesorka MUDr. Zuzana Krištúfková.

Sila kolektívnej ochrany

Pediatrička Elena Prokopová, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, uvádza, že na Slovensku musia byť deti očkované proti desiatim závažným infekčným ochoreniam. Povinné očkovanie je dostupné pre všetky deti, vrátane detí ukrajinských utečencov, a je plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Deti sa očkujú podľa očkovacieho kalendára od 10. týždňa života. Vysoká zaočkovanosť sa na Slovensku dosiahla zásluha primárnych pediatrov. „Oni sú tí, ktorí komunikujú s rodičmi o týchto otázkach a neraz musia nerozhodných rodičov presvedčiť o dôležitosti očkovania,”  dodáva doktorka Prokopová.

očkovanie
MUDr. Elena Prokopová

MUDr. Adriana Šimková, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo, upozorňuje aj na očkovanie dospelých. „Prevencia očkovaním je jedným zo základných pilierov všeobecného lekárstva. Lekári a sestry očkujú najmä starších pacientov so závažnými chronickými, metabolickými, onkologickými alebo inými ochoreniami, ktoré oslabujú imunitný systém. U nich môže každá infekcia zhoršiť základné ochorenie a ohroziť ich život.”

očkovanie
Vľavo MUDr. Adriana Šimková. Vpravo MUDr. Zuzana Rennerová.

 Svetový týždeň očkovania pripomenul a vyzval na kolektívnu ochranu ľudí pred chorobami, ktoré sa dajú eliminovať očkovaním, ktoré je významným – život zachraňujúcim – prvkom v prevencii.

Podrobné informácie o očkovaniach záujemcovia nájdu na: www.sprievodcaockovanim.sk, www.amedi.sk,         www.uvzsr.sk, www.healthgov.sk, a www.ockovaniechrani.sk ako aj na www.tyzdenprevencie.sk, ktorý prináša relevantné informácie o zdraví a ochoreniach prostredníctvom odborných garantov jednotlivých tém.

Text: Adriána Kovačechová                         
Foto: A-medi management a Freepik.com

očkovanie konferencia

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu